Svenska Kraftnät jobb i Sundsvall

Hitta lediga jobb hos Svenska Kraftnät i Sundsvall. Välj att läsa mer om ett jobb eller gå vidare och ansök jobbet i Sundsvall.

Projektledare Anläggningsprojekt - Sundsvall

Civilingenjör, anläggning
Läs mer Jul 8
Svenska kraftnät är en av de viktigaste aktörerna för en hållbar energiomställning. Som Projektledare Anläggningsprojekt erbjuds du ett av Sveriges viktigaste projektledarjobb, i vilket du varje dag kommer att bidra till Sveriges elförsörjning. Vi behöver dig för att lyckas med vårt samhällsviktiga uppdrag att elektrifiera Sverige.

Hos oss på division Nät får du vara med att bygga ut och underhålla transmissionsnätet. För att möta samhällets behov behöver vi bygga 30 mil ledningar och driftsätta 20 stationer per år. Ansök idag och få chansen att vara med och lysa upp Sverige!

Om tjänsten

Som projektledare för stationsprojekt i förstudiefas kommer du projektleda arbetet med tidigare faser och förstudier. I ditt arbete kommer du ansvara för att se över risker, projektbudget samt vara med och utforma hur en anläggning ska se ut för anläggningsprojekt i det svenska stamnätet. Resultatet ligger till grund för projektering och upphandling av Svenska kraftnäts anläggningsprojekt.

Som projektledare för stationsprojekt i genomförandefas kommer du planera och genomföra investeringsprojekt för våra stationsanläggningar (transformatorstationer, kopplingsstationer). Du företräder Svenska kraftnät som beställare vilket innebär att du ansvarar för projektets tid, kostnad och resultat. Arbetet består av att planera projektgenomförande, tillsammans med projektgruppen ta fram förfrågningsunderlag, utvärdera anbud, upphandla och tillsammans med kontrakterade entreprenörer genomföra beslutat investeringsprojekt. Det innebär också att styra och leda projektgruppen inom projektets olika faser. Under planeringsfasen av projektet är du ytterst ansvarig för förfrågningsunderlag och samordning av de tekniska delarna i förfrågningsunderlaget och därmed ansvarig för att säkerställa att funktionskraven är tydliga att lämna anbud på.

 

Du kan välja att arbeta mer fokuserat med någon av faserna beskrivet ovan eller att arbeta brett med hela projektcykeln.

Vidare kommer du att arbeta med Verksamhetsutvecklingsuppdrag för att utveckla verksamheten.

Om dig

I rollen som projektledare Anläggningsprojekt förväntar vi oss att du arbetar mål- och resultatorienterat i dina projekt samtidigt som du på ett effektivt sätt samarbetar väl med såväl interna- som externa parter. Det kommer krävas ett strukturerat arbetssätt där du kommer behöva känna dig trygg i de beslut du fattar.

Vidare har du relevant högskoleutbildning eller motsvarande kompetens förvärvad på ett annat sätt.

Övriga krav för tjänsten är:


• Minst 3 års dokumenterad erfarenhet av att leda relevanta och komplexa projekt med budget- och arbetsmiljöansvar.
• Erfarenhet av byggarbetsmiljösamordning.
• Goda kunskaper inom elsäkerhet.
• Behärskar svenska och engelska i tal och skrift.
• Har B-körkort.

Meriterande för tjänsten är:


• Erfarenhet som projektledare för anläggningsprojekt på region- och/eller transmissionsnätsnivå.
• Förhandlingsvana och erfarenhet av kontraktshanteringens olika faser.
• Certifiering som projektledare, t.ex. PMP, IPMA.
• Erfarenhet av att leda projekt som drivs med stöd av en projektstyrningsstyrningsmodell t.ex. PPS, PROPS, PRINCE2 eller XLPM.
• Erfarenhet av att hantera projekt i stora komplexa organisationer, med stora projektteam och flera intressenter.

 

 

Bra att veta


• Tjänsten är placerad på vårt kontor i Sundsvall.
• Möjlighet till distansarbete upp till 50% #LI-hybrid.
• Resor förekommer i denna tjänst.
• Sista ansökningsdag är 2024-08-19. Vi tar inte emot personligt brev i samband med din ansökan.
• Tjänsten är en tillsvidareanställning.

Kontakta gärna rekryterande chef Erik Engsten på 010-475 87 61 alternativt erik.engsten@svk.se. Vid frågor om rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Carl Isaksson på carl.isaksson@svk.se.

Fackliga representanter är Annika Ingeborn, SACO, tel. 010-475 84 77 och Mikael Hedenheim, ST, tel. 010-475 84 68. Du når oss också via e-post: fornamn.efternamn@svk.se.

Övrig information
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Innan ett beslut om anställning fattas kommer en säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) att genomföras i de fall befattningen innebär hantering av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter eller deltagande i säkerhetskänslig verksamhet. Om anställningen avser befattning i säkerhetsklass kommer säkerhetsprövningen även att innefatta en registerkontroll och, i vissa fall, en särskild personutredning.
För anställning på Svenska kraftnät krävs svenskt medborgarskap. Med anställningen följer en skyldighet att krigsplaceras.

För mer information om säkerhetsprövning
Svenska kraftnät arbetar för att främja mångfald och motverka diskriminering och ser gärna sökanden med olika bakgrund och erfarenheter till våra rekryteringar.
Lär känna Svenska kraftnät och hur det är att arbeta hos oss:

Lär känna oss på Svenska kraftnät

Ansök nu

Underhållsingenjör

Serviceingenjör, maskin
Läs mer Mar 15
Svenska kraftnät är en av de viktigaste aktörerna för en hållbar energiomställning. Som underhållsingenjör erbjuds du ett av Sveriges viktigaste anläggningsjobb, i vilket du varje dag kommer att bidra till Sveriges elförsörjning. Vi behöver dig för att lyckas med vårt samhällsviktiga uppdrag att elektrifiera Sverige.

Hos oss på division Nät får du vara med att bygga ut och underhålla transmissionsnätet. För att möta samhällets behov behöver vi bygga 30 mil ledningar och driftsätta 20 stationer per år. Ansök idag och få chansen att vara med och lysa upp Sverige!

 

Om tjänsten
I rollen som underhållsingenjör kommer du främst att ansvara för:


• Planerar, budgeterar och följer upp förebyggande och avhjälpande underhåll och mindre utbyten av anläggningsdelar i ditt ansvarområde.
• Följer upp och styr underhållsentreprenörens arbete.
• Deltar med kunskap och kännedom till stations- och förvaltningsprojekt för att efter överlämning hantera dess förvaltning
• Du besöker dina anläggningar regelbundet och har god kännedom om projekt och arbeten som pågår i dem.
• Följer upp kvaliteten på entreprenörernas arbete där HMSK (Hälsa, Miljö, Säkerhet, Kvalitet och personsäkerhet) - arbetet är en viktig del.

Tjänsten kan även komma att innefatta bemanning av funktionen Vakthavande ReparationsBeredskap (VHR). Det innebär bland annat att du stöttar Svenska kraftnäts driftcentral genom att agera som en länk mellan driftavdelningen och våra underhållsentreprenörer.

Du kommer att få möjligheten att utvecklas inom underhållsarbete och utbyta erfarenheter med kollegor som verkat länge inom branschen. Du blir en viktig länk i en samhällsviktig verksamhet och ha ansvar för tekniskt underhåll av elkraftsanläggningar inom främst AC. Vi är måna om din personliga utveckling och erbjuder utbildningar enligt överenskommelser för att stärka din kompetens.

Som underhållsingenjör tillhör du enheten Stationsunderhåll som ansvarar för operativt underhåll för stationer (AC samt DC), och att anläggningarna är drift- och personsäkra. Anläggningarna och dess ingående utrustningar ska uppfylla uppsatta krav inom hälsa, miljö, säkerhet, kvalitet och personsäkerhet.

Enhetens verksamhet är indelad i 9 underhållsområden för AC-stationer och 6 områden för HVDC-stationer. På enheten finns nio underhållsingenjörer och två verksamhetssamordnare. Vi sitter utspridda på flera orter i landet.

 

Om dig
För att trivas i rollen ser vi att du gillar att ta ansvar och leda dina arbetsuppgifter på ett strukturerat sätt. Vi ser också att du kan samarbeta, samverka och kommunicera med andra människor, då denna roll innebär att skapa nya relationer och att du har många kontaktytor i organisationen och externt. Vi söker dig som uppskattar att arbeta mot mål och att skapa resultat, där du även anpassar dina prioriteringar och din planering efter dessa och kan ändra inriktning när målen förändras. Du tar initiativ och sätter igång aktiviteter för att uppnå resultat och hittar nya vägar framåt om hinder uppstår.

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.


Vidare ser vi att du har minst 2 års utbildning från yrkeshögskolenivå eller motsvarande kompetens förvärvad på annat sätt.

 

Du har du även erfarenhet av:


• Underhåll av högspänningsstationer och allmänt god teknisk förståelse för en högspänningsstations olika teknikområden.
• Du har en god datorvana.
• B-körkort är ett krav.
• Du talar samt förstår svenska och engelska i tal och skrift

 
Vi ser det som meriterande om du har specialistkompetens inom något teknikområde inom stationsunderhåll eller erfarenhet inom 220-400 kV AC stationer.

 
Bra att veta

• Tjänsten är placerad i Sundsvall
• Möjlighet till distansarbete upp till 50 % #LI-hybrid
• I tjänsten ingår resor främst inom sitt arbetsområde, huvudsakligen inom Jämtlands och Västernorrlands län, men kan även vara aktuellt inom övriga Sverige och i Europa.
• Sista ansökningsdag 7 april 2024
• Tjänsten är en tillsvidareanställning

Kontakta gärna rekryterande chef Camilla Rydja, tel. nr. 010-475 8853 alternativt ansvarig rekryterare Ethel Marx tel. nr. 010-489 2055. Fackliga representanter är Emma Thornberg, SACO, tel. 010-475 84 77 och Mikael Hedenheim, ST, tel. 010-475 84 68. Du når oss också via e-post: fornamn.efternamn@svk.se.

 

 

 

Övrig information
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Innan ett beslut om anställning fattas kommer en säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) att genomföras i de fall befattningen innebär hantering av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter eller deltagande i säkerhetskänslig verksamhet. Om anställningen avser befattning i säkerhetsklass kommer säkerhetsprövningen även att innefatta en registerkontroll och, i vissa fall, en särskild personutredning.
För anställning på Svenska kraftnät krävs svenskt medborgarskap. Med anställningen följer en skyldighet att krigsplaceras.

