Sundsvall: PhD Student in Multimodal Sensor Monitoring with Machine Learning

Hitta ansökningsinfo om jobbet PhD Student in Multimodal Sensor Monitoring with Machine Learning i Sundsvall. Är det intressant kan du gå vidare och ansöka jobbet. Annars kan du klicka på arbetsgivaren eller yrkesbenämningen för att se alla jobb i Sundsvall inom den kategorin.

Publicerad: 2024-02-07 // Varaktighet: Heltid

About the role 
We offer a PhD position in measurement technology focused on condition monitoring using multimodal sensor systems for anomaly detection and classification with machine learning.

The research for the service is carried out in close collaboration with national and international partners.

The focus of the position is in the area of anomaly detection and classification with machine learning.  The service may also include implementation aspects of machine learning models on edge devices. Work can be experimental and theoretical in nature and includes data collection, development and verification of models, and generalization of solutions.

Basic eligibility is for those who have completed an advanced level degree or completed course requirements of at least 240 higher education credits, of which at least 60 higher education credits at advanced level or have acquired essentially equivalent knowledge in some other way within or outside the country. Those who have at least 90 higher education credits in electrical engineering, computer engineering subjects closely related to these, or who have acquired substantially equivalent knowledge in any other way within or outside the country, have special eligibility.

Who are you?
In addition to the formal eligibility requirements, the selection will also be based on the relevance of prior knowledge for working with sensor technology and machine learning, relevance in thesis work, project work, courses and interviews with the applicants. Signal processing, use multimodal sensor system and experience with various machine learning models are seen as an advantage.  Personal qualities such as cooperativeness, initiative and suitability for doctoral studies will be weighed against formal subject knowledge. A brief description of the applicant's visions and goals must be included in the application.

The doctoral position refers to a position that primarily corresponds to four years of full-time studies and is expected to lead to a doctoral degree. Access by agreement. Place of employment is Sundsvall.

Are we right for each other?
At RISE, we value diversity and believe that it contributes to an innovative environment where we challenge boundaries and develop new knowledge for the future. We bring together passionate problem solvers to tackle some of the world's most important and exciting challenges. We can't promise you an easy job, but what we can promise is a group of dedicated colleagues and some truly fascinating societal and industrial challenges to address. You will work in an innovative environment that provides opportunities for both professional and personal development. At RISE, you have the opportunity to make a real difference. Welcome to Sweden's national research institute and innovation partner.

Welcome with your application!
Welcome to contact recruiting manager Peter Söderman, +46 10 228 42 99 or Ulf Jennehag, +46 10 228 42 10. The application deadline is 2024-03-06. Interviews will take place continuously during the application period.

Our union representatives are Bertil Svensson, Unionen 010-516 53 56 and Ulf Nordberg, Swedish Engineers 010-516 69 59.

Alla platsannonser →

Andra jobb i Sundsvall som Forskare, IT

Nedan visas andra jobb i Sundsvall som Forskare, IT.

Postdoktor i tillämpad maskininlärning för ljudmätning och -klassificering

Läs mer Feb 23
Vid institutionen för data- och elektroteknik bedrivs utbildning inom ämnena datateknik, elektronik, elektroteknik och ljudproduktion. Forskningen på institutionen sker vid forskningscentret Sensible Things that Communicate (www.miun.se/stc) och handlar om sensorbaserade system och tjänster för användning inom Internet of Things och artificiell intelligens.Forskningscentret STC (Sensible Things that Communicate, http://www.

miun.se/stc) söker en Postdoktor inom tillämpad maskininlärning. Forskningen kommer att genomföras tillsammans med industriella partners i ett större projekt som integrerar teknologiutmaningar inom sensorteknik för industriella och medicinska tillämpningar.

Arbetsuppgifter
Vi erbjuder en postdoktortjänst inom tillämpad maskininlärning för ljudmätning och ljudklassificering. Tjänsten kan inriktas mot områdena djupinlärning för ljudanalys, djupinlärning för ljud i mätningar, samt implementering av maskininlärning på inbyggda system. Tjänsten är kopplad till samverkande forskargrupper med verksamhet inom tillståndsövervakning, ljudanalys och bildanalys samt inbyggda system. Forskningen för tjänsten genomförs i nära samarbete med nationella och internationella samarbetspartners.

