Njurunda Friskola AB jobb i Sundsvall

Hitta lediga jobb hos Njurunda Friskola AB i Sundsvall. Välj att läsa mer om ett jobb eller gå vidare och ansök jobbet i Sundsvall.

Lärare i fritidshem 100%

Grundlärare, fritidshem
Läs mer Maj 15
Njurunda Friskola söker Lärare i fritidshem till vår verksamhet med start 1 augusti.
Njurunda Friskola är beläget nära naturen ca 1,5 mil söder om Sundsvall.
Skolan består av fyra arbetslag. Fritidshem, f-3, 4-6 och 7-9.
För ytterligare information kontakta rektor på 070-341 37 40.

Ansök nu

Lärare musik, svenska och engelska

Grundlärare, 4-6
Läs mer Maj 13
Njurunda Friskola söker lärare i ämnet musik, svenska och engelska. Ämnet musik är 50% och övriga ämnen ca 25% vardera i åk 4-6. Tjänsten är tillsvidare och totalt en heltid på 100%.
Musiken är fördelad på två stadier från åk 4 till åk 9.
Njurunda Friskola är beläget ca 1,5 mil söder om Sundsvall med en resväg på ca 15 min från centrum. Skolan har ca 220 elever och är en förhållandevis liten skola med elever från förskoleklass till åk 9. En klass per årskurs.
Skolan består av tre arbetslag/stadier där samarbetet mellan dessa stadier utgör en viktig del i barnen utveckling. Här sker noggranna överlämningar och sambedömningar för att ge eleven bästa möjliga förutsättning efter avslutad grundskola.
För mer information kontakta rektor på
Tel: 070-341 37 40.

Ansök nu

Lärare i matematik, No och So åk 4-6

Grundlärare, 4-6
Läs mer Apr 19
Njurunda Friskola söker behörig lärare i ämnet matematik, No och So i årskurs 4 till 6. Tjänsten är 75% med start den 13 augusti.
I ditt uppdrag ingår delat mentorskap tillsammans med arbetslagets övriga pedagoger.
Mellanstadiet består av en klass per årskurs vilket innebär att arbetslagets alla pedagoger gemensamt undervisar i alla tre klasserna.
Njurunda Friskola är beläget ca 1,5 mil söder om Sundsvall med en resväg på ca 15 min från centrum. Skolan har ca 220 elever och är en förhållandevis liten skola med elever från förskoleklass till åk 9. En klass per årskurs.
Skolan består av tre arbetslag/stadier där samarbetet mellan dessa stadier utgör en viktig del i barnen utveckling. Här sker noggranna överlämningar och sambedömningar för att ge eleven bästa möjliga förutsättning efter avslutad grundskola.

Ansök nu

Musiklärare 50 %

Ämneslärare, 7-9
Läs mer Jan 2
Njurunda friskola är en F-9-skola. Skolan ligger centralt i Njurundabommen, ca 2 mil söder om Sundsvall. Njurunda friskola har varit i nuvarande ägo sedan år 2012. Vår inriktning är naturvetenskap och idrott/hälsa. Vi har idag ca 22 elever/klass. Trots att skolan vuxit under de år den funnits har vi kvar känslan av vår tidigare ”litenhet” och här känner de flesta varandra bra, både mellan årskurser och arbetslag. Vi ser det som mycket viktigt att skapa goda relationer med våra elever.
Här jobbar personer med olika utbildning och erfarenhet vilket gör att vi kompletterar varandra bra. Vi är nyfikna och vill hela tiden utveckla oss själva inom våra yrken.
Vi söker behörig lärare i musik i åk 1-9. Du har naturligtvis goda ämneskunskaper samt är en strukturerad och tydlig ledare i klassrummet. Du har höga förväntningar på våra elever och skapar en undervisning som både är utmanande och lustfylld. Tjänstgöringsgraden är 50 % och kan kombineras med ytterligare 50% musik på en annan skolenhet.
Tjänsten tillsätts så snart rekryteringen är klar.
Är du intresserad och har frågor ring rektor på tel: 070-341 37 40

Ansök nu

Skolkurator 30%

Kurator
Läs mer Dec 18
Njurunda Friskola söker kurator på 30%.
Njurunda Friskola är en f-9 skola med ca 220 elever. Skolan är indelad i fyra arbetslag samt ett elevhälsoteam.
Ditt uppdrag blir att tillsammans med Elevhälsan arbeta främjande och förebyggande med elevers psykosociala hälsa.
Vid frågor kontakta rektor på tel:
070-341 37 40

Ansök nu

Vikariat i ämnet Svenska, Eng, So och matematik

Grundlärare, 4-6
Läs mer Dec 15
Njurunda Friskola söker lärarvikarie i ämnet Eng, Svenska, So och matematik.
I tjänsten som sträcker sig från den 8 januari undervisar du i klasserna 4, 5 och 6. Du ingår i ett arbetslag där delat mentorskap är en del av uppdraget.
Tjänsten sträcker sig som längst till och med vecka 9.
Vid frågor ber vi er kontakta rektor Alex Åsenlund på tel: 070-341 37 40

Ansök nu

Lärare i Svenska, Engelska och Samhällsorienterade ämnen åk 4-6

Lärare i grundskolan, årskurs 4-6
Läs mer Okt 19
Njurunda friskola är en f-9 skola med tillhörande fritidshem beläget i centrala Njurundabommen. Skolan har i dagsläget ca 220 elever från förskoleklass till åk 9.
Njurunda Friskola söker lärare i svenska, engelska och samhällsorienterade ämnen med behörighet upp till åk 6.
I tjänsten ingår undervisning i svenska, engelska och so samt mentorskap.
Du kommer att ingå i ett arbetslag tillsammans med andra ämneslärare i åk 4-6.
I undervisningen använder vi oss av olika pedagogiska metoder och arbetssätt för att eleverna ska befästa sina kunskaper. Ett av dessa är kooperativt lärande. Hos oss arbetar vi aktivt med att stärka elevens självkänsla och skapa en trygg lärmiljö som grund till ett livslångt lärande. Vi har höga förväntningar på våra elever och tror på deras förmågor.
Vid frågor kontakta rektor på tel: 070-341 37 40

Ansök nu

Lärare i Svenska och No åk 4-6

Lärare i grundskolan, årskurs 4-6
Läs mer Sep 25
Lärare i åk 4-6

Njurunda friskola är en f-9 skola med tillhörande fritidshem beläget i centrala Njurundabommen. Skolan har i dagsläget ca 220 elever från förskoleklass till åk 9.