För mer information om säkerhetsprövning
Svenska kraftnät arbetar för att främja mångfald och motverka diskriminering och ser gärna sökanden med olika bakgrund och erfarenheter till våra rekryteringar.
Lär känna Svenska kraftnät och hur det är att arbeta hos oss:

Lär känna oss på Svenska kraftnät

Ansök nu

Dammsäkerhetsspecialist

Civilingenjör, anläggning
Läs mer Nov 2
Som nationell dammsäkerhetsmyndighet har Svenska kraftnät uppdraget att främja dammsäkerheten i Sverige. Vi söker nu en dammsäkerhetsspecialist som vill jobba med dammsäkerhet utifrån ett helhetsperspektiv och driva utvecklingen i landet.

Svenska kraftnät verkar för en framtid med god dammsäkerhet och samordnad beredskap för dammhaveri. Vi bidrar till nationell samordning genom tydliga krav, vägledning och information och verkar för ökad kunskap och kompetens inom området genom att bidra till utbildning, samverkan och FoU. Vi behöver dig för att lyckas med vårt samhällsviktiga uppdrag

Om tjänsten
Som dammsäkerhetspecialist kommer du jobba med dammsäkerhet utifrån ett helhetsperspektiv på nationell nivå. Du kommer ha en strategisk roll med många kontaktytor där du bidar med din kunskap och möjliggör goda relationer mellan olika aktörer inom området.

I arbetsuppgifterna ingår att


• Upprätta vägledningar och stöd.
• Utveckla och genomföra utbildningar och informationsinsatser.
• Ge löpande stöd och tillsynsvägledning till länsstyrelser, dammägare och andra myndigheter och organisationer.
• Driva och medverka i samverkanforum, referensgrupper och utvecklingsprojekt.
• Utarbeta handlingsplaner och genomföra förbättringsåtgärder.
• Sammanställa dataunderlag, genomföra utredningar och uppföljningar och rapportera om utvecklingen i landet.

Du kommer att få möjlighet att stärka din helhetssyn när det gäller dammsäkerhetens kopplingar till utmaningar inom områden som beredskap, klimatförändringar, elförsörjning och samverkan.

Som dammsäkerhetsspecialist kommer du att tillhöra en grupp om fyra personer som fokuserar på dammsäkerhetsuppdraget. Du tillhör enheten Elberedskap och dammsäkerhet som består av ca 15 personer.

Om dig
För att bli framgångsrik i den här rollen ser vi att du trivs med att jobba i ett team tillsammans med dina kollegor men att du också är självgående så att du kan ta ansvar för att driva och strukturera upp ditt arbete. Du har förmåga och trivs med att skapa nya långsiktiga relationer då denna roll innebär kontaktytor med många olika typer av aktörer. Du har förmåga att se helheter och ta hänsyn till det större perspektivet där du kan göra väl avvägda vägval och prioriteringar. Du behöver kunna förstå din roll, men ser till helhetens bästa. Du kan väga samman komplex information och olika typer av hänsynstaganden och visa omdöme vid uttalanden, agerande och beslut.

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Krav:
Vidare ser vi att du har civilingenjörsexamen med inriktning mot vattenbyggnad, samhällsbyggnad eller har motsvarande kunskap förvärvad på annat sätt som vi bedömer likvärdigt. Du har även:


• Några års relevant yrkeserfarenhet inom dammsäkerhetsområdet och har därigenom grundläggande kunskap om vattenkraftens, gruvindustrins och/eller andra verksamheters arbete med dammsäkerhet och beredskap för dammhaveri.
• Grundläggande kännedom om den svenska regleringen av dammsäkerhet, länsstyrelsens uppdrag som tillsynsmyndighet och dammägares ansvar.
• Upprättat rapporter, styrdokument eller motsvarande handlingar
• Förmåga att kommunicera väl i tal och skrift på svenska och engelska.
• Goda kunskaper och erfarenhet av arbete i Word och Excel.

Meriterande:


• Ägares egenkontroll, dammsäkerhetsutvärderingar, projekt för dammsäkerhetshöjande åtgärder, underlag för beredskapsplanering för dammhaveri och/eller konsekvensutredningar.
• Myndighetskontakter med eller arbete inom länsstyrelsen.
• Utforma och hålla föredrag, seminarier och utbildningar.

Bra att veta

• Tjänsten är placerad i Sundbyberg, Göteborg, Sundsvall, Luleå, Sollefteå, om du inte är bosatt i Stockholm kräver det en till två resor per månad till huvudkontoret i Sundbyberg.
• Möjlighet till distansarbete upp till 50 % #LI-hybrid
• Resor förekommer i denna tjänst 
• Sista ansökningsdag: 2023-11-20
• Tjänsten är en tillsvidareanställning

Kontakta gärna rekryterande chef Ann-Sofie Fahlgren, tel. nr. 010-475 99 47 eller dina blivande kollegor Rikard Hellgren, tel.nr 010-475 89 53 eller Anna Engström Meyer, tel.nr 010-475 83 42. Du kan även kontakta ansvarig rekryterare AnnSophie Brezén , tel. nr. 010-475 80 07.
Fackliga representanter är Emma Thornberg, SACO, tel. 010-475 84 77 och Mikael Hedenheim, ST, tel. 010-475 84 68. Du når oss också via e-post: fornamn.efternamn@svk.se

Övrig information
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Innan ett beslut om anställning fattas kommer en säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) att genomföras i de fall befattningen innebär hantering av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter eller deltagande i säkerhetskänslig verksamhet. Om anställningen avser befattning i säkerhetsklass kommer säkerhetsprövningen även att innefatta en registerkontroll och, i vissa fall, en särskild personutredning.
För anställning på Svenska kraftnät krävs svenskt medborgarskap. Med anställningen följer en skyldighet att krigsplaceras.

För mer information om säkerhetsprövning
Svenska kraftnät arbetar för att främja mångfald och motverka diskriminering och ser gärna sökanden med olika bakgrund och erfarenheter till våra rekryteringar.
Lär känna Svenska kraftnät och hur det är att arbeta hos oss:

Lär känna oss på Svenska kraftnät

Ansök nu

Kommunikatör till nätutbyggnadsprojekt

Informatör/Kommunikatör
Läs mer Maj 17
Vill du arbeta i en utvecklande miljö där du blir en viktig länk i en samhällsviktig verksamhet? Svenska kraftnät befinner sig i en spännande tillväxtfas och spelar en viktig roll när samhället ställer om från fossila bränslen till elektrifiering. Vi söker nu en kommunikatör med fokus på kommunikation i projekten som bygger ut och förstärker elnätet i Sverige.

Om tjänsten 
Att stärka och bygga ut Sveriges transmissionsnät för el (ofta kallat stamnätet) är en viktig del av Svenska kraftnäts uppdrag. Kommunikationen med kommuner, markägare och berörd allmänhet är en av nycklarna för att detta ska lyckas. Därför stärker vi nu vår kommunikationsavdelning med ytterligare en kommunikatör som ska ha fokus på våra nätutbyggnadsprojekt.

Rollen ingår i kommunikationsavdelningen och rapporterar till chefen för enheten Verksamhetskommunikation. Kommunikationsavdelningen är under uppbyggnad och består idag av ett 30-tal medarbetare och konsulter fördelat på två enheter. (Verksamhetskommunikation och Innehåll & Kanaler).

Enheten Verksamhetskommunikation består idag av 12 kommunikatörer som ger kommunikationsstöd till verksamheten i olika initiativ och projekt.

Som kommunikatör i nätutbyggnadsprojekten arbetar du både strategiskt och operativt med ansvar för planering och genomförande av kommunikationsinsatser i de projekt du ingår i. Det är en roll för dig som är en god skribent, gillar att ha många kontaktytor och jobba i nära samarbete med verksamheten.  

Du kommer vara en aktiv projektmedlem och kommunikationsresurs för ett flertal nätutbyggnadsprojekt.

Om dig 
I den här rekryteringen lägger vi stor vikt vid personliga egenskaper.

Vi söker dig som är utåtriktad och aktiv i yrkesmässiga sammanhang. Du är bra på att skapa kontakter och relationer.

Vi värdesätter god samarbetsförmåga och förmåga att se helheten och ta hänsyn till det större perspektivet. Du behöver förstå din roll, ditt uppdrag och kunna se till hela verksamhetens bästa.

Du är initiativrik och resultatinriktad. Du tar eget ansvar för dina arbetsuppgifter, och planerar, strukturerar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt. Du håller deadline och ser till att de mål som satts upp blir uppfyllda.

Krav:

Vi söker dig som har minst tre års erfarenhet av kvalificerat kommunikationsarbete och en eftergymnasial utbildning inom kommunikation, eller motsvarande kunskap förvärvad på annat sätt som Svenska kraftnät bedömer är likvärdig.

Du behöver vara en god skribent som kan kommunicera flytande på svenska i både tal och skrift.

Vi ser gärna att du har erfarenhet av kommunikationsarbete på myndighet och/eller inom organisationer som verkar inom energi, infrastruktur, IT, projekt eller teknik.

Meriterande:

Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete som kommunikatör i stora infrastrukturprojekt

Vidare ser vi positivt på om du har erfarenhet av Adobe CS-paketet och webbpubliceringsverktyget EpiServer.

Bra att veta 

• Tjänsten är placerad i Sundbyberg, Sundsvall eller Luleå
• Möjlighet till distansarbete upp till 50 % #LI-hybrid
• Resor förekommer i denna tjänst
• Sista ansökningsdag 5 juni 2023
• Tjänsten är en tillsvidareanställning

Kontakta gärna rekryterande chef Emma Agneborg, tel. nr. 010-350 90 18, alternativt ansvarig rekryterare AnnSophie Brezén, tel. nr. 070-539 79 23. Fackliga representanter är Emma Thornberg, SACO, tel. 010-475 84 77 och Mikael Hedenheim, ST, tel. 010-475 84 68. Du når oss också via e-post: fornamn.efternamn@svk.se.

 Varmt välkommen med din ansökan!

Övrig information
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Innan ett beslut om anställning fattas kommer en säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) att genomföras i de fall befattningen innebär hantering av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter eller deltagande i säkerhetskänslig verksamhet. Om anställningen avser befattning i säkerhetsklass kommer säkerhetsprövningen även att innefatta en registerkontroll och, i vissa fall, en särskild personutredning.
För anställning på Svenska kraftnät krävs svenskt medborgarskap. Med anställningen följer en skyldighet att krigsplaceras.

För mer information om säkerhetsprövning

Svenska kraftnät arbetar för att främja mångfald och motverka diskriminering och ser gärna sökanden med olika bakgrund och erfarenheter till våra rekryteringar.

