Sundsvall: Projektledare Anläggningsprojekt - Sundsvall

Hitta ansökningsinfo om jobbet Projektledare Anläggningsprojekt - Sundsvall i Sundsvall. Är det intressant kan du gå vidare och ansöka jobbet. Annars kan du klicka på arbetsgivaren eller yrkesbenämningen för att se alla jobb i Sundsvall inom den kategorin.

Publicerad: 2024-07-08 // Varaktighet: Heltid

Svenska kraftnät är en av de viktigaste aktörerna för en hållbar energiomställning. Som Projektledare Anläggningsprojekt erbjuds du ett av Sveriges viktigaste projektledarjobb, i vilket du varje dag kommer att bidra till Sveriges elförsörjning. Vi behöver dig för att lyckas med vårt samhällsviktiga uppdrag att elektrifiera Sverige.

Hos oss på division Nät får du vara med att bygga ut och underhålla transmissionsnätet. För att möta samhällets behov behöver vi bygga 30 mil ledningar och driftsätta 20 stationer per år. Ansök idag och få chansen att vara med och lysa upp Sverige!

Om tjänsten

Som projektledare för stationsprojekt i förstudiefas kommer du projektleda arbetet med tidigare faser och förstudier. I ditt arbete kommer du ansvara för att se över risker, projektbudget samt vara med och utforma hur en anläggning ska se ut för anläggningsprojekt i det svenska stamnätet. Resultatet ligger till grund för projektering och upphandling av Svenska kraftnäts anläggningsprojekt.

Som projektledare för stationsprojekt i genomförandefas kommer du planera och genomföra investeringsprojekt för våra stationsanläggningar (transformatorstationer, kopplingsstationer). Du företräder Svenska kraftnät som beställare vilket innebär att du ansvarar för projektets tid, kostnad och resultat. Arbetet består av att planera projektgenomförande, tillsammans med projektgruppen ta fram förfrågningsunderlag, utvärdera anbud, upphandla och tillsammans med kontrakterade entreprenörer genomföra beslutat investeringsprojekt. Det innebär också att styra och leda projektgruppen inom projektets olika faser. Under planeringsfasen av projektet är du ytterst ansvarig för förfrågningsunderlag och samordning av de tekniska delarna i förfrågningsunderlaget och därmed ansvarig för att säkerställa att funktionskraven är tydliga att lämna anbud på.

 

Du kan välja att arbeta mer fokuserat med någon av faserna beskrivet ovan eller att arbeta brett med hela projektcykeln.

Vidare kommer du att arbeta med Verksamhetsutvecklingsuppdrag för att utveckla verksamheten.

Om dig

I rollen som projektledare Anläggningsprojekt förväntar vi oss att du arbetar mål- och resultatorienterat i dina projekt samtidigt som du på ett effektivt sätt samarbetar väl med såväl interna- som externa parter. Det kommer krävas ett strukturerat arbetssätt där du kommer behöva känna dig trygg i de beslut du fattar.

Vidare har du relevant högskoleutbildning eller motsvarande kompetens förvärvad på ett annat sätt.

Övriga krav för tjänsten är:


• Minst 3 års dokumenterad erfarenhet av att leda relevanta och komplexa projekt med budget- och arbetsmiljöansvar.
• Erfarenhet av byggarbetsmiljösamordning.
• Goda kunskaper inom elsäkerhet.
• Behärskar svenska och engelska i tal och skrift.
• Har B-körkort.

Meriterande för tjänsten är:


• Erfarenhet som projektledare för anläggningsprojekt på region- och/eller transmissionsnätsnivå.
• Förhandlingsvana och erfarenhet av kontraktshanteringens olika faser.
• Certifiering som projektledare, t.ex. PMP, IPMA.
• Erfarenhet av att leda projekt som drivs med stöd av en projektstyrningsstyrningsmodell t.ex. PPS, PROPS, PRINCE2 eller XLPM.
• Erfarenhet av att hantera projekt i stora komplexa organisationer, med stora projektteam och flera intressenter.

 

 

Bra att veta


• Tjänsten är placerad på vårt kontor i Sundsvall.
• Möjlighet till distansarbete upp till 50% #LI-hybrid.
• Resor förekommer i denna tjänst.
• Sista ansökningsdag är 2024-08-19. Vi tar inte emot personligt brev i samband med din ansökan.
• Tjänsten är en tillsvidareanställning.