Njurunda Friskola söker lärare i Svenska och No med behörighet upp till åk 6.
I tjänsten ingår först och främst undervisning i Svenska och No samt delat mentorskap.
Vi ser gärna att du dessutom har behörighet i So och Bild.
Du kommer att ingå i ett arbetslag tillsammans med mentorer för skolans elever i åk 4-6.
I undervisningen använder vi oss av olika pedagogiska metoder och arbetssätt för att eleverna ska befästa sina kunskaper. Ett av dessa är kooperativt lärande. Hos oss arbetar vi aktivt med att stärka elevens självkänsla och skapa en trygg lärmiljö som grund till ett livslångt lärande. Vi har höga förväntningar på våra elever och tror på deras förmågor.
Tjänsten tillsätts omgående så snart rekryteringen är klar. Idag är tjänsten 80% men kan öka beroende på behörighet.
Vid eventuella frågor ber vi dig kontakta rektor på tel: 070-341 37 40
Eller mejl på adressen: alex.asenlund@njurundafriskola.se

Mvh
Alex Åsenlund
Rektor

Ansök nu

Musiklärare 50 %

Lärare i grundskolan, årskurs 7-9
Läs mer Sep 1
Njurunda friskola är en F-9-skola. Skolan ligger centralt i Njurundabommen, ca 2 mil söder om Sundsvall. Njurunda friskola har varit i nuvarande ägo sedan år 2012. Vår inriktning är naturvetenskap och idrott/hälsa. Vi har idag ca 22 elever/klass. Trots att skolan vuxit under de år den funnits har vi kvar känslan av vår tidigare ”litenhet” och här känner de flesta varandra bra, både mellan årskurser och arbetslag. Vi ser det som mycket viktigt att skapa goda relationer med våra elever.
Här jobbar personer med olika utbildning och erfarenhet vilket gör att vi kompletterar varandra bra. Vi är nyfikna och vill hela tiden utveckla oss själva inom våra yrken.
Vi söker behörig lärare i musik i åk 1-9. Du har naturligtvis goda ämneskunskaper samt är en strukturerad och tydlig ledare i klassrummet. Du har höga förväntningar på våra elever och skapar en undervisning som både är utmanande och lustfylld. Tjänstgöringsgraden är 50 % och kan kombineras med ytterligare 50% musik på en annan skolenhet.
Tjänsten tillsätts så snart rekryteringen är klar.
Är du intresserad och har frågor ring rektor på tel: 070-341 37 40

Ansök nu

Lärare i fritidshem 50 %

Lärare i fritidshem/Fritidspedagog
Läs mer Aug 4
Njurunda friskola är en enparallellig F-9-skola. Skolan ligger centralt i Njurundabommen, ca 2 mil söder om Sundsvall. Njurunda friskola har varit i nuvarande ägo sedan år 2012. Vår inriktning är naturvetenskap och idrott/hälsa. Vi har idag max 22 elever/klass. Trots att skolan vuxit under de år den funnits har vi kvar känslan av vår tidigare ”litenhet” och här känner de flesta varandra bra, både mellan årskurser och arbetslag. Vi ser det som mycket viktigt att skapa goda relationer med våra elever.
Här jobbar personer med olika utbildning och erfarenhet vilket gör att vi kompletterar varandra bra. Vi är nyfikna och vill hela tiden utveckla oss själva inom våra yrken.
Vi söker behörig Lärare i fritidshem. Du kommer att ingå i ett arbetslag tillsammans med lärare i fritidshem. Dina arbetstider är huvudsakligen eftermiddagar från kl. 13.00-17.00. Dessa kan naturligtvis variera. Ditt uppdrag blir att tillsammans i arbetslaget stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda en meningsfull fritid.
Vid frågor ber vi dig kontakta skolans rektor på tel: 070-341 37 40

Ansök nu

Lärare i musik/Lärare i fritidshem från HT -23

Lärare i grundskolan, årskurs 7-9
Läs mer Jun 21
Om jobbet
Njurunda friskola är en enparallellig F-9-skola. Skolan ligger centralt i Njurundabommen, ca 2 mil söder om Sundsvall. Njurunda friskola har varit i nuvarande ägo sedan år 2012. Vår inriktning är naturvetenskap och idrott/hälsa. Vi har idag max 22 elever/klass. Trots att skolan vuxit under de år den funnits har vi kvar känslan av vår tidigare ”litenhet” och här känner de flesta varandra bra, både mellan årskurser och arbetslag. Vi ser det som mycket viktigt att skapa goda relationer med våra elever.
Här jobbar personer med olika utbildning och erfarenhet vilket gör att vi kompletterar varandra bra. Vi är nyfikna och vill hela tiden utveckla oss själva inom våra yrken.
Vi söker behörig lärare i musik i åk 1-9. Du har naturligtvis goda ämneskunskaper samt är en strukturerad och tydlig ledare i klassrummet. Du har höga förväntningar på våra elever och skapar en undervisning som både är utmanande och lustfylld. Tjänstgöringsgraden är 50%.
Tjänsten går även att kombinera med 50% på skolans fritidshem. Tjänsten som lärare i fritidshem är i första hand förlagd på eftermiddagen. Vi kommer, i den mån det går, att förlägga musikundervisningen under så få dagar som möjligt.