Lär känna Svenska kraftnät och hur det är att arbeta hos oss:

Lär känna oss på Svenska kraftnät

Ansök nu

Svenska kraftnät söker projektledare för tillstånd inom avveckling/rivning

Civilingenjör, anläggning
Läs mer Jul 12
Vill du arbeta i en utvecklande miljö där du blir en viktig länk i en samhällsviktig verksamhet? Vi söker nu dig som vill bidra till att förnya och förstärka Sveriges elförsörjning.

Om tjänsten
Svenska kraftnät är ett statligt affärsverk med ansvar för att underhålla, utveckla och skydda det svenska transmissionsnätet för el. Som projektledare för delprojektet tillstånd, med inriktning avveckling/rivning, blir du en viktig del av moderniseringen av Svenska kraftnäts transmissionsnät. Du kommer att tillhöra enheten Tillstånd och tjänsten är placerad på vårt kontor i Sundsvall eller vårt huvudkontor i Sundbyberg. Resor i tjänsten förekommer.

Dina arbetsuppgifter
I din roll som projektledare för delprojektet tillstånd har du det övergripande ansvaret för tillståndsfrågor i reinvesterings- och rivningsprojekten. Du samordnar alla frågor inom ditt område och ser till att nödvändiga tillstånd och anmälningar finns vid avveckling av våra transmissionsnätsanläggningar. Du kommer i huvudsak arbeta med tillståndsarbete avseende förorenad mark och miljökontroll under efterbehandling och det kan förekomma tillståndarbete för vattenverksamhet.

Som projektledare för delprojektet tillstånd medverkar du vid planering och genomförande av projektet i stort tillsammans med projektledaren och projektgruppen. Du ansvarar för planering och genomförande av delprojekt tillstånd.

Du upphandlar, leder och följer upp konsulter inom delprojektet på ett effektivt sätt, samt kvalitetssäkrar leveranserna utifrån tid, kostnad och kvalitet. Du ansvarar för dialogen med myndigheter som länsstyrelser, kommuner, Energimarknadsinspektionen med flera. I arbetet ingår även att kontinuerligt delta och bidra i verksamhetsutveckling inom enhetens ansvarsområden.

Din bakgrund
 

Vi söker dig som har akademisk examen inom relevant område, vilket vanligtvis innebär miljö- och naturvetenskap, miljörätt, civilingenjör, samhällsplanering, biologi eller liknande.

Du uttrycker dig väl på svenska och engelska i tal och skrift.

Du har flerårig erfarenhet av att arbeta med miljöbedömning och tillståndsprövningar i infrastrukturprojekt eller motsvarande, samt erfarenhet av kontakter med såväl myndigheter som sakägare. Vidare har du flera års erfarenhet av att leda projekt och/eller team på ett självständigt sätt. Du har goda och väldokumenterade kunskaper och erfarenheter inom förorenade områden och miljökontroll under efterbehandling. B-körkort är ett krav.

Vi ser det som meriterande att du har erfarenhet av/kunskap inom:


• tillståndsarbete för vattenverksamhet
• att upphandla, leda och styra konsulter
• att driva uppdrag med flera intressenter, både externt och internt
• entreprenad och infrastruktur, t.ex. vägar och järnvägar, elnät och andra energisystem, samt vatten- och avloppsnät
• rivning eller avveckling av infrastruktur

Dina personliga egenskaper
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Då du driver och samordnar flera projekt parallellt som är i olika faser, krävs det att du är mål- och resultatinriktad med god initiativförmåga. Du behöver vara kvalitetsmedveten då det är av stor vikt att Svenska kraftnät lever upp till sina miljöåtaganden. I din specialistroll är du en kunskapsresurs för andra. Du har en god samarbetsförmåga och du är tydlig i din kommunikation. Att kunna bygga nya och goda relationer är viktigt, då rollen innebär kontakter med såväl interna som externa intressenter.

Vill du veta mer?
I den här rekryteringen samarbetar vi med Avancos. Vill du veta mer, kontakta gärna rekryteringskonsult Christopher Hager, tel. nr. 0700 94 74 94 eller via e-post christopher.hager@avancos.se, alternativt rekryterande chef Katarina Larsson via e-post: katarina.larsson@svk.se. Fackliga representanter är Emma Thornberg, SACO, tel. 010 475 84 77 och Mikael Wallin, ST, tel. 010-475 84 97. Du når oss också via e-post: fornamn.efternamn@svk.se.

Under semestertider nås vi enklast via mail och svarstiden kan vara något längre än vanligt.

Sista ansökningsdag
Välkommen med din ansökan senast 6 september 2021. Vi behandlar ansökningar löpande så vi välkomnar din ansökan så snart som möjligt. 


Vårt erbjudande till dig

På Svenska kraftnät händer det mycket - vi är en organisation i förändring. Enligt Nyckeltalsinstitutets mätning Arbetsgivarindex är Svenska kraftnät en av elbranschens bästa arbetsgivare och arbetar utifrån ett personligt ledarskap. Du erbjuds god möjlighet till balans mellan arbete och privatliv, goda förmåner och mycket mer.


Som medarbetare hos oss blir du en del i en samhällsviktig organisation där vi värdesätter och strävar efter hög kollektiv intelligens. Det är med samarbete och effektivitet som vi ska uppnå vår vision "Säker elförsörjning för en hållbar samhällsutveckling". Svenska kraftnät arbetar för att främja mångfald och motverka diskriminering och ser gärna sökanden med olika bakgrund och erfarenheter till våra rekryteringar.


Då vi arbetar med samhällsviktig verksamhet är anställningen säkerhetsklassad och svenskt medborgarskap krävs. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras.

Ansök nu

Svenska kraftnät söker projektledare delprojekt koncession och tillstånd

Civilingenjör, anläggning
Läs mer Jul 12
Vill du också arbeta i en utvecklande miljö där du blir en viktig länk i en samhällsviktig verksamhet? Vill du vara med och definiera framtidens kraftsystem i Sverige? Svenska kraftnät är inne i en expansiv fas präglad av stora investeringar med syfte att bygga ut och förnya Sveriges stamnät för el.

Svenska kraftnät söker nu dig som vill arbeta som projektledare för delprojekt koncession och tillstånd. Du kommer att vara en viktig del i varje steg; från projektstart till driftsättning av nya ledningar och stationer och du har det övergripande ansvaret för koncessionsansökan och tillståndsfrågor.

Om tjänsten
Den här rollen passar dig som trivs med att självständigt driva dina ansvarsområden i stora komplexa infrastrukturprojekt. Du trivs i en roll där du förväntas ta beslut, samt driva arbetet framåt tillsammans med övriga projektmedlemmar och konsulter. Inom Svenska kraftnät ska vi ha gemensamma arbetssätt där alla är delaktiga i utvecklingen av verksamheten. Vi arbetar genom ett integrerat och tvärfunktionellt samarbete som kännetecknas av hög kollektiv förmåga och tillit till varandra.

Du kommer att tillhöra enheten Tillstånd som består av 23 personer som samarbetar nära varandra i en kultur som präglas av ett öppet förhållningssätt inför både uppgift och kollegor. Enheten Tillstånd är en del av avdelningen Samhällsbyggnad som idag har cirka 50 medarbetare och arbetar med mark- och tillståndsrelaterade frågor. Avdelningen ansvarar för Svenska kraftnäts utbyggnads- och reinvesteringsprojekt och arbetar med framkomlighet i tidig fas och tillstånd och markåtkomst i projektfas.

Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid och är placerad på vårt huvudkontor i Sundbyberg eller Sundsvall. Tjänsteresor inrikes förekommer.

Dina arbetsuppgifter
Som projektledare för delprojekt koncession och tillstånd har du det övergripande ansvaret för tillståndsfrågor i projekten. Du leder, styr och ansvarar självständigt för tillståndsarbetet inom de projekt du tilldelas. Du rapporterar till projektledare och enhetschef och kommer att vara en del av Svenska kraftnäts projektgrupp.

Du ansvarar för samrådsprocessen, miljökonsekvensbeskrivningar och miljökoordinering i byggprocessen, så även att identifiera och värdera tillståndsrisker som äventyrar tid, kostnader och kvalité i samråd med projektledare. Vidare ser du till att arbetet med tillstånd, anmälningar och dispenser med fler genomförs enligt projektplan avseende tid, kostnad och resultat samt i enlighet med Svenska kraftnäts projektmodell.

Du driver processen med framtagande av alternativ och sträckning till samrådsunderlaget, tillståndshandlingar, löpande tillståndsarbete inom pågående tillståndsprövningar och sammanställer ansökningar för tillstånden samt att genomföra och leda möten med tillsynsmyndigheter. Du ansvarar för dialogen med myndigheter som länsstyrelser, kommuner, Energimarknadsinspektionen med flera.

I arbetsuppgifterna ingår även att:


• upphandla, leda och följa upp konsulter inom delprojektet på ett effektivt sätt, samt kvalitetssäkra leveranserna utifrån tid, kostnad och kvalitet
• kontinuerligt delta och bidra i verksamhetsutveckling inom enhetens ansvarsområden  

Din bakgrund
Du har en akademisk examen inom juridik, miljö, naturvetenskap, lantmäteri, samhällsbyggnad eller motsvarande relevant utbildning.

Vidare har du:


• flerårig erfarenhet av koncessionsprövnings- och/eller tillståndsarbete inom planering eller byggande
• erfarenhet av miljöbalken samt plan- och bygglagen
• B-körkort
• god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska

Vi ser det som meriterande om du har:


• erfarenhet av infrastrukturprojekt samt erfarenhet från energibranschen
• erfarenhet av att leda och styra konsulter i komplexa projektmiljöer
• erfarenhet av att ha arbetat på eller i nära samverkan med relevanta myndigheter, såsom Länsstyrelsen, Energimarkandsinspektionen eller andra sektorsmyndigheter

Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som har god samarbetsförmåga, då det i rollen är centralt att samverka med olika kontaktytor. Som delprojektledare arbetar du i flera projekt parallellt, därav krävs det att du har en god förmåga att skapa struktur för att vidare skapa resultat. Du är van att löpande prioritera bland dina arbetsuppgifter, arbetar självständigt och effektivt mot uppsatta mål.

Då rollen innebär att ha kontakt med såväl interna som externa intressenter, behöver du ha en god samarbetsförmåga samt förmåga att bygga förtroendefulla relationer.