Fokus för tjänsten ligger inom området djupinlärning för karakterisering och positionering av ljud. Tjänsten kan även innehålla implementeringsaspekter av maskininlärningsmodeller på inbyggda system. Arbete kan vara av experimentell och teoretisk karaktär och inkludera datainsamling, utveckling och verifiering av modeller samt generalisering av lösningar.

Behörighet och bedömningsgrund
Den som ska anställas som postdoktor ska vara behörig enligt de krav som beskrivs i https://www.miun.se/anstallningsordning. För att kvalificera dig för en anställning som postdoktor krävs att du innehar en doktorsexamen eller motsvarande utländsk examen inom relevant forskningsområde. Din examen får inte vara äldre än 3 år från ansökningstidens utgång: Men, till exempel, kan sjukfrånvaro och/eller föräldraledighet dras från femårsperioden.

För denna position krävs det att du har en doktorsexamen i elektronik, elektroteknik, datateknik eller närliggande område samt har tidigare akademisk erfarenhet inom maskininlärning.

Aktivt deltagande och samarbete inom forskargruppen är nödvändigt. Det är därför viktigt att du är en ansvarsfull person med helhetssyn, att du kan kommunicera obehindrat både muntligt och skriftlig på engelska och att du är strukturerad i ditt arbetssätt.

Handläggning
Anställningen bereds i enlighet med https://www.miun.se/medarbetare/styrdokument/ny-styrning-planering-och-uppfoljning/Personal/Anstalla-personal/Regel/anstallningsordning/.

Anställning och tillträde
Anställningen omfattar 100% under 24 månader med tillträde enligt överenskommelse. 

Anställningsvillkoren regleras i https://www.miun.se/medarbetare/styrdokument/ny-styrning-planering-och-uppfoljning/Personal/Anstalla-personal/Regel/anstallningsordning/ och https://www.miun.se/globalassets/styrdokument/administration-stod-och-service/personal/anstalla-personal/regel/avtal-om-tidsbegransad-anstallning-som-postdoktor-2021-11-19.pdf

Anställningsort: Sundsvall

Information
Närmare upplysningar lämnas av Prefekt, Patrik Österberg, Telefon, +46 (0)10 142 86 14, mailto:patrik.osterberg@miun.se och Docent Jan Lundgren, mailto:jan.lundgren@miun.se. Se även STCs hemsida http://www.miun.se/stc.

Ansökan
Ska innehålla styrkt meritförteckning, kopior av betyg och examensbevis, examensarbete, ett personligt brev som beskriver inriktning du vill fokusera på inkluderande dina visioner och mål för detta område, samt övriga handlingar (till exempel projektarbeten) som önskas åberopas.

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2023-04-09.

Mittuniversitetet, med campus både i Sundsvall och Östersund, är ett lärosäte med närhet till studenter, kollegor och det omgivande samhället. Samtidigt befinner vi oss intill hav, skog och fjäll vilket skapar förutsättningar för en fantastisk livskvalitet. Här skapas ny kunskap genom internationellt framgångsrik forskning och utbildningar som bidrar till samhällsutvecklingen. På så sätt medverkar vi till en hållbar framtid och en bättre värld.


Som anställd vid Mittuniversitetet ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. Vi erbjuder bland annat flexibla arbetstider, stöd för friskvårdsaktiviteter, löneutfyllnad vid föräldraledighet och sjukdom. Du får också generöst med semesterdagar.


Välkommen till ett universitet där människor möts, inspireras och tänker nytt.


Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten. Dina personuppgifter behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Vi tar gärna emot frågor från dig som är intresserad av att jobba hos oss men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

Ansök nu

Postdoktor i datateknik för tidskritiskt fjärrstyrda applikationer över 5G

Läs mer Jan 31
Vid institutionen för data- och elektroteknik bedrivs utbildning inom ämnena datateknik, elektronik, elektroteknik och ljudproduktion. Forskningen på institutionen sker vid forskningscentret Sensible Things that Communicate (www.miun.se/stc) och handlar om sensorbaserade system och tjänster för användning inom Internet of Things och artificiell intelligens.Forskningscentret STC utannonserar en ledig postdoktoral tjänst inom experimentell forskning för att designa end-to-end anslutningsinfrastruktur för att stödja fjärrstyrda tidskritiska applikationer över trådlösa 5G-nätverk.