Ansök nu

Musiklärare 60 %

Lärare i grundskolan, årskurs 7-9
Läs mer Aug 4
Njurunda friskola är en enparallellig F-9-skola. Skolan ligger centralt i Njurundabommen, ca 2 mil söder om Sundsvall. Njurunda friskola har varit i nuvarande ägo sedan år 2012. Vår inriktning är naturvetenskap och idrott/hälsa. Vi har idag max 22 elever/klass. Trots att skolan vuxit under de år den funnits har vi kvar känslan av vår tidigare ”litenhet” och här känner de flesta varandra bra, både mellan årskurser och arbetslag. Vi ser det som mycket viktigt att skapa goda relationer med våra elever.
Här jobbar personer med olika utbildning och erfarenhet vilket gör att vi kompletterar varandra bra. Vi är nyfikna och vill hela tiden utveckla oss själva inom våra yrken.
Vi söker behörig lärare i musik i åk 1-9. Du har naturligtvis goda ämneskunskaper samt är en strukturerad och tydlig ledare i klassrummet. Du har höga förväntningar på våra elever och skapar en undervisning som både är utmanande och lustfylld. Tjänstgöringsgraden är 60 %
Tjänsten går även att kombinera med 40 % på skolans fritidshem. Tjänsten som lärare i fritidshem är i första hand förlagd på eftermiddagen. Vi kommer, i den mån det går, att förlägga musikundervisningen under så få dagar som möjligt.

Ansök nu

Lärare i matematik/naturorientering åk 7-9

Lärare i grundskolan, årskurs 7-9
Läs mer Apr 25
Om jobbet
Njurunda friskola är en enparallellig F-9-skola. Skolan ligger centralt i Njurundabommen, ca 2 mil söder om Sundsvall. Njurunda friskola har varit i nuvarande ägo sedan år 2012. Vår inriktning är naturvetenskap och idrott/hälsa. Vi har idag max 22 elever/klass. Trots att skolan vuxit under de år den funnits har vi kvar känslan av vår tidigare ”litenhet” och här känner de flesta varandra bra, både mellan årskurser och arbetslag. Vi ser det som mycket viktigt att skapa goda relationer med våra elever.
Här jobbar personer med olika utbildning och erfarenhet vilket gör att vi kompletterar varandra bra. Vi är nyfikna och vill hela tiden utveckla oss själva inom våra yrken.
Vi söker en lärare behörig i matematik, biologi, kemi, fysik och teknik upp till åk 9.
Du kommer att ingå i ett arbetslag med undervisande lärare i åk 7-9. Dessutom kommer du tillsammans med andra övriga arbetslag arbeta för att eleven får bästa tänkbara övergång från tidigare stadier.

Ansök nu

Legitimerad lärare i årskurs 1-3

Lärare i grundskolan, årskurs 1-3
Läs mer Mar 21
Njurunda Friskola är en f-9 skola och ligger strax söder om Sundsvall. Skolan har ca 214 elever fördelat på tre stadier, låg, mellan och hög. Varje stadie utgör vardera ett arbetslag där du kommer att ingå.
Arbetslag f-3 har ett nära samarbete med lärare i fritidshemmet som under stor del av skoltiden finns med i undervisningen.
Vi söker dig som har ett strukturerat och tydligt ledarskap i klassrummet. Som lärare ser vi att du är med och tar gemensamt ansvar över elevers måluppfyllelse. Du förmedlar dina kunskaper till gruppen och är positiv till andras idéer och erfarenheter.
Tjänsten är ett vikariat under läsåret 2023/24 med möjlighet till förlängning.
Alex Åsenlund
Rektor

Ansök nu

Lärare i musik från HT -23

Lärare i grundskolan, årskurs 7-9
Läs mer Apr 25
Om jobbet
Njurunda friskola är en enparallellig F-9-skola. Skolan ligger centralt i Njurundabommen, ca 2 mil söder om Sundsvall. Njurunda friskola har varit i nuvarande ägo sedan år 2012. Vår inriktning är naturvetenskap och idrott/hälsa. Vi har idag max 22 elever/klass. Trots att skolan vuxit under de år den funnits har vi kvar känslan av vår tidigare ”litenhet” och här känner de flesta varandra bra, både mellan årskurser och arbetslag. Vi ser det som mycket viktigt att skapa goda relationer med våra elever.
Här jobbar personer med olika utbildning och erfarenhet vilket gör att vi kompletterar varandra bra. Vi är nyfikna och vill hela tiden utveckla oss själva inom våra yrken.
Vi söker en lärare behörig lärare i musik för åk 1-9. Du har naturligtvis goda ämneskunskaper men om du också känner att du är en god ledare i klassrummet som gör undervisningen både utmanande och lustfylld. så tror vi att du kommer att passa bra hos oss.
Från åk 6 kommer du att undervisa i halvklasser.
Tjänstgöringsgraden är 50%

Ansök nu

Lärare i ämnet trälöjd

Lärare i grundskolan, årskurs 7-9
Läs mer Apr 25
Om jobbet
Njurunda friskola är en enparallellig F-9-skola. Skolan ligger centralt i Njurundabommen, ca 2 mil söder om Sundsvall. Njurunda friskola har varit i nuvarande ägo sedan år 2012. Vår inriktning är naturvetenskap och idrott/hälsa. Vi har idag max 22 elever/klass. Trots att skolan vuxit under de år den funnits har vi kvar känslan av vår tidigare ”litenhet” och här känner de flesta varandra bra, både mellan årskurser och arbetslag. Vi ser det som mycket viktigt att skapa goda relationer med våra elever.
Här jobbar personer med olika utbildning och erfarenhet vilket gör att vi kompletterar varandra bra. Vi är nyfikna och vill hela tiden utveckla oss själva inom våra yrken.
Vi söker en lärare behörig i träslöjd i åk 3-9.
Du har naturligtvis goda ämneskunskaper men om du också känner att du är en god ledare i klassrummet som gör undervisningen både utmanande och lustfylld. Du planerar, genomför och utvärderar din undervisning tillsammans med skolans lärare i textilslöjd samt övriga kollegor. Utöver detta är du mentor för en åldersblandad grupp.
Tjänstgöringsgraden är 50%.