Vill du veta mer?
I den här rekryteringen samarbetar vi med Avancos. Vill du veta mer, kontakta gärna rekryteringskonsult Christopher Hager, tel. nr. 0700 94 74 94 eller via e-post christopher.hager@avancos.se, alternativt rekryterande chef Katarina Larsson via e-post: katarina.larsson@svk.se. Fackliga representanter är Emma Thornberg, SACO, tel. 010 475 84 77 och Mikael Wallin, ST, tel. 010-475 84 97. Du når oss också via e-post: fornamn.efternamn@svk.se.

Under semestertider nås vi enklast via mail och svarstiden kan vara något längre än vanligt.

Sista ansökningsdag
Välkommen med din ansökan senast 23 augusti 2021. Vi behandlar ansökningar löpande så vi välkomnar din ansökan så snart som möjligt. 


Vårt erbjudande till dig

På Svenska kraftnät händer det mycket - vi är en organisation i förändring. Enligt Nyckeltalsinstitutets mätning Arbetsgivarindex är Svenska kraftnät en av elbranschens bästa arbetsgivare och arbetar utifrån ett personligt ledarskap. Du erbjuds god möjlighet till balans mellan arbete och privatliv, goda förmåner och mycket mer.


Som medarbetare hos oss blir du en del i en samhällsviktig organisation där vi värdesätter och strävar efter hög kollektiv intelligens. Det är med samarbete och effektivitet som vi ska uppnå vår vision "Säker elförsörjning för en hållbar samhällsutveckling". Svenska kraftnät arbetar för att främja mångfald och motverka diskriminering och ser gärna sökanden med olika bakgrund och erfarenheter till våra rekryteringar.


Då vi arbetar med samhällsviktig verksamhet är anställningen säkerhetsklassad och svenskt medborgarskap krävs. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras.

Ansök nu

Svenska kraftnät söker projektledare för tillstånd inom avveckling/rivning

Projektledare, bygg och anläggning
Läs mer Apr 28
Vill du arbeta i en utvecklande miljö där du blir en viktig länk i en samhällsviktig verksamhet? Vi söker nu dig som vill bidra till att förnya och förstärka Sveriges elförsörjning.

Om tjänsten
Svenska kraftnät är ett statligt affärsverk med ansvar för att underhålla, utveckla och skydda det svenska transmissionsnätet för el. Som projektledare för delprojektet tillstånd, med inriktning avveckling/rivning, blir du en viktig del av moderniseringen av Svenska kraftnäts transmissionsnät. Du kommer att tillhöra enheten Tillstånd och tjänsten är placerad på vårt kontor i Sundsvall eller vårt huvudkontor i Sundbyberg. Resor i tjänsten förekommer.

Dina arbetsuppgifter
I din roll som projektledare för delprojektet tillstånd har du det övergripande ansvaret för tillståndsfrågor i reinvesterings- och rivningsprojekten. Du samordnar alla frågor inom ditt område och ser till att nödvändiga tillstånd och anmälningar finns vid avveckling av våra transmissionsnätsanläggningar. Du kommer i huvudsak arbeta med tillståndsarbete avseende förorenad mark och miljökontroll under efterbehandling, och det kan även förekomma tillståndarbete för vattenverksamhet.

Som projektledare för delprojektet tillstånd medverkar du vid planering och genomförande av projektet i stort tillsammans med projektledaren och projektgruppen. Du ansvarar för planering och genomförande av delprojekt tillstånd.

Du upphandlar, leder och följer upp konsulter inom delprojektet på ett effektivt sätt, samt kvalitetssäkrar leveranserna utifrån tid, kostnad och kvalitet. Du ansvarar för dialogen med myndigheter som länsstyrelser, kommuner, Energimarknadsinspektionen med flera. I arbetet ingår även att kontinuerligt delta och bidra i verksamhetsutveckling inom enhetens ansvarsområden.

Din bakgrund
Vi söker dig som har akademisk examen inom relevant område, vilket vanligtvis innebär miljö- och naturvetenskap, miljörätt, civilingenjör, samhällsplanering, biologi eller liknande.

Du uttrycker dig väl på svenska och engelska i tal och skrift.

Du har flerårig erfarenhet av att arbeta med miljöbedömning och tillståndsprövningar i infrastrukturprojekt eller motsvarande, samt erfarenhet av kontakter med såväl myndigheter som sakägare. Vidare har du flera års erfarenhet av att leda projekt och/eller team på ett självständigt sätt. Du har goda och väldokumenterade kunskaper och erfarenheter inom förorenade områden och miljökontroll under efterbehandling. B-körkort är ett krav.

Vi ser det som meriterande att du har erfarenhet av/kunskap inom:
• tillståndsarbete för vattenverksamhet
• att upphandla, leda och styra konsulter
• att driva uppdrag med flera intressenter, både externt och internt
• entreprenad och infrastruktur, t.ex. vägar och järnvägar, elnät och andra energisystem, telenät samt vatten- och avloppsnät
• rivning eller avveckling av infrastruktur

Dina personliga egenskaper
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Då du driver och samordnar flera projekt parallellt som är i olika faser, krävs det att du är mål- och resultatinriktad med god initiativförmåga. Du behöver vara kvalitetsmedveten då det är av stor vikt att Svenska kraftnät lever upp till sina miljöåtaganden. I din specialistroll är du en kunskapsresurs för andra. Du har en god samarbetsförmåga och du är tydlig i din kommunikation. Att kunna bygga nya och goda relationer är viktigt, då rollen innebär kontakter med såväl interna som externa intressenter.

Vill du veta mer?
Kontakta gärna rekryterande chef Katarina Larsson 010-475 87 84. Fackliga representanter är Erik Böhlmark, SACO, tel. 010-475 86 14 och Stefan Ekberg, ST, tel. 010-475 82 91. Du når oss också via e-post: fornamn.efternamn@svk.se.

Sista ansökningsdag
Varmt välkommen med din ansökan senast 24 maj 2021.


Vårt erbjudande till dig

På Svenska kraftnät händer det mycket - vi är en organisation i förändring. Enligt Nyckeltalsinstitutets mätning Arbetsgivarindex är Svenska kraftnät elbranschens bästa arbetsgivare och arbetar utifrån ett personligt ledarskap. Du erbjuds god möjlighet till balans mellan arbete och privatliv, goda förmåner och mycket mer.


Som medarbetare hos oss blir du en del i en samhällsviktig organisation där vi värdesätter och strävar efter hög kollektiv intelligens. Det är med samarbete och effektivitet som vi ska uppnå vår vision "Säker elförsörjning för en hållbar samhällsutveckling". Svenska kraftnät arbetar för att främja mångfald och motverka diskriminering och ser gärna sökanden med olika bakgrund och erfarenheter till våra rekryteringar.


Då vi arbetar med samhällsviktig verksamhet är anställningen säkerhetsklassad och svenskt medborgarskap krävs. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras.

Ansök nu

Svenska kraftnät söker Projektledare - skogligt underhåll, norra Sverige

Jägmästare
Läs mer Okt 19
Har du ett gediget skogligt intresse, erfarenhet av att arbeta med skogsekonomiska faktorer och brinner för miljö-och hållbarhetsfrågor så kan det här vara rätt utmaning för dig! På Svenska kraftnät får du meningsfulla och utmanande arbetsuppgifter i en samhällsviktig organisation med stort fokus på samarbete och långsiktighet.

Som projektledare agerar du avtalspart och beställare av skogliga underhållsåtgärder i ditt geografiska område. Du ansvarar för åtgärdsplaner, budget, den underliggande entreprenörsorganisationen, HMSK-frågor samt uppföljning av utförda arbeten. Tjänsten passar dig som motiveras av att hitta kreativa lösningar på skogliga utmaningar, som är kommunikativ och som trivs i en roll där du får påverka och bidra till Svenska kraftnäts tekniska utveckling inom skogligt underhåll.

Dina arbetsuppgifter


• Hantera ärenden och tvister gentemot markägare, vägsamfälligheter, skogsbolag, länsstyrelser samt andra myndigheter.
• Hantera uppföljning av skogliga underhållsåtgärder samt dra slutsatser om behövliga förändringar utifrån uppföljning och omvärldsförändringar.
• Miljöarbete - som exempelvis att arbeta med biologisk mångfald i ledningsgator på olika sätt (utbildning av entreprenörer, utveckling/projekt med forskare, länsstyrelser, andra myndigheter).
• Delta i och vid behov driva utveckling av system och metoder som rör det skogliga underhållet, delvis tillsammans med andra nätägare.

Du kommer att ingå i enheten Ledningsunderhåll som ansvarar för förvaltningen av ca 15 000 km ledning och
ca 60 000 ha ledningsgator. Placeringsort; Sundsvall eller annan lämplig ort i ditt geografiska ansvarsområde.

Din bakgrund
Du som söker är utbildad Jägmästare, Skogsmästare eller har erhållit motsvarande skoglig bakgrund på annat sätt.

Vidare har du:


• arbetat med skog, tillväxt och skogsekonomiska faktorer och god insikt i vad som påverkar budget för skogliga åtgärder samt hur skog och virke köps och säljs.
• kunskaper i hur skog, skogsmark och åkermark värderas vid intrång.
• erfarenhet av röjning och avverkning.
• B-körkort samt god kapacitet att röra dig i fält.

Vi ser gärna att du har kunskaper i GIS (Esris produkter såsom ArcMap och ArcGIS Collector). Har du erfarenhet av att arbeta med rättsliga frågor och tvister rörande intrång är det också meriterande likväl som erfarenhet från förhandlingar med markägare och myndigheter.Dina personliga egenskaper
I rollen som projektledare har du många kontaktytor, både internt och externt. Det är därför viktigt att du har god samarbetsförmåga och att du smidigt kan kommunicera och förmedla budskap till skogsägare, skogliga tjänstemän och andra aktörer för att nå bästa resultat. Vi lägger även stor vikt vid att du är självgående i ditt arbete, tar ansvar för din uppgift och att du är beslutsam och van att agera. Vidare har du god förmåga att se lösningar på utmaningar som kommer din väg, du är duktig på att strukturerat och effektivt planera och prioritera ditt arbete.

Är du, precis som vi, intresserad av ny teknik som kan effektivisera det skogliga underhållsarbetet? Då väntar vi med spänning på att få läsa din ansökan!

Vill du veta mer
I den här rekryteringen samarbetar vi med Boxhill Recruitment. Vid frågor är du välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult Nina Ahlström på tel: 070-275 15 99. Fackliga representanter är Erik Böhlmark, SACO tel. 010-475 86 14 och Stefan Ekberg, ST, tel. 010-475 82 91. Du når dom också via e-post: fornamn.efternamn@svk.se.

Välkommen med din ansökan senast den 11 november 2020.
Vi behandlar ansökningar löpande så vi välkomnar din ansökan med CV och personligt brev så snart som möjligt.