Forskningsuppgiften är en del av projektet robust trådlös infrastruktur för fjärrstyrd timmerlastning i samarbete med Ericsson, Telia och Volvo. STC söker kontinuerligt efter att anställa mycket motiverade och framstående forskare för att arbeta med att möjliggöra teknologier för nästa generations trådlösa kommunikationsnätverk.

Forskningen kommer att bedrivas inom forskargruppen Kommunikationssystem och nätverk (CSN), som är specialiserad på undervisning, forskning och innovation inom området trådlös och trådbunden kommunikation och nätverksteknologier, speciellt för industriella applikationer. CSN gruppen har en dynamisk och internationell miljö, som syftar till att producera akademisk forskning på hög nivå samtidigt som man upprätthåller ett tätt samspel med relevanta industriella partners. Den sökande ska aktivt samarbeta med andra forskare inom forskargruppen, på STC-forskningscentret, men även med våra externa partner inom den akademiska och industriella världen.

Arbetsuppgifter
Tjänsten är avsedd för lovande forskare med drivkraften att flytta kunskapsgränserna inom området avancerade trådlösa nätverk mot 6G, med särskild tonvikt på ett (eller flera) av följande områden: maskininlärning för intelligenta trådlösa nätverk, spektrumhantering, decentraliserat lärande, tidskritiska nätverk, grön (energieffektiv) kommunikation och lärande. Arbetsuppgifterna inkluderar teoretisk modellering och analys, algoritmdesign och validering via simuleringar men helst genom HW/SW-prototyper (SDR, OpenAirInterface, srsLTE, etc.), nätverksmätningar och analys, effektiv radioresursallokering, och att skriva vetenskapliga artiklar i erkända tidskrifter och konferenser. Anställningen kan också innefatta undervisning och andra administrativa uppgifter, såsom stöd till projektledning och skriva nya forskningsförslag för att locka industriella, nationella och europeiska projekt, men inte mer än 20% av arbetstiden.

Behörighet
Den som ska anställas som postdoktor ska vara behörig enligt de krav som beskrivs i https://www.miun.se/anstallningsordning, det vill säga fil. dr. eller likvärdig utländsk examen, och denna ska ha erhållits högst tre år innan ansökningsdatum (sjukfrånvaro och föräldraledighet räknas dock bort från denna treårsperiod). 

För denna tjänst krävs en fil. dr i signalbehandling, datorteknik, trådlös kommunikation eller ett närliggande ämne.

Bedömningsgrunder
Den sökande som ges tjänsten måste ha en enastående meritlista av publikationer i topptidskrifter inom ett eller flera av forskargruppens forskningsområden och visat på självständighet och spetskompetens inom forskning. Den idealiska kandidaten för tjänsten bör ha en gedigen bakgrund inom minst två av följande områden:

• Experimentell trådlös forskning (testbäddar och/eller kanal/nätverksmätningar)

• Trådlösa kommunikationssystem, speciellt inom fysiska lagret och medium access-protokoll

• Tekniker för radioåtkomstnätverk (RAN) och nätverksdelning

Vidare krävs goda färdigheter inom något eller några av språken Matlab, C++ och Python samt gärna även erfarenhet av SDR och verktyg för nätverksanalys. Goda kunskaper i engelska, i tal och skrift, krävs för att kommunicera, presentera och publicera forskningsresultat.

Personliga egenskaper
Den sökande som ges tjänsten ska vara kapabel att självständigt bedriva forskning inom tidigare nämnda områden och bör kombinera god analytisk förmåga med en bra attityd till praktiskt genomförande samt intresse att samarbeta med forskarstuderande.

Handläggning
Anställningen bereds i enlighet med https://www.miun.se/anstallningsordning.

Anställning och tillträde
Anställningen omfattar 100% under 2 år med start 2023-05-01 eller enligt överenskommelse.

Anställningsvillkoren regleras i https://www.miun.se/anstallningsordning och https://www.miun.se/globalassets/styrdokument/administration-stod-och-service/personal/anstalla-personal/regel/avtal-om-tidsbegransad-anstallning-som-postdoktor-2021-11-19.pdf

Information
Närmare upplysningar lämnas av forskningsledare Mikael Gidlund, mikael.gidlund@miun.se, eller prefekt?Patrik Österberg, patrik.osterberg@miun.se, tel. 010-1428614.

Ansökan
Ansökningshandlingar ska vara på svenska eller engelska.