Ansök nu

Vi söker skolkurator 50%

Skolkurator
Läs mer Feb 21
Njurunda friskola är en enparallellig F-9-skola. Skolan ligger centralt i Njurundabommen, ca 2 mil söder om Sundsvall. Njurunda friskola har varit i nuvarande ägo sedan år 2012. Vår inriktning är naturvetenskap och idrott/hälsa. Vi har idag ca 22 elever/klass. Trots att skolan vuxit under de år den funnits har vi kvar känslan av vår tidigare ”litenhet” och här känner de flesta varandra bra, både mellan årskurser och arbetslag. Vi ser det som mycket viktigt att skapa goda relationer med våra elever.
Du kommer att ingå i ett Elevhälsoteam tillsammans med specialpedagog, skolsköterska, skolpsykolog och rektor.
Socionomutbildning är ett krav och vi ser gärna att du har erfarenhet av yrket.
Ditt uppdrag kommer till största del att tillsammans med Elevhälsoteamet skapa miljöer som främjar elevernas lärande.
I din profession ska du b.la. tillföra psykosocial kompetens som ett stöd i det pedagogiska arbetet och i den övergripande planeringen av elevhälsans arbete.
Genomföra samtal, så som stöd-, motivations- och krissamtal liksom utredande och rådgivande samtal med enskilda elever och deras familjer relaterade till skolsituationen.
På rektorns uppdrag utreda och bedöma den sociala psykosociala situationen för enskilda elever, bland annat som underlag inför beslut om särskilt stöd och vid upprättande av åtgärdsprogram samt inför elevernas mottagande i grund- och gymnasiesärskola
Ge handledning och konsultation till skolans övriga personal.
Bidra med kunskap om risk- och skyddsfaktorer för elevers hälsa, sociala situation, lärande och utveckling, lärande och utveckling.
Bidra med kunskaper om samhällets stödsystem.
Delta i arbetet med skolans struktur och organisation när det gäller värdegrund och likabehandling.
Ta till vara kunskap om elevers generella psykosociala hälsa och sociala situation i elevhälsans övriga arbete.

Ansök nu

Vi söker skolkurator 50%

Skolkurator
Läs mer Jan 4
Njurunda friskola är en enparallellig F-9-skola. Skolan ligger centralt i Njurundabommen, ca 2 mil söder om Sundsvall. Njurunda friskola har varit i nuvarande ägo sedan år 2012. Vår inriktning är naturvetenskap och idrott/hälsa. Vi har idag ca 22 elever/klass. Trots att skolan vuxit under de år den funnits har vi kvar känslan av vår tidigare ”litenhet” och här känner de flesta varandra bra, både mellan årskurser och arbetslag. Vi ser det som mycket viktigt att skapa goda relationer med våra elever.
Du kommer att ingå i ett Elevhälsoteam tillsammans med specialpedagog, skolsköterska, skolpsykolog och rektor.
Socionomutbildning är ett krav och vi ser gärna att du har erfarenhet av yrket.
Ditt uppdrag kommer till största del att tillsammans med Elevhälsoteamet skapa miljöer som främjar elevernas lärande.
I din profession ska du b.la. tillföra psykosocial kompetens som ett stöd i det pedagogiska arbetet och i den övergripande planeringen av elevhälsans arbete.
Genomföra samtal, så som stöd-, motivations- och krissamtal liksom utredande och rådgivande samtal med enskilda elever och deras familjer relaterade till skolsituationen.
På rektorns uppdrag utreda och bedöma den sociala psykosociala situationen för enskilda elever, bland annat som underlag inför beslut om särskilt stöd och vid upprättande av åtgärdsprogram samt inför elevernas mottagande i grund- och gymnasiesärskola
Ge handledning och konsultation till skolans övriga personal.
Bidra med kunskap om risk- och skyddsfaktorer för elevers hälsa, sociala situation, lärande och utveckling, lärande och utveckling.
Bidra med kunskaper om samhällets stödsystem.
Delta i arbetet med skolans struktur och organisation när det gäller värdegrund och likabehandling.
Ta till vara kunskap om elevers generella psykosociala hälsa och sociala situation i elevhälsans övriga arbete.

Ansök nu

Legitimerad lärare i årskurs 1-3

Lärare i grundskolan, årskurs 1-3
Läs mer Nov 3
Njurunda Friskola är en f-9 skola och ligger strax söder om Sundsvall. Skolan har ca 214 elever fördelat på tre stadier, låg, mellan och hög. Varje stadie utgör vardera ett arbetslag där du kommer att ingå.
Arbetslag f-3 har ett nära samarbete med lärare i fritidshemmet som under stor del av skoltiden finns med i undervisningen.
Vi söker dig som har ett strukturerat och tydligt ledarskap i klassrummet. Som lärare ser vi att du är med och tar gemensamt ansvar över elevers måluppfyllelse. Du förmedlar dina kunskaper till gruppen och är positiv till andras idéer och erfarenheter.
Tjänsten är ett vikariat fram till den 15 juni med stora möjligheter till förlängning.
Alex Åsenlund
Rektor