 


Vårt erbjudande till dig

På Svenska kraftnät händer det mycket - vi är en organisation i förändring. Enligt Nyckeltalsinstitutets mätning Arbetsgivarindex är Svenska kraftnät elbranschens bästa arbetsgivare och arbetar utifrån ett personligt ledarskap. Du erbjuds god möjlighet till balans mellan arbete och privatliv, goda förmåner och mycket mer.


Som medarbetare hos oss blir du en del i en samhällsviktig organisation där vi värdesätter och strävar efter hög kollektiv intelligens. Det är med samarbete och effektivitet som vi ska uppnå vår vision om att bli ledande för en säker och hållbar elförsörjning. Svenska kraftnät arbetar för att främja mångfald och motverka diskriminering och ser gärna sökanden med olika bakgrund och erfarenheter till våra rekryteringar.


Då vi arbetar med samhällsviktig verksamhet är anställningen säkerhetsklassad och svenskt medborgarskap krävs. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras.

Ansök nu

Svenska kraftnät söker en Kontrollanläggningsingenjör IT

Civilingenjör, elkraft
Läs mer Okt 1
Vill du också arbeta i en utvecklande miljö där du blir en viktig länk i en samhällsviktig verksamhet? Vi bygger ut stamnätet för att möta framtidens energibehov och utvecklar vårt samarbete med övriga Europa.

Svenska kraftnät söker nu dig som drivs av ett stort teknikintresse, har kunskap om IT-kommunikation för kontrollanläggningar och som vill använda och utveckla den kompetensen ytterligare. Du kommer att tillhöra enheten Stationsautomation som för närvarande består av 14 personer och vars främsta uppgift är att stödja investeringsverksamheten inom Svenska kraftnät med teknisk kompetens samt vara en tydlig kravställare på den tekniska utformningen av våra anläggningar.

Tjänsten är placerad på vårt huvudkontor i Sundbyberg eller på vårt lokalkontor i Sundsvall.

Dina arbetsuppgifter
I rollen som kontrollanläggningsingenjör IT-inriktning kommer du arbeta med stationskommunikation såsom stationsbuss (IEC61850), fjärrkommunikation (IEC104) och IT-säkerhet i flera investeringsprojekt för stationer. Du medverkar även i arbetet med att ta fram nya tekniska riktlinjer samt stöttar vår underhållsverksamhet och IT-förvaltning i frågor kring fjärrkommunikation. Du arbetar även med metoder för kvalitetssäkring av leveranser av kontrollanläggning/IT-säkerhet samt är delaktig i arbetet med framtidens stationer som har både stations- och processbuss.

Du kommer att få möjligheten att utvecklas tillsammans med några av de mest erfarna kollegorna inom kontrollanläggning och reläskydd som finns i branschen.

Din bakgrund
Du ska ha examen inom Civilingenjör eller högskoleingenjör inom elkraft eller på annat sätt förvärvade kunskaper motsvarande detta.
Vidare har du:
> Flera års erfarenhet av att arbeta med kontrollanläggningar för transmissionsnät på 130–400 kV och/eller goda erfarenheter av IT-kommunikation
> Din huvudsakliga kompetens inom IT kommunikation eller kontrollanläggningar för stamnätet

Du har även goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift. Resor både inom och utanför Sverige ingår som en naturlig del i arbetet, och därför är körkort ett krav.

Vi ser gärna att du har goda kunskaper inom ett eller flera av följande områden: stationsbuss (IEC61850), processbuss (IEC61850), IT-säkerhet för transmissionsnät, fjärrkontroll, Fjärrprotokoll IEC104, automatiker, TPE (Teleprotection equipment), projektarbete.

Dina personliga egenskaper
För att lyckas i rollen söker vi dig som kan arbeta självständigt och trivs med det. Du känner dig bekväm med att fatta egna beslut och är lösningsfokuserad. Då detta är en roll med många varierande kontaktytor behöver du också ha lätt för att kunna kommunicera med olika målgrupper, både i tal och i skrift. Vi ser även att du har lätt för att samarbeta med andra och bygga goda relationer.

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Vill du veta mer, kontakta gärna rekryterande chef Urban Selin, tel. nr. 010-475 85 53 alternativt HR-partner Josefina Blomquist, tel. nr. 010-475 88 17. Fackliga representanter är Erik Böhlmark, SACO, tel. 010-475 86 14 och Stefan Ekberg, ST, tel. 010-475 82 91. Du når oss också via e-post: fornamn.efternamn@svk.se.

Välkommen med din ansökan senast den 27 oktober 2019. Vi behandlar an-sökningar löpande så vi välkomnar din ansökan så snart som möjligt.

Vårt erbjudande till dig
På Svenska kraftnät händer det mycket - vi är en organisation i förändring. Vi har som mål att bli branschens attraktivaste arbetsgivare. För att nå vårt mål arbetar vi alla utifrån ett personligt ledarskap. Du erbjuds god möjlighet till balans mellan arbete och privatliv, goda förmåner och mycket mer. Som medarbetare hos oss blir du en del i en samhällskritisk organisation där vi värdesätter och strävar efter hög kollektiv intelligens. Det är med samarbete och effektivitet som vi ska uppnå vår vision om att bli ledande för en säker och hållbar elförsörjning.

Svenska kraftnät arbetar för att främja mångfald och motverka diskriminering och ser gärna sökanden med olika bakgrund och erfarenheter till våra rekryteringar. Då vi arbetar med samhällsviktig verksamhet är anställningen säkerhetsklassad och svenskt medborgarskap krävs. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras.

Ansök nu

Skoglig specialist till Svenska kraftnät

Jägmästare
Läs mer Aug 5
Här får du en ansvarsfull och varierad roll med övergripande ansvar nationellt för frågor rörande det skogliga underhållet för Svenska kraftnäts ledningsgator. Skogsekonomi, ny teknik, spännande utvecklingsprojekt samt miljö-och hållbarhetsfrågor ligger på ditt bord! På Svenska kraftnät får du meningsfulla och utmanande arbetsuppgifter i en samhällsviktig organisation med stort fokus på samarbete och långsiktighet.


Dina arbetsuppgifter
Som Skoglig specialist får du ett varierat och fritt arbete med många kontaktytor. Du får en ansvarsfull roll där du fungerar som rådgivare till kollegor i frågor gällande det befintliga ledningsnätet samt i övriga skog- och markfrågor. Tjänsten passar dig som är kommunikativ och som gillar att hitta kreativa lösningar på skogliga utmaningar och som trivs i en roll där du får påverka och bidra till Svenska kraftnäts tekniska utveckling inom skogligt underhåll.

Dina dagar består bland annat av att hantera ärenden och avtal med markägare, entreprenörer, skogsbolag, vägsamfälligheter och myndigheter rörande Svenska kraftnäts ledningsgator. Du följer upp arbetet i dialog med entreprenörer och fattar beslut om nödvändiga förändringar och underhållsåtgärder. Vidare bistår du i tekniska frågor rörande utförandet av skogligt underhåll i Sverige.

Andra arbetsuppgifter som ingår i tjänsten:


• Miljöarbete som exempelvis att arbeta med biologisk mångfald i ledningsgator på olika sätt (utbildning av entreprenörer, utveckling/projekt med forskare, länsstyrelser, andra myndigheter etc)
• Delta i och vid behov driva utveckling av system och metoder som rör det skogliga underhållet, delvis tillsammans med andra nätägare.

Du kommer att tillhöra enheten Ledningsunderhåll. Enheten Ledningsunderhåll ansvarar för förvaltningen av ca 15 000 km ledning och ungefär 60 000 ha ledningsgator.

Tjänsten är placerad på vårt kontor i Sundsvall och vi ser därför med fördel att du bor i det geografiska området så att du kan vara på kontoret tillsammans med dina kollegor några dagar/vecka. Resor i tjänsten förekommer.

Din bakgrund
Vi söker dig som har god erfarenhet av att arbeta med skog, tillväxt, skogsekonomiska faktorer samt har god kunskap om hur skog och virke köps och säljs. Du har god erfarenhet av röjning och avverkning samt förståelse för vad som påverkar budget för skogliga åtgärder.

Du som söker är utbildad Jägmästare, Skogsmästare eller har erhållit motsvarande skoglig bakgrund på annat sätt. B-körkort är ett krav, liksom att du har god kapacitet att röra dig i fält.

Vi ser gärna att du har kunskaper i GIS, gärna Esris produkter såsom ArcMap och ArcGIS Collector. Har du erfarenhet av att arbeta med rättsliga frågor och tvister rörande intrång är det meriterande likväl som erfarenhet från förhandlingar med markägare och myndigheter.

Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som har god kommunikationsförmåga och kan förmedla budskap på ett pedagogiskt och smidigt sätt till skogsägare, skogliga tjänstemän och andra aktörer. Du har en naturlig fallenhet för att skapa goda relationer och förstår vikten av att samarbeta med andra för att nå bästa resultat.

Du ser lösningar på utmaningar som kommer din väg och tycker om att vara kreativ för att komma framåt i ditt arbete. Du är intresserad av ny teknik som kan effektivisera det skogliga underhållsarbetet och vill gärna bidra till enhetens tekniska utveckling genom att delta i olika projekt.

Viktigt för att passa bra i den här rollen är att du är ansvarstagande, självständig, beslutsfattande och van att tänka långsiktigt för att uppnå uppsatta mål.

Vårt erbjudande till dig
På Svenska kraftnät händer det mycket - vi är en organisation i förändring. Vi har som mål att bli branschens attraktivaste arbetsgivare. För att nå vårt mål arbetar vi alla utifrån ett personligt ledarskap. Du erbjuds god möjlighet till balans mellan arbete och privatliv, goda förmåner och mycket mer. Som medarbetare hos oss blir du en del i en samhällskritisk organisation där vi värdesätter och strävar efter hög kollektiv intelligens. Det är med samarbete och effektivitet som vi ska uppnå vår vision om att bli ledande för en säker och hållbar elförsörjning.

Ansökan
Svenska kraftnät arbetar med kompetensbaserad rekrytering vars syfte är att se till varje persons kompetens och därmed främja mångfald och motverka diskriminering. Eftersom vi arbetar med viktig infrastruktur i samhället så är våra tjänster säkerhetsklassade och svenskt medborgarskap är därför ett krav.

I den här rekryteringen samarbetar vi med Boxhill Recruitment. Vill du veta mer, kontakta ansvarig rekryteringskonsult Nina Ahlström tel: 070-275 15 99.