• En motiverad text som beskriver varför ansökan görs, kvalifikationer i relation till tjänsten och avsikter och visioner för tjänsten.
• Ett aktuellt CV.
• Kopior av relevanta studiebevis (masterexamen, fil. dr.).
• Forskningsmeriter. En komplett lista över alla publikationer i tidskrifter ska bifogas med en anvisning om vilka av dessa den sökande vill inkludera i ansökan. Du kan bifoga upp till 3 publikationer.
• Spridningskvalifikationer, inklusive deltagande i kommittéer, styrelser eller deltagande i organisationer och liknande.
• Ytterligare kvalifikationer i relation till positionen.
• Referenser/rekommendationer.
• Personuppgifter.

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2023-03-31.

Ansök nu

Researcher – data driven software engineer

Läs mer Jun 9
Are you a person with analytical and interpersonal skills? Are you considering yourself as a good software developer and data scientist? Are you interested in contributing to demand-driven digital business development linked to the societal challenges in Swedish industry and public sector? Are you comfortable in a role where you drive unstructured business problems to structured new possibilities and wants to contribute to a sustainable society?

If you are passionate to work on real societal challenges that can be solved by using data in innovative ways and continue to grow as a professional problem solver and software developer; then RISE has an interesting job for you!

RISE is Sweden’s research institute and innovation partner.

RISE is today engaged in several applied digitalization projects and are now expanding. We are looking for software developers to aid in our projects. We have an open position in Sundsvall, Sweden.

About the position
In this role you will use programming and algorithmic methods to glue together the latest research within data science, AI and IoT applications to enhance digitalization, autonomous systems, cyber-physical systems and edge computing, among others. All these while collaborating with industry, the public sector, and academia.

Experience with some programming languages such as Javascript with for example NodeJS, C#, R or Python is necessary, as is a passion for working on solving real world problems in various application domains.

In this role, you will work with an agile methodology in a team that has overall responsibility over the whole life cycle of several applied digitization projects. You contribute actively by conducting research, developing software and presenting the right solutions along with development of new and existing products and services. You will also carry out research in collaboration with other research groups and partners. The team's focus is to utilize data and add innovative new insights and application features to the customer's business needs. You will also take part in the design of digitalization solutions and work with product development, prototyping, Proof-of-Concepts (PoC) and Minimum Viable Product (MVP)

Who are you?
The ideal candidate for this position should have a master’s degree in computer science/engineering and at least a few years of software development experience. Preferably, this includes working with recent software development and digitalization techniques including adapting them to various application areas. The ideal candidate should have some experience with data science, machine learning, Internet of Things, and big data.

- You should have excellent communication skills in English, which is critical to succeeding in the team.
- It is meriting to have project management experience and excellent communication skills in Swedish.

Are we right for each other?
We will promise you exciting opportunities, a dedicated team and some truly engaging societal challenges to tackle. You will get to work in a dynamic environment offering professional and personal development opportunities. At RISE, we want you to succeed and feel good, because together with your colleagues, you contribute to a sustainable future and to securing a leading position for Swedish industry and research globally. RISE can give you the chance to make a real difference. Welcome to Sweden’s Research Institute and Innovation Partner.

We look forward to your application!
If you have any questions about the position, please contact Director – Applied digitalization: Jonas Lindqvist, +46 70 212 90 99. The closing date for applications is June 30, 2021. Interviews will be conducted throughout the application period.

Our union representatives are: Linda Ikatti, Unionen, 010-516 51 61 and Lazaros Tsantaridis, SACO, 010-516 62 21.

Researcher, software developer, AI, artificial intelligence, applied machine learning, Data driven innovation

Ansök nu

Forskningsingenjör med inriktning mot trådlösa sensornätverk

Läs mer Feb 19
Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. Vi finns i Sundsvall och Östersund, och har ett brett utbud av utbildningar både på campus och på distans. Goda relationer med omvärlden ger vår forskning och utbildning en stadig förankring i samhället och, inte minst, i regionen.


Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier

Institutionen för informationssystem och -teknologi (IST) har verksamhet på Campus Sundsvall och bedriver utbildning och forskning inom ämnena arkivvetenskap, datateknik, informatik och industriell organisation och ekonomi.Arbetsuppgifter:
Huvuduppgiften är att tillämpa maskininlärningsmetoder för att identifiera signalutbredningsförhållanden (LoS, NLOS) och detektera närvaron av interferenskällor i frekvensband av intresse.