Ansök nu

Lärare i ämnet matematik åk 7-9 från HT -2022

Lärare i grundskolan, årskurs 7-9
Läs mer Jun 16
Njurunda friskola är en enparallellig F-9-skola. Skolan ligger centralt i Njurundabommen, ca 2 mil söder om Sundsvall. Njurunda friskola har varit i nuvarande ägo sedan år 2012. Vår inriktning är naturvetenskap och idrott/hälsa. Vi har idag max 22 elever/klass. Trots att skolan vuxit under de år den funnits har vi kvar känslan av vår tidigare ”litenhet” och här känner de flesta varandra bra, både mellan årskurser och arbetslag. Vi ser det som mycket viktigt att skapa goda relationer med våra elever.
Här jobbar personer med olika utbildning och erfarenhet vilket gör att vi kompletterar varandra bra. Vi är nyfikna och vill hela tiden utveckla oss själva inom våra yrken. Under hösten kommer vi att fortsätta implementeringen av kooperativt lärande på vår skola så om du redan nu har arbetat med KL så är det en fördel men annars vill vi att du som söker jobb hos oss ska vara öppen för att utveckla din undervisning inom det kooperativa lärandet.
Vi söker en lärare behörig i matematik för åk 7-9. Du har naturligtvis goda ämneskunskaper men om du också känner att du är en god ledare i klassrummet som gör undervisningen både utmanande och lustfylld så tror vi att du kommer att passa bra hos oss. Du kommer att jobba i ett arbetslag bestående av de andra lärarna som undervisar åk 7-9. Du planerar, genomför och utvärderar din undervisning samt samarbetar med ditt arbetslag och skolans övriga matematiklärare. Utöver detta är du mentor för en åldersblandad grupp högstadieelever.
Tjänstgöringsgraden är 60 %.
Mvh
Alex Åsenlund
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Ansök nu

Lärare i idrott/träslöjd/Matematik

Lärare i grundskolan, årskurs 7-9
Läs mer Jun 16
Njurunda friskola är en enparallellig F-9-skola. Skolan ligger centralt i Njurundabommen, ca 2 mil söder om Sundsvall. Njurunda friskola har varit i nuvarande ägo sedan år 2012. Vår inriktning är naturvetenskap och idrott/hälsa. Vi har idag max 22 elever/klass. Trots att skolan vuxit under de år den funnits har vi kvar känslan av vår tidigare ”litenhet” och här känner de flesta varandra bra, både mellan årskurser och arbetslag. Vi ser det som mycket viktigt att skapa goda relationer med våra elever.
Här jobbar personer med olika utbildning och erfarenhet vilket gör att vi kompletterar varandra bra. Vi är nyfikna och vill hela tiden utveckla oss själva inom våra yrken. Under hösten kommer vi att inleda en implementering av kooperativt lärande på vår skola så om du redan nu har arbetat med KL så är det en fördel men annars vill vi att du som söker jobb hos oss ska vara öppen för att utveckla din undervisning inom det kooperativa lärandet.
Vi söker en lärare behörig i matematik för åk 7-9. idrott åk 4-9, träslöjd 3-9. Du har naturligtvis goda ämneskunskaper men om du också känner att du är en god ledare i klassrummet som gör undervisningen både utmanande och lustfylld så tror vi att du kommer att passa bra hos oss. Du kommer att jobba i ett arbetslag bestående av de andra lärarna som undervisar åk 7-9. Du planerar, genomför och utvärderar din undervisning samt samarbetar med ditt arbetslag och skolans övriga matematiklärare. Utöver detta är du mentor för en åldersblandad grupp högstadieelever.
Tjänstgöringsgraden är 50-100% beroende på din behörighet. Är du t ex. behörig i matematik och idrott upp till åk 9 kan vi erbjuda en 100% tjänst. går även att kombinera med träslöjd/Ma eller idrott/träslöjd.

Ansök nu

Elevassistent

Elevassistent
Läs mer Maj 16
Njurunda Friskola är en f-9 skola belägen strax söder om Sundsvall. Skolan har ca 215 elever från förskoleklass till åk 9.
På skolan finns även ett tillhörande fritidshem där elever från främst förskoleklass och lågstadiet är inskrivna.
Din uppgift blir att assistera en elev och vara ett extra jag kring olika delar i skolan och fritidsverksamheten.
Vi ser gärna att du har en utbildning som assistent och goda erfarenheter inom skolans verksamhet.

Ansök nu

Lärare i fritidshem med behörighet i idrott åk 1-6

Lärare i fritidshem/Fritidspedagog
Läs mer Maj 2
Om jobbet
Njurunda friskola är en enparallellig F-9-skola. Skolan ligger centralt i Njurundabommen, ca 2 mil söder om Sundsvall. Njurunda friskola har varit i nuvarande ägo sedan år 2012. Vår inriktning är naturvetenskap och idrott/hälsa. Vi har idag max 22 elever/klass. Trots att skolan vuxit under de år den funnits har vi kvar känslan av vår tidigare ”litenhet” och här känner de flesta varandra bra, både mellan årskurser och arbetslag. Vi ser det som mycket viktigt att skapa goda relationer med våra elever.
Här jobbar personer med olika utbildning och erfarenhet vilket gör att vi kompletterar varandra bra. Vi är nyfikna och vill hela tiden utveckla oss själva inom våra yrken. Under hösten kommer vi att fortsätta implementeringen av kooperativt lärande på vår skola så om du redan nu har arbetat med KL så är det en fördel men annars vill vi att du som söker jobb hos oss ska vara öppen för att utveckla din undervisning inom det kooperativa lärandet.


I arbetet som lärare i fritidshem kommer du ha en betydande roll i fritidshemsverksamheten. Dels i att erbjuda eleverna en meningsfull fritid och dels stimulera elevernas utveckling och lärande.
Som idrottslärare ansvarar du över idrotten för åk 4-6 och blir även en del i detta arbetslag.
Mvh
Alex Åsenlund