Fackliga representanter: Erik Böhlmark, SACO tel. 010-475 86 14 och Stefan Ekberg, ST, tel. 010-475 82 91. Du når dom också via e-post: fonamn.efternamn@svk.se.

Välkommen med din ansökan senast den 6 september 2019. Vi behandlar ansökningar löpande och välkomnar din ansökan så snart som möjligt.

Ansök nu

Svenska kraftnät söker en Teknikspecialist luftledningar till Sundsvall

Civilingenjör, elkraft
Läs mer Jul 29
Vill du också arbeta i en utvecklande miljö där du blir en viktig länk i en samhällsviktig verksamhet? Stamnätet utvecklas och vi behöver din hjälp!

Svenska kraftnät söker nu dig som vill arbeta som Teknikspecialist för projektering av luftledningar. Tjänsten innebär att agera tekniskt expertstöd till projektledare samt samordna tekniska frågor i våra luftledningsprojekt, från tidig utredningsfas fram till byggnation.

Enheten Ledningsprojektering består idag av 16 medarbetare, som arbetar som Projektledare eller Teknikspecialist.

Tjänsten är placerad på vårt kontor i Sundsvall, alternativt på vårt huvudkontor i Sundbyberg. Då våra projekt är spridda geografiskt ingår resor inom Sverige som en naturlig del av tjänsten.

Dina arbetsuppgifter
I rollen som Teknikspecialist projektering kommer du främst att ansvara för de tekniska frågorna i ett luftledningsprojekt. Du samordnar tekniska frågor och fungerar som ett expertstöd till projektledaren. Du kommer att arbeta brett inom hela teknikområdet, främst inom projektverksamheten. Dessutom kommer du att medverka vid framtagande och uppdatering av relevanta tekniska riktlinjer. Tjänsten kommer t.ex. att innefatta:
> Teknikfrågor inom hela luftledningsområdet: stolpar, fundament, linor, lintillbehör, jordning, etc.
> Bistå i upphandling av projekterande konsult och entreprenör, samt agera bollplank till dessa i tekniska frågor.
> Medverkan vid projekt- och teknikmöten, samt vid samråd, myndighetsdialog och markägarmöten.

Den här tjänsten passar dig som brinner för teknikfrågor och trivs med att arbeta brett inom teknikområdet. Du kommer att få möjligheten att utvecklas inom vår projektverksamhet och utbyta erfarenheter med kompetenta kollegor. Tjänstens innehåll och inriktning kan delvis anpassas efter dina intresseområden och din kompetens.

Din bakgrund
Du ska ha en ingenjörsexamen inom t.ex. elkraft, energiteknik, maskinteknik eller bygg, alternativt motsvarande kompetens förvärvad på annat sätt. Vidare har du:
> Flerårig erfarenhet av arbete med luftledningar – t.ex. som projektör/konstruktör eller entreprenör
> God kommunikativ förmåga på svenska och engelska i både tal och skrift

Vi ser även gärna att du har erfarenhet av exempelvis projektering eller konstruktion i luftledningsprojekt med sedvanliga verktyg: ICEtow/PLS-CADD, och liknande. Kunskaper om material (stål, betong, trä, komposit, etc.) och/eller komponenter (linor, lintillbehör) i våra anläggningar är också meriterande. Vidare ser vi även gärna att du har erfarenhet av att arbeta med AB/ABT/ABK, AMA/MER och liknande branschstandarder.

Dina personliga egenskaper
Eftersom våra projekt är komplexa och har många olika kontaktytor inom och utanför Svenska kraftnät ser vi att god samarbetsförmåga är avgörande för dig som söker tjänsten. Vi ser även att du har förmåga att vara en representant för samtliga Svk:s intressen och har en helhetssyn. Du är tydlig i din kommunikation och delar gärna med dig av dina kunskaper.

Då du kommer att arbeta som expertstöd är det viktigt att du är trygg i din kompetens och har förmåga att självständigt fatta beslut. Kvaliteten är av stor vikt i våra projekt, varför vi även ser att du som person är kvalitetsmedveten och noggrann. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Vill du veta mer, kontakta gärna rekryterande chef Maria Jalvemo, tel. nr. 010 - 475 83 49 alternativt HR-partner Kristin Svanberg, tel. nr. 010 - 475 82 58. Fackliga representanter är Erik Böhlmark, SACO, tel. 010-475 86 14 och Stefan Ekberg, ST, tel. 010-475 82 91. Du når oss också via e-post: fornamn.efternamn@svk.se.

Välkommen med din ansökan senast den 26:e augusti. Vi behandlar ansökningar löpande, så vi välkomnar din ansökan så snart som möjligt.

Vårt erbjudande till dig
På Svenska kraftnät händer det mycket - vi är en organisation i förändring. Vi har som mål att bli branschens attraktivaste arbetsgivare. För att nå vårt mål arbetar vi alla utifrån ett personligt ledarskap. Du erbjuds god möjlighet till balans mellan arbete och privatliv, goda förmåner och mycket mer. Som medarbetare hos oss blir du en del i en samhällsviktig organisation där vi värdesätter och strävar efter hög kollektiv intelligens. Det är med samarbete och effektivitet som vi ska uppnå vår vision om att bli ledande för en säker och hållbar elförsörjning.

Svenska kraftnät arbetar för att främja mångfald och motverka diskriminering och ser gärna sökanden med olika bakgrund och erfarenheter till våra rekryteringar. Då vi arbetar med samhällsviktig verksamhet är anställningen säkerhetsklassad och svenskt medborgarskap krävs. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras.

Ansök nu

Svenska kraftnät söker en Kontrollanläggningsingenjör till Sundsvall

Kontrollingenjör, elkraft
Läs mer Apr 18
Vill du också arbeta i en utvecklande miljö där du blir en viktig länk i en samhällsviktig verksamhet? Vi bygger ut stamnätet för att möta framtidens energibehov och utvecklar vårt samarbete med övriga Europa.

Svenska kraftnät söker nu dig som drivs av ett stort teknikintresse, har god kunskap om kontrollanläggningar och som vill använda och utveckla den kompetensen ytterligare. Du kommer att tillhöra enheten Stationsautomation som för närvarande består av 13 personer och vars främsta uppgift är att stödja investeringsverksamheten inom Svenska kraftnät med teknisk kompetens samt vara en tydlig kravställare på den tekniska utformningen av våra anläggningar.

Tjänsten är placerad på vårt lokalkontor i Sundsvall.

Dina arbetsuppgifter
I rollen som kontrollanläggningsingenjör kommer du främst att ansvara för kontrollanläggningsfrågor i projekt, delta i tekniska förstudier och ta fram upphandlingsdokumentation. Du deltar vid utvärdering av anbud och ansvarar för att anläggningarna byggs enligt våra tekniska riktlinjer. Du medverkar även i arbetet med att ta fram nya tekniska riktlinjer samt stöttar vår underhållsverksamhet i kontrollanläggningsfrågor.

Du kommer att få möjligheten att utvecklas tillsammans med några av de mest erfarna kollegorna inom kontrollanläggning och reläskydd som finns i branschen.

Din bakgrund
Du ska ha examen inom Civilingenjör eller högskoleingenjör inom elkraft, eller på annat sätt förvärvade kunskaper motsvarande detta.

Vidare har du erfarenhet av:
> Flera års erfarenhet av att arbeta med kontrollanläggningar för transmissionsnät på 130–400 kV
> Du talar samt förstår svenska och engelska i tal och skrift.

Vi ser gärna att du har god erfarenhet om reläskyddssystem för transmissionsnät, kontrollutrustningar, fjärrkontroll, automatiker, hjälpkraftsystem och projektarbete.

Resor inom, men även utanför Sverige, ingår som en naturlig del i arbetet. Körkort är ett krav.

Dina personliga egenskaper
För att lyckas i rollen söker vi dig som kan arbeta självständigt och trivs med det. Du känner dig bekväm med att fatta egna beslut och är lösningsfokuserad. Då detta är en roll med många varierande kontaktytor behöver du också ha lätt för att kunna kommunicera med olika målgrupper, både i tal och i skrift, och vi ser att du har lätt för att samarbeta med andra och bygga goda relationer.

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Vill du veta mer, kontakta gärna rekryterande chef Urban Selin, tel. nr. 010-475 85 53 alternativt HR-partner Josefina Blomquist, tel. nr. 010-475 88 17. Fackliga representanter är Erik Böhlmark, SACO, tel. 010-475 86 14 och Stefan Ekberg, ST, tel. 010-475 82 91. Du når oss också via e-post: fornamn.efternamn@svk.se.

Välkommen med din ansökan senast den 19 maj 2019. Vi behandlar ansökningar löpande så vi välkomnar din ansökan så snart som möjligt.

Vårt erbjudande till dig
På Svenska kraftnät händer det mycket - vi är en organisation i förändring. Vi har som mål att bli branschens attraktivaste arbetsgivare. För att nå vårt mål arbetar vi alla utifrån ett personligt ledarskap. Du erbjuds god möjlighet till balans mellan arbete och privatliv, goda förmåner och mycket mer. Som medarbetare hos oss blir du en del i en samhällskritisk organisation där vi värdesätter och strävar efter hög kollektiv intelligens. Det är med samarbete och effektivitet som vi ska uppnå vår vision om att bli ledande för en säker och hållbar elförsörjning.

Svenska kraftnät arbetar för att främja mångfald och motverka diskriminering och ser gärna sökanden med olika bakgrund och erfarenheter till våra rekryteringar. Då vi arbetar med samhällsviktig verksamhet är anställningen säkerhetsklassad och svenskt medborgarskap krävs. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras.

Ansök nu

Projektledare för stationsprojekt till enheten Station och HVDC

Projektledare, bygg och anläggning
Läs mer Apr 9
Vill du också arbeta i en utvecklande miljö där du blir en viktig länk i en samhällsviktig verksamhet? Vi bygger ut stamnätet för att möta framtidens energibehov och utvecklar vårt samarbete med övriga Europa.

Svenska kraftnät söker nu dig som vill arbeta inom anläggningsprojekt med inriktning mot HVDC, GIS, FACTS och kontrollanläggning för nya och befintliga anläggningar.

Svenska kraftnät genomför just nu ett stort antal nyinvesteringar i stamnätet. Vi är därför både en växande organisation och en organisation under förändring för att möta framtidens energibehov, vilket innebär att du har stor möjlighet att påverka ditt arbete och vår organisation.

På enhet ”Station och HVDC” arbetar vi inom projekt med inriktning mot t.ex HVDC, GIS, FACTS och kontrollanläggning för nya och befintliga anläggningar. Vårt uppdrag är att driva anläggningsprojekt från förstudie till färdig anläggning. Vi sätter högt fokus på att arbetet drivs med hög personsäkerhet, kvalitet, effektivitet och låg miljöpåverkan.