Kontakta gärna rekryterande chef Erik Engsten på 010-475 87 61 alternativt erik.engsten@svk.se. Vid frågor om rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Carl Isaksson på carl.isaksson@svk.se.

Fackliga representanter är Annika Ingeborn, SACO, tel. 010-475 84 77 och Mikael Hedenheim, ST, tel. 010-475 84 68. Du når oss också via e-post: fornamn.efternamn@svk.se.

Övrig information
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Innan ett beslut om anställning fattas kommer en säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) att genomföras i de fall befattningen innebär hantering av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter eller deltagande i säkerhetskänslig verksamhet. Om anställningen avser befattning i säkerhetsklass kommer säkerhetsprövningen även att innefatta en registerkontroll och, i vissa fall, en särskild personutredning.
För anställning på Svenska kraftnät krävs svenskt medborgarskap. Med anställningen följer en skyldighet att krigsplaceras.

För mer information om säkerhetsprövning
Svenska kraftnät arbetar för att främja mångfald och motverka diskriminering och ser gärna sökanden med olika bakgrund och erfarenheter till våra rekryteringar.
Lär känna Svenska kraftnät och hur det är att arbeta hos oss:

Lär känna oss på Svenska kraftnät

Alla platsannonser →

Andra jobb i Sundsvall som Civilingenjör, anläggning

Nedan visas andra jobb i Sundsvall som Civilingenjör, anläggning.

Dammsäkerhetsspecialist

Läs mer Nov 2
Som nationell dammsäkerhetsmyndighet har Svenska kraftnät uppdraget att främja dammsäkerheten i Sverige. Vi söker nu en dammsäkerhetsspecialist som vill jobba med dammsäkerhet utifrån ett helhetsperspektiv och driva utvecklingen i landet.

Svenska kraftnät verkar för en framtid med god dammsäkerhet och samordnad beredskap för dammhaveri. Vi bidrar till nationell samordning genom tydliga krav, vägledning och information och verkar för ökad kunskap och kompetens inom området genom att bidra till utbildning, samverkan och FoU. Vi behöver dig för att lyckas med vårt samhällsviktiga uppdrag

Om tjänsten
Som dammsäkerhetspecialist kommer du jobba med dammsäkerhet utifrån ett helhetsperspektiv på nationell nivå. Du kommer ha en strategisk roll med många kontaktytor där du bidar med din kunskap och möjliggör goda relationer mellan olika aktörer inom området.

I arbetsuppgifterna ingår att


• Upprätta vägledningar och stöd.
• Utveckla och genomföra utbildningar och informationsinsatser.
• Ge löpande stöd och tillsynsvägledning till länsstyrelser, dammägare och andra myndigheter och organisationer.
• Driva och medverka i samverkanforum, referensgrupper och utvecklingsprojekt.
• Utarbeta handlingsplaner och genomföra förbättringsåtgärder.
• Sammanställa dataunderlag, genomföra utredningar och uppföljningar och rapportera om utvecklingen i landet.

Du kommer att få möjlighet att stärka din helhetssyn när det gäller dammsäkerhetens kopplingar till utmaningar inom områden som beredskap, klimatförändringar, elförsörjning och samverkan.

Som dammsäkerhetsspecialist kommer du att tillhöra en grupp om fyra personer som fokuserar på dammsäkerhetsuppdraget. Du tillhör enheten Elberedskap och dammsäkerhet som består av ca 15 personer.

Om dig
För att bli framgångsrik i den här rollen ser vi att du trivs med att jobba i ett team tillsammans med dina kollegor men att du också är självgående så att du kan ta ansvar för att driva och strukturera upp ditt arbete. Du har förmåga och trivs med att skapa nya långsiktiga relationer då denna roll innebär kontaktytor med många olika typer av aktörer. Du har förmåga att se helheter och ta hänsyn till det större perspektivet där du kan göra väl avvägda vägval och prioriteringar. Du behöver kunna förstå din roll, men ser till helhetens bästa. Du kan väga samman komplex information och olika typer av hänsynstaganden och visa omdöme vid uttalanden, agerande och beslut.