Du kommer att arbeta med råa I / Q-signaldata och paketavkodningsfel för att designa egenskaper som är lämpliga representativa för olika kanalförhållanden och utföra träning / testning av olika klassificerare. Du måste ha en praktisk kunskap om USRP, Labview och verktyg för maskininlärning. Din andra uppgift är att utveckla online-klassificering i de trådlösa sensornoderna och utveckla kanalbetingad länkad anpassningsteknik.

Kvalifikationer:
För denna position krävs det att ha minst en kandidatutbildning i antingen datavetenskap, datavetenskap eller elektroteknik. Väl utvecklade analytiska och problemlösande färdigheter är ett krav. God engagemang för engelska muntligt och skriftligt krävs för att presentera och publicera forskningsresultat.

Anställning och tillträde:
Visstidsanställning, 2 månader, du kommer att jobba i forskargruppen kommunikationssystem och nätverken vid Mittuniversitetet på campus Sundsvall. Tillträde snarast möjligt.

För mer information om tjänsten
Dr. Patrik Österberg, prefekt, e-post: patrik.osterberg@miun.se, tel: 010-142 86 14. Prof. Mikael Gidlund, forskningsledare, e-post: mikael.gidlund@miun.se.

Ansökan

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem, senast 2019-03-05. Till ansökan ska bifogas:

- Ett personligt brev som beskriver dig själv och skälen till att du söker denna anställning.
- CV
- Referenser

Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten.


Inför rekryteringsarbetet har Mittuniversitetet tagit ställning till konsultstöd, rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Ansök nu

Andra jobb i Sundsvall från RISE Research Institutes of Sweden AB

Nedan visas andra jobb i Sundsvall från RISE Research Institutes of Sweden AB .

Junior Forsknings och utvecklingsingenjör

Produktutvecklare
Läs mer Jun 28
I arbetet för ett hållbart näringsliv och samhälle behövs fler perspektiv.

Det krävs ny kunskap, ny teknik och nya förutsättningar. Och det behövs en samlande kraft. Någon som kan hjälpa till med avgörande detaljer i revolutionerande lösningar, och som samtidigt kan driva de stora frågorna.

Just därför finns vi på RISE. Vi sammanför och skapar möjligheter för samhällets problemlösare. Här möts perspektiv, experter och människor i utmanande uppdrag som gör gott. En mikrobiolog kan jobba med en mättekniker, en beteendevetare och en AI-utvecklare. Eller vad som nu krävs för att hantera de komplexa utmaningar vi tar oss an. Nu behöver vi bli många fler. I olika roller på olika platser och för olika uppdrag.

Om rollen
I rollen får du jobba tätt ihop med ett erfaret team bestående av andra utvecklingsingenjörer och forskare med att lösa digitaliseringsutmaningar inom många olika områden. Du kommer att undersöka och skapa mjukvaror som demonstrerar och exemplifierar lösningar för samhällsproblem och industriella utmaningar.

Vem är du?
Vi ser att du är lugn, metodisk och löser problem med ett analytiskt angreppssätt. Vi söker dig som är nyexaminerad och har en akademisk examen inom området datateknik eller motsvarande. Det är meriterande om du kan visa att du har vana att jobba i agila utvecklingsprojekt i team. Det är meriterande med erfarenhet inom fullstackutveckling.

Är vi rätt för varandra?
Inom RISE gillar vi olika och vi är övertygade om att mångfald bidrar till en innovativ miljö där vi tillsammans utmanar gränser och utvecklar ny kunskap och kompetens för framtiden. Hos oss möts passionerade problemlösare för att lösa några av världens viktigaste, och kanske roligaste, problem. Vi kan inte lova dig ett enkelt jobb, men vad vi kan lova dig är ett gäng engagerade kollegor och några riktigt spännande samhällsutmaningar att ta itu med. Du kommer att arbeta i en dynamisk miljö som ger dig utvecklingsmöjligheter både professionellt och personligt. Hos oss får du möjlighet att göra skillnad på riktigt, välkommen till hela Sveriges forskningsinstitut och innovationspartner.

Välkommen med din ansökan!
Sista ansökningsdag är 12 juli, 2023. För mer information om tjänsten vänligen kontakta Peter Söderman, Enhetschef, +46 10 228 42 99.

Våra fackliga representanter är Lazaros Tsantaridis, SACO, 010 516 62 21 respektive Bertil Svensson, Unionen, 010-516 53 56.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes vänligen då vi lyder under lagen om offentlig upphandling.