Ansök nu

Lärare i ämnet matematik åk 7-9 från HT -2022

Lärare i grundskolan, årskurs 7-9
Läs mer Maj 2
Njurunda friskola är en enparallellig F-9-skola. Skolan ligger centralt i Njurundabommen, ca 2 mil söder om Sundsvall. Njurunda friskola har varit i nuvarande ägo sedan år 2012. Vår inriktning är naturvetenskap och idrott/hälsa. Vi har idag max 22 elever/klass. Trots att skolan vuxit under de år den funnits har vi kvar känslan av vår tidigare ”litenhet” och här känner de flesta varandra bra, både mellan årskurser och arbetslag. Vi ser det som mycket viktigt att skapa goda relationer med våra elever.
Här jobbar personer med olika utbildning och erfarenhet vilket gör att vi kompletterar varandra bra. Vi är nyfikna och vill hela tiden utveckla oss själva inom våra yrken. Under hösten kommer vi att fortsätta implementeringen av kooperativt lärande på vår skola så om du redan nu har arbetat med KL så är det en fördel men annars vill vi att du som söker jobb hos oss ska vara öppen för att utveckla din undervisning inom det kooperativa lärandet.
Vi söker en lärare behörig i matematik för åk 7-9. Du har naturligtvis goda ämneskunskaper men om du också känner att du är en god ledare i klassrummet som gör undervisningen både utmanande och lustfylld så tror vi att du kommer att passa bra hos oss. Du kommer att jobba i ett arbetslag bestående av de andra lärarna som undervisar åk 7-9. Du planerar, genomför och utvärderar din undervisning samt samarbetar med ditt arbetslag och skolans övriga matematiklärare. Utöver detta är du mentor för en åldersblandad grupp högstadieelever.
Tjänstgöringsgraden är 50 %.
Mvh
Alex Åsenlund
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Ansök nu

Lärare i idrott/träslöjd/Matematik

Lärare i grundskolan, årskurs 7-9
Läs mer Mar 21
Njurunda friskola är en enparallellig F-9-skola. Skolan ligger centralt i Njurundabommen, ca 2 mil söder om Sundsvall. Njurunda friskola har varit i nuvarande ägo sedan år 2012. Vår inriktning är naturvetenskap och idrott/hälsa. Vi har idag max 22 elever/klass. Trots att skolan vuxit under de år den funnits har vi kvar känslan av vår tidigare ”litenhet” och här känner de flesta varandra bra, både mellan årskurser och arbetslag. Vi ser det som mycket viktigt att skapa goda relationer med våra elever.
Här jobbar personer med olika utbildning och erfarenhet vilket gör att vi kompletterar varandra bra. Vi är nyfikna och vill hela tiden utveckla oss själva inom våra yrken. Under hösten kommer vi att inleda en implementering av kooperativt lärande på vår skola så om du redan nu har arbetat med KL så är det en fördel men annars vill vi att du som söker jobb hos oss ska vara öppen för att utveckla din undervisning inom det kooperativa lärandet.
Vi söker en lärare behörig i matematik för åk 7-9. idrott åk 4-9, träslöjd 3-9. Du har naturligtvis goda ämneskunskaper men om du också känner att du är en god ledare i klassrummet som gör undervisningen både utmanande och lustfylld så tror vi att du kommer att passa bra hos oss. Du kommer att jobba i ett arbetslag bestående av de andra lärarna som undervisar åk 7-9. Du planerar, genomför och utvärderar din undervisning samt samarbetar med ditt arbetslag och skolans övriga matematiklärare. Utöver detta är du mentor för en åldersblandad grupp högstadieelever.
Tjänstgöringsgraden är 50-100% beroende på din behörighet. Är du t ex. behörig i matematik och idrott upp till åk 9 kan vi erbjuda en 100% tjänst. går även att kombinera med träslöjd/Ma eller idrott/träslöjd.

Ansök nu

Lärare i ämnet matematik åk 7-9 från HT -2022

Lärare i grundskolan, årskurs 7-9
Läs mer Jan 10
Njurunda friskola är en enparallellig F-9-skola. Skolan ligger centralt i Njurundabommen, ca 2 mil söder om Sundsvall. Njurunda friskola har varit i nuvarande ägo sedan år 2012. Vår inriktning är naturvetenskap och idrott/hälsa. Vi har idag max 22 elever/klass. Trots att skolan vuxit under de år den funnits har vi kvar känslan av vår tidigare ”litenhet” och här känner de flesta varandra bra, både mellan årskurser och arbetslag. Vi ser det som mycket viktigt att skapa goda relationer med våra elever.
Här jobbar personer med olika utbildning och erfarenhet vilket gör att vi kompletterar varandra bra. Vi är nyfikna och vill hela tiden utveckla oss själva inom våra yrken. Under hösten kommer vi att inleda en implementering av kooperativt lärande på vår skola så om du redan nu har arbetat med KL så är det en fördel men annars vill vi att du som söker jobb hos oss ska vara öppen för att utveckla din undervisning inom det kooperativa lärandet.
Vi söker en lärare behörig i matematik för åk 7-9. Du har naturligtvis goda ämneskunskaper men om du också känner att du är en god ledare i klassrummet som gör undervisningen både utmanande och lustfylld så tror vi att du kommer att passa bra hos oss. Du kommer att jobba i ett arbetslag bestående av de andra lärarna som undervisar åk 7-9. Du planerar, genomför och utvärderar din undervisning samt samarbetar med ditt arbetslag och skolans övriga matematiklärare. Utöver detta är du mentor för en åldersblandad grupp högstadieelever.
Tjänstgöringsgraden är 50 %.
Mvh
Alex Åsenlund
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Ansök nu

Njurunda Friskola söker musiklärare åk 1-9 (50 %)

Lärare i grundskolan, årskurs 7-9
Läs mer Aug 17
Njurunda friskola är en F-9-skola. Skolan ligger centralt i Njurundabommen, ca 2 mil söder om Sundsvall. Njurunda friskola har varit i nuvarande ägo sedan år 2012. Vår inriktning är naturvetenskap och idrott/hälsa. Vi har idag max 22 elever/klass. Trots att skolan vuxit under de år den funnits har vi kvar känslan av vår tidigare ”litenhet” och här känner de flesta varandra bra, både mellan årskurser och arbetslag. Vi ser det som mycket viktigt att skapa goda förutsättningar, goda relationer och ha förväntningar på våra elever.
Här jobbar personer med olika utbildning och erfarenhet vilket gör att vi kompletterar varandra bra. Vi är nyfikna och vill hela tiden utveckla oss själva inom våra yrken. Under hösten kommer vi att inleda en implementering av kooperativt lärande på vår skola så om du redan nu har arbetat med KL så är det en fördel men annars vill vi att du som söker jobb hos oss ska vara öppen för att utveckla din undervisning inom det kooperativa lärandet.
Tillträde den 1/9.
Som musiklärare för elever i åk 1-9 blir en stor del av ditt uppdrag att entusiasmera i ämnet musik. Att utföra och lära sig musikens alla delar ska vara lustfyllt.
Eftersom tjänsten endast är på 50% så försöker vi vara så flexibla vi kan så att du kan kombinera arbetet med annat jobb.