Tjänsten är placerad på vårt huvudkontor i Sundbyberg eller i Sundsvall.

Dina arbetsuppgifter
I rollen som projektledare kommer du att ansvara för projektets genomförande med avseende på bl.a. tid, kostnad och resultat. Det dagliga arbetet handlar om att leda och styra projektgruppen inom projektets olika faser. Sammanställa förfrågningsunderlag, utvärdera anbud, upphandla och med kontrakterade entreprenör(er) genomföra beslutad investering. Som projektledare har du arbetsmiljöansvar i entreprenader ute i fält samt byggarbetsmiljösamordnare innan kontrakt.

Tjänsten innebär resor, främst inrikes men till viss del även utrikes.

Tjänsten kommer även att innefatta:
> Kontraktsförhandlingar samt kontraktsförvaltning.
> Följa upp projektet genom ekonomiska prognoser samt aktivt arbete med riskhantering.
> Att delta i linjeorganisationens verksamhetsutveckling.

Din bakgrund
Du ska ha högskoleexamen inom relevant område eller motsvarande kompetens förvärvad på annat sätt. Vidare har du erfarenhet av:
> Projektledning inom infrastruktur, eller bygg- och anläggningsprojekt, minst 5 år. Har du fler års erfarenhet av projektledning inom dessa områden ser vi det som meriterande.
> Entreprenadjuridik, så du kan hantera kontraktsförhandlingar samt förvalta kontraktet inom ramen för projektet.
> Körkort är ett krav då arbetet förutsätter att du kan ta dig till anläggningsprojekten.
> Du god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska.

Vi ser gärna att du har erfarenhet av driva projekt inom AC, HVDC, GIS, FACTS eller kontrollanläggning på hög- eller mellanspänningsnivå. Att du har deltagit vid FAT, SAT och/eller idrifttagning ser vi som meriterande.

Certifiering inom projektledning, t.ex. PMP, IPMA ser vi också som en bra merit.

Dina personliga egenskaper
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. För att lyckas som projektledare i vår verksamhet krävs att du är mål- och resultatorienterad samt har lätt för att samarbeta med andra då du har nära kontakt med både interna och externa samarbetspartners.

Vi söker dig som har en god förmåga att leda och engagera en projektorganisation. Du är trygg i dig själv och har förmåga att fatta beslut och agera utifrån dessa.

Vill du veta mer, kontakta gärna rekryterande chef Linda Granfelt, tel. nr. 010-475 87 59 alternativt rekryteringsspecialist Josefina Blomquist, tel. nr. 010-475 88 17. Fackliga representanter är Erik Böhlmark, SACO tel. 010-475 86 14 och Stefan Ekberg, ST, tel. 010-475 82 91. Du når oss också via e-post: fornamn.efternamn@svk.se.

Välkommen med din ansökan senast den 30 april 2019. Vi behandlar ansökningar löpande så vi välkomnar din ansökan så snart som möjligt.

Vårt erbjudande till dig
På Svenska kraftnät händer det mycket - vi är en organisation i förändring. Vi har som mål att bli branschens mest attraktiva arbetsgivare. För att nå vårt mål arbetar vi alla utifrån ett personligt ledarskap. Du erbjuds god möjlighet till balans mellan arbete och privatliv, goda förmåner och mycket mer. Som medarbetare hos oss blir du en del i en samhällskritisk organisation där vi värdesätter och strävar efter hög kollektiv intelligens. Det är med samarbete och effektivitet som vi ska uppnå vår vision om att bli ledande för en säker och hållbar elförsörjning.

Svenska kraftnät arbetar för att främja mångfald och motverka diskriminering och ser gärna sökanden med olika bakgrund och erfarenheter till våra rekryteringar. Då vi arbetar med samhällsviktig verksamhet är anställningen säkerhetsklassad och svenskt medborgarskap krävs. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras.

Ansök nu

Svenska kraftnät söker projektledare för stationsprojekt

Projektledare, bygg och anläggning
Läs mer Mar 29
Vill du arbeta i en utvecklande miljö där du blir en viktig länk i en samhällsviktig verksamhet? Vi bygger ut stamnätet för att möta framtidens energibehov och utvecklar vårt samarbete med övriga Europa.

Till vår avdelning Stationer, enhet AC Stationer, söker vi nu en projektledare till projekt för nya och befintliga anläggningar. Avdelningens uppdrag är att driva anläggningsprojekt från förstudie till färdig anläggning. Vi sätter högt fokus på att arbetet drivs med hög personsäkerhet, kvalitet, effektivitet och låg miljöpåverkan.

Stationeringsort för tjänsten är Svenska kraftnäts kontor i Sundsvall.

Dina arbetsuppgifter
Som projektledare företräder du Svenska kraftnät som beställare vilket innebär att du ansvarar för projektets tid, kostnad och resultat. Det dagliga arbetet handlar om att leda och styra projektgruppen inom projektets olika faser. Som projektledare har du arbetsmiljöansvar i entreprenader ute i fält. Vi är en organisation under förändring vilket innebär att du har stor möjlighet att påverka. Tjänsten innebär resor, främst inrikes men till viss del även utrikes.

Det ingår även i tjänsten att delta i linjeorganisationens verksamhetsutveckling.

Din bakgrund
Vi söker dig som har högskoleexamen eller motsvarande kompetens förvärvad på annat sätt. Du har minst tre års erfarenhet av projektledning inom infrastruktur, eller bygg- och anläggningsprojekt. Har du fler års erfarenhet av projektledning inom dessa områden ser vi det som meriterande.

Du har erfarenhet av:
• Uppföljning av projekt genom ekonomiska prognoser
• Budgetansvar i projekt eller delprojekt
• Arbetsmiljöansvar

Du har god kunskap inom:
• Riskhantering
• Kontraktsförvaltning

Körkort är ett krav då arbetet förutsätter att du kan ta dig till anläggningsprojektet.

Vi ser det som meriterande om du har erfarenhet av:
• Certifiering inom projektledning, t.ex. PMP, IPMA.
• Entreprenadjuridik och kontraktsförhandlingar

Dina personliga egenskaper
Vi lägger stor vikt vid de personliga egenskaperna. För att lyckas som projektledare i vår verksamhet krävs att du är mål- och resultatorienterad samt har lätt för att samarbeta med andra då du har nära kontakt med både interna och externa samarbetspartners. Vi söker dig som har en god förmåga att leda och engagera en projektorganisation. Du är trygg i dig själv och har förmåga att fatta beslut och agera utifrån dessa. Vi vill att du har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska.

Vill du veta mer, kontakta gärna rekryterande chef Niclas Broman, tel. nr. 070-569 72 80 alternativt rekryteringsspecialist Josefina Blomquist, tel. nr. 010-475 88 17. Fackliga representanter är Erik Böhlmark, SACO, tel. 010-475 86 14 och Stefan Ekberg, ST, tel. 010-475 82 91. Du når oss också via e-post: fornamn.efternamn@svk.se.

Välkommen med din ansökan senast den 16 april 2018. Vi behandlar ansökningar löpande så vi välkomnar din ansökan så snart som möjligt.

Vårt erbjudande till dig
På Svenska kraftnät händer det mycket - vi är en organisation i förändring. Vi har som mål att bli branschens attraktivaste arbetsgivare. För att nå vårt mål arbetar vi alla utifrån ett personligt ledarskap. Du erbjuds god möjlighet till balans mellan arbete och privatliv, goda förmåner och mycket mer. Som medarbetare hos oss blir du en del i en samhällskritisk organisation där vi värdesätter och strävar efter hög kollektiv intelligens. Det är med samarbete och effektivitet som vi ska uppnå vår vision om att bli ledande för en säker och hållbar elförsörjning.

Svenska kraftnät arbetar för att främja mångfald och motverka diskriminering och ser gärna sökanden med olika bakgrund och erfarenheter till våra rekryteringar. Då vi arbetar med samhällsviktig verksamhet är anställningen säkerhetsklassad och svenskt medborgarskap krävs. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras.

Ansök nu

Kraftledningsingenjör inom grundläggning och fundament till Svk

Byggnadsingenjör
Läs mer Feb 22
Vill du arbeta i en utvecklande miljö där du blir en viktig länk i en samhällsviktig verksamhet? Svenska kraftnät förvaltar och bygger ut Sveriges stamnät och står inför en kraftig expansion inom ledningsområdet.

Svenska kraftnät söker nu dig som vill vara med och kravställa och bygga framtidens stamnät.

Fundament för kraftledningsstolpar till stamnätet ska kunna motstå mycket stora lyft- och trycklaster samt mycket stora stjälpningslaster, vilket kan vara komplicerat ur konstruktionssynpunkt. Dessutom ska konstruktionerna kunna byggas så enkelt som möjligt på ofta svåråtkomliga platser. Som teknikspecialist inom grundläggning och fundament får du en central roll i organisationen och arbetar mot projektledare och andra tekniker inom byggnation av ledningsprojekt. Din kompetens kommer även station- och kabelprojekt tillgodo.

Du kommer att tillhöra enheten Luftledning på avdelning Nätteknik. Enheten tillhandahåller specialistkompetens till både förvaltnings- och projektverksamheten inom geoteknik, fundament, konstruktion, jordningsteknik med mera. Enheten ansvarar för den tekniska utformningen av luftledningar med driftsäkra, kostnadseffektiva och personsäkra anläggningar som mål. Enheten driver den tekniska utvecklingen inom sina sakområden.

Tjänsten är placerad på vårt huvudkontor i Sundbyberg eller vårt lokalkontor i Sundsvall.

Dina arbetsuppgifter
Rollen som teknikspecialist inom grundläggning och fundament kommer att innebära att tillhandahålla expertkompetens mot Svenska kraftnäts anläggningsprojekt såväl som mot stamnätsförvaltningen. Tjänsten kommer även att innefatta:
> utveckling och förvaltning av tekniska kravdokument
> granskning av konstruktionshandlingar
> att utveckla och effektivisera konstruktioner för kraftledningar och stationer
Du arbetar strategiskt på beställarsidan och får möjligheten att utveckla Sveriges kanske viktigaste infrastruktur – elnätet.

Din bakgrund
Du ska ha högskoleexamen inom grundläggning, strukturella konstruktioner eller motsvarande kompetens förvärvad på annat sätt. Vidare har du:
> minst 5 års arbetslivserfarenhet inom beräkningar, utformning och konstruktion av avancerade grundkonstruktioner.
> Du talar samt förstår svenska och engelska i tal och skrift.