Utvecklingsingenjör, Digitalisering, Datainsamling, Mjukvaruutveckling, RISE, Sundsvall

Ansök nu

Rutinerad mjukvaruutvecklare – som vill göra skillnad!

Mjukvaruutvecklare
Läs mer Maj 20
Är du en självgående mjukvaruutvecklare? Vill du bidra till en digital hållbar transformation av näringslivet och samhället? Trivs du i en roll där du driver ostrukturerade problem till strukturerade nya möjligheter och vill bidra till att göra skillnad.

Om du brinner för att jobba med lösningarna som kan göra skillnad här och nu, genom att använda digitalisering på nya innovativa sätt och en längtan efter att fortsätta växa som en professionell problemlösare och utvecklare; då har RISE ett intressant jobb för dig!

RISE är Sveriges forskningsinstitut och innovationspartner. RISE är idag engagerat i flera digitaliseringsprojekt och vi söker fler mjukvaruutvecklare för att hjälpa till att realisera våra projekt. Vi har öppna tjänster med placeringsmöjligheter i Sundsvall.

Om jobbet
Du kommer att samarbeta med andra forskare vid RISE och med dina kunskaper inom problemlösning och programmering arbeta med att förbättra och sätta samman den senaste forskningen inom exempelvis AI och IoT-applikationer, datainsamling, säkerhet, cyberfysiska system och edge computing. Arbetet sker i samverkan med industrin, offentlig sektor och akademi.

Vi anpassar vårt arbetssätt efter de problem vi möter där vi genom ett agilt perspektiv jobbar iterativt med kontinuerliga leveranser. Vi eftersträvar att alltid leverera det som ger mest värde åt våra beställare och finansiärer genom att ofta kommunicera nuläge, resultat och nästa steg samt arbetsinriktning med dem. Vi försöker hela tiden att lära oss att använda den senaste tekniken inom området, exempelvis devops, containerteknik, CI/CD, och edge computing så att vi kan jobba så effektivt som möjligt i våra projekt.

I denna roll kommer du att arbeta i ett team som har ett övergripande ansvar för flera forsknings- och digitaliseringsprojekt. Teamets fokus är värdeskapande digitalisering där vi utgår från beställarens behov och använder befintlig och ny teknik för att sammanställa olika digitala datakällor och undersöka om dessa kan ge nya värdeskapande insikter och applikationsfunktioner. Du kommer också att ta del av designen och utvecklingen av digitaliseringslösningar och arbeta med hypotesprövningar, prototyper, Proof-of-Concepts (PoC) och Minimum Viable Products (MVP).

Vem är du?
Du har en bred erfarenhet av problemlösning där du använder programmeringskunskap om olika tekniker, ramverk och plattformar. Du jobbar idag med front-end eller back-end utveckling och är intresserad av att jobba med utmaningar inom hela kedjan från UX till back-end.

Vi tror att du har en universitetsexamen inom datavetenskap/datateknik eller motsvarande kunskaper och att du har några års arbetslivserfarenhet av mjukvaruutveckling. Vi ser vidare att:

- Mycket goda kommunikationsegenskaper i svenska och engelska är ett krav, det är avgörande för att lyckas i arbetet.
- Det är meriterande om du har erfarenhet av direktkontakt med kunder.
- Det är meriterande att ha erfarenhet av, t.ex. Python, .NET, C#, Node
- Det är meriterande att ha erfarenhet av att arbeta med Linux och Docker
- Det är bra om du har erfarenhet av hela utvecklingsprocessen.
- Det är bra om du har jobbat i en agil miljö med CI/CD och DevOps.

Blir detta bra för dig?
På RISE får du utmanande arbetsuppgifter och arbeta i ett dedikerat team med aktuella samhällsutmaningar att ta itu med. Du kommer att få arbeta med flera olika områden inom industri, offentlig sektor och näringsliv i en miljö som erbjuder professionella och personliga utvecklingsmöjligheter. På RISE vill vi att du ska lyckas och må bra, för tillsammans med dina kollegor bidrar du till en hållbar framtid och till att säkra en ledande position för svensk industri och forskning globalt. RISE kan ge dig chansen att få bidra till göra en verklig skillnad. Välkommen till Sveriges forskningsinstitut och innovationspartner.