Ansök nu

Njurunda Friskola söker musiklärare åk 4-9 (35 %)

Lärare i grundskolan, årskurs 7-9
Läs mer Jul 19
Njurunda friskola är en enparallellig F-9-skola. Skolan ligger centralt i Njurundabommen, ca 2 mil söder om Sundsvall. Njurunda friskola har varit i nuvarande ägo sedan år 2012. Vår inriktning är naturvetenskap och idrott/hälsa. Vi har idag max 22 elever/klass. Trots att skolan vuxit under de år den funnits har vi kvar känslan av vår tidigare ”litenhet” och här känner de flesta varandra bra, både mellan årskurser och arbetslag. Vi ser det som mycket viktigt att skapa goda förutsättningar, goda relationer och ha förväntningar på våra elever.
Här jobbar personer med olika utbildning och erfarenhet vilket gör att vi kompletterar varandra bra. Vi är nyfikna och vill hela tiden utveckla oss själva inom våra yrken. Under hösten kommer vi att inleda en implementering av kooperativt lärande på vår skola så om du redan nu har arbetat med KL så är det en fördel men annars vill vi att du som söker jobb hos oss ska vara öppen för att utveckla din undervisning inom det kooperativa lärandet.
Tillträde den 12/8.
Som musiklärare för elever i åk 4-9 blir en stor del av ditt uppdrag att entusiasmera i ämnet musik. Att utföra och lära sig musikens alla delar ska vara lustfyllt.
Eftersom tjänsten endast är på 35% så försöker vi vara så flexibla vi kan så att du kan kombinera arbetet med annat jobb.

Ansök nu

Skolsköterska 40%

Skolsköterska
Läs mer Maj 31
Njurunda Friskola söker skolsköterska på 40%.
Skolan består av ca 215 elever från förskoleklass till åk 9.
Du kommer att ingå i ett elevhälsoteam tillsammans med rektor, SYV, kurator och specialpedagog.
En av dagarna kommer att vara förlagd på onsdagar då hela teamet ska närvara på skolan.
Startdatum den 12 augusti.


Mvh
Alex Åsenlund

Ansök nu

Lärare i ämnet engelska åk 7-9

Lärare i grundskolan, årskurs 7-9
Läs mer Mar 26
Njurunda friskola är en enparallellig F-9-skola. Skolan ligger centralt i Njurundabommen, ca 2 mil söder om Sundsvall. Njurunda friskola har varit i nuvarande ägo sedan år 2012. Vår inriktning är naturvetenskap och idrott/hälsa. Vi har idag max 22 elever/klass. Trots att skolan vuxit under de år den funnits har vi kvar känslan av vår tidigare ”litenhet” och här känner de flesta varandra bra, både mellan årskurser och arbetslag. Vi ser det som mycket viktigt att skapa goda relationer med våra elever.
Här jobbar personer med olika utbildning och erfarenhet vilket gör att vi kompletterar varandra bra. Vi är nyfikna och vill hela tiden utveckla oss själva inom våra yrken. Under hösten kommer vi att inleda en implementering av kooperativt lärande på vår skola så om du redan nu har arbetat med KL så är det en fördel men annars vill vi att du som söker jobb hos oss ska vara öppen för att utveckla din undervisning inom det kooperativa lärandet.
Vi söker en lärare behörig i engelska för åk 7–9 med mentorskap. Du har naturligtvis goda ämneskunskaper men om du också känner att du är en god ledare i klassrummet som gör undervisningen både utmanande och lustfylld så tror vi att du kommer att passa bra hos oss. Du kommer att jobba i ett arbetslag bestående av de andra lärarna som undervisar åk 7-9. Du planerar, genomför och utvärderar din undervisning samt samarbetar med ditt arbetslag och skolans övriga engelskalärare. Utöver detta är du mentor för en åldersblandad grupp högstadieelever.
Arbetsomfattningen beror på den ansökandes behörighet.
mvh
Alex Åsenlund

Ansök nu

Lärare idrott åk 7-9

Lärare i grundskolan, årskurs 7-9
Läs mer Mar 26
Njurunda friskola är en enparallellig F-9-skola. Skolan ligger centralt i Njurundabommen, ca 2 mil söder om Sundsvall. Njurunda friskola har varit i nuvarande ägo sedan år 2012. Vår inriktning är naturvetenskap och idrott/hälsa. Vi har idag max 22 elever/klass. Trots att skolan vuxit under de år den funnits har vi kvar känslan av vår tidigare ”litenhet” och här känner de flesta varandra bra, både mellan årskurser och arbetslag. Vi ser det som mycket viktigt att skapa goda relationer med våra elever.
Här jobbar personer med olika utbildning och erfarenhet vilket gör att vi kompletterar varandra bra. Vi är nyfikna och vill hela tiden utveckla oss själva inom våra yrken. Under hösten kommer vi att inleda en implementering av kooperativt lärande på vår skola så om du redan nu har arbetat med KL så är det en fördel men annars vill vi att du som söker jobb hos oss ska vara öppen för att utveckla din undervisning inom det kooperativa lärandet.
Vi söker en lärare behörig i idrott och hälsa för åk 7–9 med mentorskap. Du har naturligtvis goda ämneskunskaper men om du också känner att du är en god ledare som gör undervisningen både utmanande och lustfylld så tror vi att du kommer att passa bra hos oss. Du kommer att jobba i ett arbetslag bestående av de andra lärarna som undervisar åk 7–9. Du planerar, genomför och utvärderar din undervisning samt samarbetar med ditt arbetslag och skolans övriga idrottslärare. Utöver detta är du mentor för en åldersblandad grupp högstadieelever.