Vi ser gärna att du har erfarenhet av konstruktion av grundläggningar för kraftledningar inom spänningsområdet 220kV och högre. Erfarenhet av fundament inom vindkraft, master, brobyggen eller motsvarande konstruktioner är meriterande. Erfarenhet från offentliga upphandlingar inom byggbranschen och särskilt inom kraftledningar är meriterande. Likaså erfarenhet av upphandlingar baserade på teknisk beskrivning som ansluter till AMA (Allmän material och arbetsbeskrivning).

Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är strukturerad i ditt arbete med god förståelse av ditt teknikområde. Du kommer att arbeta mot flera olika projekt parallellt vilket gör att du måste ha god förmåga att snabbt sätta dig in i frågeställningar och vara serviceinriktad med god samarbetsförmåga. Du har god helhetssyn och ser till hela verksamhetens bästa.

Vill du veta mer, kontakta gärna rekryterande chef Thomas Sandvall, tel. nr. 010-475 83 03 alternativt rekryteringsspecialist Josefina Blomquist, tel. nr. 010-475 88 17. Fackliga representanter är Erik Böhlmark, SACO, tel. 010-475 86 14 och Stefan Ekberg, ST, tel. 010-475 82 91. Du når oss också via e-post: fornamn.efternamn@svk.se.

Välkommen med din ansökan senast den 18 mars 2019. Vi behandlar ansökningar löpande så vi välkomnar din ansökan så snart som möjligt.

Vårt erbjudande till dig
På Svenska kraftnät händer det mycket - vi är en organisation i förändring. Vi har som mål att bli branschens attraktivaste arbetsgivare. För att nå vårt mål arbetar vi alla utifrån ett personligt ledarskap. Du erbjuds god möjlighet till balans mellan arbete och privatliv, goda förmåner och mycket mer. Som medarbetare hos oss blir du en del i en samhällskritisk organisation där vi värdesätter och strävar efter hög kollektiv intelligens. Det är med samarbete och effektivitet som vi ska uppnå vår vision om att bli ledande för en säker och hållbar elförsörjning.

Svenska kraftnät arbetar för att främja mångfald och motverka diskriminering och ser gärna sökanden med olika bakgrund och erfarenheter till våra rekryteringar. Då vi arbetar med samhällsviktig verksamhet är anställningen säkerhetsklassad och svenskt medborgarskap krävs. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras.

Ansök nu

Sommarjobba som projekt - och förvaltningsstöd på Svenska kraftnät

Förvaltningsassistent
Läs mer Feb 20
Vill du också vara med och bidra till att Sverige aldrig stannar? Ta chansen och sommarjobba i en utvecklande och samhällsviktig verksamhet. Nu söker vi en person som vill arbeta med projekt och anläggningsförvaltning hos oss på Svenska kraftnät.

Är du en driven och nyfiken person med intresse för elbranschen? Då har du chansen nu! Svenska kraftnät utvecklar och förvaltar Sveriges stamnät för el – elens motorvägar.

Svenska kraftnät söker nu dig som vill bidra till att förbättra delar av det dataunderlag som hjälper oss i vårt arbete. Du kommer att tillhöra enheten AC Stationer inom Stationsprojektavdelningen. Enheten består av 10 personer. Vårt övergripande ansvar är att driva stationsprojekt från förstudie till färdig anläggning hos Svenska kraftnät. En viktig leverans är att säkerställa att våra projekt bidrar till en effektiv förvaltning av stamnätet.

Tjänsten är placerad på vårt kontor i Sundsvall och sträcker sig under en period av 5-6 veckor under perioden juni-augusti.

Dina arbetsuppgifter
I rollen som projekt- och förvaltningsstöd kommer du främst att ansvara för att uppdatera de underlag som utgör grunden för vår anläggningsförvaltning. Utifrån inkomna projekt och besiktningsunderlag kommer du att skapa underlag för uppdatering av vår anläggningsinformation. Rollen kommer även att innefatta:
> Informationssökning i Svenska kraftnät underhållssystem
> Genomgång av projekt och besiktningsunderlag
> Sammanställning av information som skall uppdateras i underhållssystemet
> Skapa underlag för uppdatering av underhållssystemet

Utvecklingsmöjligheter
Du kommer att få möjligheten att utveckla din förmåga att hantera stora informationsmängder, analysera och arbeta med system för underhåll samt utbyta erfarenheter med kollegor som verkat länge inom branschen.

Din bakgrund
Vi ser helst att du är gymnasiestuderande på ekonomisk, teknisk eller naturvetenskaplig linje.
Vidare har du erfarenhet av:
> Microsoft Office
> Du är kommunikativ och uttrycker dig väl på svenska och engelska i tal och skrift.
Vi ser gärna att du har erfarenhet av underhållsarbete i någon form.

Dina personliga egenskaper
Du kan ta ansvar och är självgående och initiativrik samt har lätt för att hitta lösningar på problem. Du har lätt för att skapa nya relationer då denna roll innebär många kontaktytor i organisationen.

Vill du veta mer, kontakta gärna rekryterande chef Niclas Broman, tel. nr. 010-4758231. Fackliga representanter är Erik Böhlmark, SACO, tel. 010-475 86 14 och Stefan Ekberg, ST, tel. 010-475 82 91. Du når oss också via e-post: fornamn.efternamn@svk.se.

Välkommen med din ansökan senast den 18 mars 2019. Vi behandlar ansökningar löpande så vi välkomnar din ansökan så snart som möjligt.

Svenska kraftnät arbetar för att främja mångfald och motverka diskriminering och ser gärna sökanden med olika bakgrund och erfarenheter till våra rekryteringar. Då vi arbetar med samhällsviktig verksamhet är anställningen säkerhetsklassad och svenskt medborgarskap krävs. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning.

Ansök nu

Delprojektledare inom tillståndsärenden till Svenska kraftnät

Miljöingenjör
Läs mer Aug 28
Vill du vara med som en spindel i nätet när vi bygger ut stamnätet för att möta framtidens energibehov? Arbetar du gärna i en utvecklande miljö där du även får samarbeta med övriga Europa? I takt med att utbyggnadsprojekten blir fler ökar också behovet av delprojektledare med erfarenhet av tillståndsfrågor. Vi söker nu dig som vill arbeta för den svenska och europeiska elmarknaden.

Som delprojektledare kommer du att tillhöra enheten Tillståndsärenden. Här blir du en viktig del i varje steg, från projektstart till driftsättning av nya ledningar och stationer. Du har ett omfattande samarbete såväl internt som med andra myndigheter, konsulter och sakägare i samråds- och tillståndsprocessen.

Enheten består idag av 12 personer som samarbetar nära varandra i en kultur som präglas av ett prestigelöst och ödmjukt förhållningssätt, inför både uppgift och kollegor.

Placeringsort är Sundbyberg. Om önskemål finns är även Sundsvall en möjlig placeringsort.

Dina arbetsuppgifter
I din roll som delprojektledare har du det övergripande ansvaret för tillståndsfrågor i anläggnings- och förvaltningsprojekten. Du samordnar alla frågor inom ditt område och tillser att nödvändiga tillstånd, dispenser och anmälningar finns avseende stamnätsanläggningar.

Som delprojektledare inom tillstånd medverkar du vid planering av projektarbetet och ansvarar för planering av ditt delprojekt. Du leder, styr och följer upp konsulter inom delprojektet på ett effektivt sätt, samt kvalitetssäkrar leveranserna utifrån tid, kostnad och kvalitet. I arbetet ingår att kontinuerligt delta och bidra i verksamhetsutveckling inom enhetens ansvarsområden.

Din bakgrund
Vi söker dig som har akademisk examen inom juridik/miljö-/naturvetenskap/teknik/ lantmäteri/samhällsbyggnad eller motsvarande relevant utbildning.

Du bör ha erfarenhet av att arbeta med miljörättsliga frågor och tillståndsprövningar i infrastrukturprojekt eller motsvarande, samt ha erfarenhet av kontakter med såväl myndigheter som sakägare.

Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet från att leda och styra konsulter i komplexa projektmiljöer och har erfarenhet från energibranschen.

Dina personliga egenskaper
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Som person är du målinriktad och strukturerad med mycket god analytisk förmåga. Du behöver vara tydlig i din kommunikation och tycka om att bygga nya relationer, både internt och externt. Vi ser också att du är intresserad av att bidra till utveckling av enhetens arbetsprocesser samt uttrycker dig väl på svenska och engelska i tal och skrift.

Svenska kraftnät arbetar med kompetensbaserad rekrytering vars syfte är att se till varje persons kompetens och därmed främja mångfald och motverka diskriminering. Eftersom vi arbetar med viktig infrastruktur i samhället så är våra tjänster säkerhetsklassade och svenskt medborgarskap är därför ett krav.

Vill du veta mer, kontakta gärna enhetschef Kristina Bredin tel. 010-475 84 69 alternativt HR-specialist Johanna Engdahl tel. 010-475 83 55. Fackliga representanter är Maria Bergqvist, SACO, tel. 010-475 82 90 och Stefan Ekberg, ST, tel. 010-475 82 91.
Du når oss också via e-post: fornamn.efternamn@svk.se.

Välkommen med din ansökan senast den 26 augusti. Urval sker löpande så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.Om Svenska kraftnät
Svenska kraftnät är den myndighet som ansvarar för att elöverföringssystemet är säkert, miljöanpassat och kostnadseffektivt – i dag och i framtiden. En trygg elförsörjning är en förutsättning för att Sverige inte ska stanna. Därför övervakar och styr vi elsystemet dygnet runt. Vi bygger även ut stamnätet för att möta morgondagens behov. Vi är snart 670 anställda, de flesta vid huvudkontoret i Sundbyberg. Vi har även kontor i Sundsvall, Halmstad och Sollefteå. Ytterligare flera hundra personer sysselsätts på entreprenad för drift och underhåll av stamnätet runt om i Sverige. Svenska kraftnät har även i uppdrag att främja en öppen svensk, nordisk och europeisk marknad för el. Därför bygger vi nya elförbindelser som stärker kopplingarna till det europeiska elnätet. Vi deltar också i det europeiska samarbetet för att skapa en gemensam elmarknad inom EU. Dessutom har vi ett nära samarbete med andra systemoperatörer i Norge, Finland och Danmark för att driva vårt elsystem effektivt.

Vi strävar efter att vara en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare. Det innebär att vi fokuserar på att ge våra medarbetare utmanande arbetsuppgifter, bra förmåner och förutsättningar för en god balans mellan arbetsliv och privatliv. Läs mer om oss på www.svk.se.

Ansök nu