Vi ser verkligen fram emot en ansökan från dig!
Om du har några frågor om tjänsten, vänligen kontakta Enhetschef: Peter Söderman, +46 10 228 42 99. Sista ansökningsdag är den 19 juni, 2022. Intervjuer och tillsättningar kommer att genomföras löpande under hela ansökningstiden.

Utvecklare, Fullstack, Datadrivet, Innovation, AI, IoT, UX, Problemlösning


RISE Research Institutes of Sweden är Sveriges forskningsinstitut och innovationspartner. I internationell samverkan med företag, akademi och offentlig sektor bidrar vi till ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett hållbart samhälle. Våra 2 800 medarbetare driver och stöder alla typer av innovationsprocesser. RISE är ett oberoende, statligt forskningsinstitut som erbjuder unik expertis och ett 100-tal test- och demonstrationsmiljöer för framtidssäkra teknologier, produkter och tjänster. www.ri.se.

Ansök nu

Researcher – data driven software engineer

Forskare, IT
Läs mer Jun 9
Are you a person with analytical and interpersonal skills? Are you considering yourself as a good software developer and data scientist? Are you interested in contributing to demand-driven digital business development linked to the societal challenges in Swedish industry and public sector? Are you comfortable in a role where you drive unstructured business problems to structured new possibilities and wants to contribute to a sustainable society?

If you are passionate to work on real societal challenges that can be solved by using data in innovative ways and continue to grow as a professional problem solver and software developer; then RISE has an interesting job for you!

RISE is Sweden’s research institute and innovation partner.

RISE is today engaged in several applied digitalization projects and are now expanding. We are looking for software developers to aid in our projects. We have an open position in Sundsvall, Sweden.

About the position
In this role you will use programming and algorithmic methods to glue together the latest research within data science, AI and IoT applications to enhance digitalization, autonomous systems, cyber-physical systems and edge computing, among others. All these while collaborating with industry, the public sector, and academia.

Experience with some programming languages such as Javascript with for example NodeJS, C#, R or Python is necessary, as is a passion for working on solving real world problems in various application domains.

In this role, you will work with an agile methodology in a team that has overall responsibility over the whole life cycle of several applied digitization projects. You contribute actively by conducting research, developing software and presenting the right solutions along with development of new and existing products and services. You will also carry out research in collaboration with other research groups and partners. The team's focus is to utilize data and add innovative new insights and application features to the customer's business needs. You will also take part in the design of digitalization solutions and work with product development, prototyping, Proof-of-Concepts (PoC) and Minimum Viable Product (MVP)

Who are you?
The ideal candidate for this position should have a master’s degree in computer science/engineering and at least a few years of software development experience. Preferably, this includes working with recent software development and digitalization techniques including adapting them to various application areas. The ideal candidate should have some experience with data science, machine learning, Internet of Things, and big data.

- You should have excellent communication skills in English, which is critical to succeeding in the team.
- It is meriting to have project management experience and excellent communication skills in Swedish.

Are we right for each other?
We will promise you exciting opportunities, a dedicated team and some truly engaging societal challenges to tackle. You will get to work in a dynamic environment offering professional and personal development opportunities. At RISE, we want you to succeed and feel good, because together with your colleagues, you contribute to a sustainable future and to securing a leading position for Swedish industry and research globally. RISE can give you the chance to make a real difference. Welcome to Sweden’s Research Institute and Innovation Partner.

We look forward to your application!
If you have any questions about the position, please contact Director – Applied digitalization: Jonas Lindqvist, +46 70 212 90 99. The closing date for applications is June 30, 2021. Interviews will be conducted throughout the application period.

Our union representatives are: Linda Ikatti, Unionen, 010-516 51 61 and Lazaros Tsantaridis, SACO, 010-516 62 21.

Researcher, software developer, AI, artificial intelligence, applied machine learning, Data driven innovation

Ansök nu

Erfaren projektledare inom Tillämpad Digitalisering

Projektledare, IT
Läs mer Jun 9
Vill du bidra till ett hållbart samhälle? Tycker du om att arbeta i en agil projektform och vill leda behovsstyrda digitaliseringsprojekt inom svensk industri och offentlig verksamhet, kopplat till samhällsutmaningarna? Är du bekväm i en roll där du självständigt strukturerar och driver våra gemensamma mål framåt? Då har RISE intressanta arbetsuppgifter åt dig!