Arbetsomfattning beror på den sökandes behörighet.


Mvh
Alex Åsenlund

Ansök nu

Lärare i fritidshem

Lärare i fritidshem/Fritidspedagog
Läs mer Feb 19
Njurunda Friskola söker dig som är lärare i fritidshem.
Hos oss får du arbeta i ett team tillsammans med lärare och fritidspedagoger.
Vi ser gärna att du har kunskaper inom musik, bild och idrott.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Ansök nu

Lärare i Hem och konsumentkunskap åk 6-9

Lärare i grundskolan, årskurs 7-9
Läs mer Mar 26
Njurunda friskola är en enparallellig F-9-skola. Skolan ligger centralt i Njurundabommen, ca 2 mil söder om Sundsvall. Njurunda friskola har varit i nuvarande ägo sedan år 2012. Vår inriktning är naturvetenskap och idrott/hälsa. Vi har idag max 22 elever/klass. Trots att skolan vuxit under de år den funnits har vi kvar känslan av vår tidigare ”litenhet” och här känner de flesta varandra bra, både mellan årskurser och arbetslag. Vi ser det som mycket viktigt att skapa goda relationer med våra elever.
Här jobbar personer med olika utbildning och erfarenhet vilket gör att vi kompletterar varandra bra. Vi är nyfikna och vill hela tiden utveckla oss själva inom våra yrken. Under hösten kommer vi att inleda en implementering av kooperativt lärande på vår skola så om du redan nu har arbetat med KL så är det en fördel men annars vill vi att du som söker jobb hos oss ska vara öppen för att utveckla din undervisning inom det kooperativa lärandet.
Vi söker en lärare behörig i Hkk åk 6-9. Du har naturligtvis goda ämneskunskaper men om du också känner att du är en god ledare i klassrummet som gör undervisningen både utmanande och lustfylld så tror vi att du kommer att passa bra hos oss. Du kommer att arbeta i de arbetslag tillsammans med de pedagoger som undervisar åk 6-9. Du planerar, genomför och utvärderar din undervisning samt samarbetar med de arbetslag som är kopplade till dessa elever. Du blir även delaktig i att utveckla ämnet och arbetsmiljön i ämnet Hkk.
Arbetsomfattningen är ca 40%
Mvh
Alex

Ansök nu

Lärare i ämnet matematik åk 7-9

Lärare i grundskolan, årskurs 7-9
Läs mer Feb 19
Njurunda friskola är en enparallellig F-9-skola. Skolan ligger centralt i Njurundabommen, ca 2 mil söder om Sundsvall. Njurunda friskola har varit i nuvarande ägo sedan år 2012. Vår inriktning är naturvetenskap och idrott/hälsa. Vi har idag max 22 elever/klass. Trots att skolan vuxit under de år den funnits har vi kvar känslan av vår tidigare ”litenhet” och här känner de flesta varandra bra, både mellan årskurser och arbetslag. Vi ser det som mycket viktigt att skapa goda relationer med våra elever.
Här jobbar personer med olika utbildning och erfarenhet vilket gör att vi kompletterar varandra bra. Vi är nyfikna och vill hela tiden utveckla oss själva inom våra yrken. Under hösten kommer vi att inleda en implementering av kooperativt lärande på vår skola så om du redan nu har arbetat med KL så är det en fördel men annars vill vi att du som söker jobb hos oss ska vara öppen för att utveckla din undervisning inom det kooperativa lärandet.
Vi söker en lärare behörig i matematik för åk 7-9. Du har naturligtvis goda ämneskunskaper men om du också känner att du är en god ledare i klassrummet som gör undervisningen både utmanande och lustfylld så tror vi att du kommer att passa bra hos oss. Du kommer att jobba i ett arbetslag bestående av de andra lärarna som undervisar åk 7-9. Du planerar, genomför och utvärderar din undervisning samt samarbetar med ditt arbetslag och skolans övriga matematiklärare. Utöver detta är du mentor för en åldersblandad grupp högstadieelever.
Tjänstgöringsgraden beror av de behörigheter som finns hos den sökande.
Mvh
Alex Åsenlund
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Ansök nu

Lärare i matematik åk 7-9

Lärare i grundskolan, årskurs 7-9
Läs mer Jun 8
Njurunfa Friskola söker legitimerad lärare i ämnet matematik. Njurunda Friskola är en f-9 skola och har en naturvetenskaplig inriktning. Detta innebär i korta drag att eleverna i sin timplan läser mer naturorientering från förskoleklass till åk 9 (s.k. skolans val).
Vi söker dig som har ett strukturarat arbetssätt och som i ditt uppdrag gör dina val utifrån elens bästa.


Tjänsten är idag på 50%.

Ansök nu

Lärare i fritidshem (Fritidspedagog) vikariat 1 år.

Lärare i fritidshem/Fritidspedagog
Läs mer Jun 17
Vi söker lärare i fritidshem/fritidspedagog.
Hos oss kommer du att ingå i fritidshemmets arbetslag samt vara en del i förskoleklassverksamheten.


Dina uppgifter blir att tillsammans med övriga pedagoger skapa en trygg lärmiljö där elevernas möjlighet att utveckla sina förmågor blir bästa tänkbara.

Ansök nu

Specialpedagog

Specialpedagog
Läs mer Maj 14

Lärare i Hem och konsumentkunskap

Lärare i grundskolan, årskurs 7-9
Läs mer Maj 7

Slöjdlärare

Lärare i grundskolan, årskurs 7-9
Läs mer Maj 1

Kurator

Skolkurator
Läs mer Nov 18

Specialpedagog

Specialpedagog
Läs mer Jul 18