Om rollen
RISE har flera spännande samhällstransformationsprojekt där digitalisering är en stor möjliggörare och vi söker nu en driven projektledare.

Tillsammans med teamet kommer du att bistå både industrin och offentlig verksamhet att tillämpa det senaste inom forskning och applicera detta på aktuella samhällsutmaningar kopplat till de globala hållbarhetsmålen. Du kommer att tillhöra en enhet som arbetar med tillämpad digitalisering som har en stark teamkänsla och brett samarbete för att skapa nya innovationer, visioner och idéer i en öppen, kreativ och internationell miljö för högre samhällsnytta.

I rollen kommer du att arbeta med en agil projektmetodik och leda tvärvetenskapliga projektteam som har ett helhetsansvar för flera digitaliseringsprojekt över hela livscykeln. Du deltar aktivt i projekten och driver samt koordinerar dessa med ett proaktivt värdeskapande fokus. Enhetens fokus är att nyttiggöra data samt tillföra innovativa och datadrivna applikationsfunktioner för kundens verksamhetsbehov där vi bidrar med produktutveckling, prototyping och proof-of-concepts (POC) utefter hela TRL-skalan.

Arbetet kommer att ske i samarbete med andra forsknings- och utvecklingsavdelningar inom näringslivet, samhället och akademin.

Tjänsten är placerad i Sundsvall.

Vem är du?
Du är en framgångsrik projektledare redan i dag, med minst 5 års erfarenhet av projektledning av IT-relaterade projekt och har en teknisk högskole- eller universitetsutbildning, gärna inom datavetenskap. Det är ett krav att du har en grundläggande förståelse av mjukvaruutveckling.

Du kommunicerar obehindrat på både svenska och engelska. Som person är du professionell ut i fingerspetsarna och sätter en stor glädje i att få leverera värdeskapande resultat.

Vidare har du en förståelse för vad digitalisering betyder i ett större sammanhang och hur det hänger ihop. Tillsammans med oss finner du nya sätt att kontrollera, styra och utveckla den ständigt mer digitaliserade omgivningen.

Det är en merit om du har erfarenhet av att leda projekt där man har samlat in och nyttiggjort data samt på nya sätt skapat innovativa insikter och tjänster av data i industriella tillämpningar eller samhällsutmaningar, med stöd av verktyg såsom Internet of Things, machine learning, artificiell intelligens, big data, signal processing och deep learning.

Som person är du utåtriktad och ödmjuk med ett genuint intresse av att arbeta tillsammans med andra och sporras av högt uppsatta mål som bidrar till ett hållbart samhälle genom digitalisering. Du är välorganiserad och har ett eget driv för att bidra till att skapa nya affärer och projekt men också en förmåga att vidareutveckla befintliga. Vidare tror vi att du är lyhörd och strukturerad och kan både arbeta självgående utan i förväg fastställda rutiner, och enligt fastställda gemensamma mål och processer.

Välkommen med din ansökan!
För mer information om tjänsten vänligen kontakta Jonas Lindqvist, Enhetschef, tel: 070-212 90 99. Du är välkommen att sända in din ansökan snarast då vi gör ett löpande urval. Sista ansökningsdag är den 30 juni 2021.

Våra fackliga representanter är Linda Ikatti, Unionen, 010-516 51 61 och Lazaros Tsantaridis, SACO, 010-516 62 21.

RISE erbjuder expertis i hela kedjan för ett digitalt och innovationsdrivet samhälle; hårdvara, mjukvara, affärsutveckling och branschkunskap inom en rad strategiska områden. Vi har spetskompetens inom bland annat sensorsystem, automation, tryckt elektronik, AI och data science, cybersäkerhet, visualisering, interaktionsdesign, fiberoptik, hållbara transporter och cirkulära affärsmodeller. 

RISE Research Institutes of Sweden är Sveriges forskningsinstitut och innovations-partner. I internationell samverkan med företag, akademi och offentlig sektor bidrar vi till ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett hållbart samhälle. Våra 2 800 medarbetare driver och stöder alla typer av innovationsprocesser. RISE är ett oberoende, statligt forskningsinstitut som erbjuder unik expertis och ett 100-tal test- och demonstrationsmiljöer för framtidssäkra teknologier, produkter och tjänster. http://www.ri.se

Projektledare, Tillämpad Digitalisering, Mjukvaruutveckling, Datadriven innovation, Civilingenjör, RISE, Sundsvall

Ansök nu