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Krav:
Vidare ser vi att du har civilingenjörsexamen med inriktning mot vattenbyggnad, samhällsbyggnad eller har motsvarande kunskap förvärvad på annat sätt som vi bedömer likvärdigt. Du har även:


• Några års relevant yrkeserfarenhet inom dammsäkerhetsområdet och har därigenom grundläggande kunskap om vattenkraftens, gruvindustrins och/eller andra verksamheters arbete med dammsäkerhet och beredskap för dammhaveri.
• Grundläggande kännedom om den svenska regleringen av dammsäkerhet, länsstyrelsens uppdrag som tillsynsmyndighet och dammägares ansvar.
• Upprättat rapporter, styrdokument eller motsvarande handlingar
• Förmåga att kommunicera väl i tal och skrift på svenska och engelska.
• Goda kunskaper och erfarenhet av arbete i Word och Excel.

Meriterande:


• Ägares egenkontroll, dammsäkerhetsutvärderingar, projekt för dammsäkerhetshöjande åtgärder, underlag för beredskapsplanering för dammhaveri och/eller konsekvensutredningar.
• Myndighetskontakter med eller arbete inom länsstyrelsen.
• Utforma och hålla föredrag, seminarier och utbildningar.

Bra att veta

• Tjänsten är placerad i Sundbyberg, Göteborg, Sundsvall, Luleå, Sollefteå, om du inte är bosatt i Stockholm kräver det en till två resor per månad till huvudkontoret i Sundbyberg.
• Möjlighet till distansarbete upp till 50 % #LI-hybrid
• Resor förekommer i denna tjänst 
• Sista ansökningsdag: 2023-11-20
• Tjänsten är en tillsvidareanställning

Kontakta gärna rekryterande chef Ann-Sofie Fahlgren, tel. nr. 010-475 99 47 eller dina blivande kollegor Rikard Hellgren, tel.nr 010-475 89 53 eller Anna Engström Meyer, tel.nr 010-475 83 42. Du kan även kontakta ansvarig rekryterare AnnSophie Brezén , tel. nr. 010-475 80 07.
Fackliga representanter är Emma Thornberg, SACO, tel. 010-475 84 77 och Mikael Hedenheim, ST, tel. 010-475 84 68. Du når oss också via e-post: fornamn.efternamn@svk.se

Övrig information
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Innan ett beslut om anställning fattas kommer en säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) att genomföras i de fall befattningen innebär hantering av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter eller deltagande i säkerhetskänslig verksamhet. Om anställningen avser befattning i säkerhetsklass kommer säkerhetsprövningen även att innefatta en registerkontroll och, i vissa fall, en särskild personutredning.
För anställning på Svenska kraftnät krävs svenskt medborgarskap. Med anställningen följer en skyldighet att krigsplaceras.

För mer information om säkerhetsprövning
Svenska kraftnät arbetar för att främja mångfald och motverka diskriminering och ser gärna sökanden med olika bakgrund och erfarenheter till våra rekryteringar.
Lär känna Svenska kraftnät och hur det är att arbeta hos oss:

Lär känna oss på Svenska kraftnät

Ansök nu

Belysningsingenjör till Stadsbyggnadskontoret

Läs mer Sep 6
Sundsvalls kommuns gemensamma vision "Tillsammans släpper vi skaparkraften fri och bygger ett hållbart Sundsvall med plats för alla" vilar på tre värdeord - mod, öppenhet och helhetssyn.

Sundsvall är inne i sin största tillväxtfas på länge. Norra Sverige står i fokus för hållbara etableringar och intresset för Sundsvallsregionen är stort. Den gigantiska satsningen på Torsboda industripark kommer att leda till en omfattande tillväxt av såväl befolkning som arbetstillfällen. Etableringen i Torsboda kan medföra att omkring 8500 personer bosätter sig i kommunen. Sundsvall har också mål om att bli klimatneutrala och att utjämna sociala skillnader.

Stadsbyggnadskontoret är en av åtta förvaltningar inom Sundsvalls kommun. Förvaltningens gatuavdelning är kommunens väghållare med ansvar för kommunens gator, torg och allmän parkering. Ansvaret innebär hantering av drift, underhåll och investering på kommunens gator, vägar och broar samt planering och utveckling av trafiknätet. Avdelningen har ett 50-tal tillsvidareanställda.

Vi erbjuder ett jobb med varierande och utvecklande arbetsuppgifter där du blir en del av ett professionellt och engagerat team. Kommunen erbjuder även ett förmånligt friskvårdsavtal samt friskvårdstimme.

ARBETSUPPGIFTER
Vi söker nu en belysningsingenjör som kommer att ansvara för drift och underhåll av Sundsvalls kommuns offentliga belysning. Du kommer här få möjlighet att påverka utvecklingen i Sundsvall och får vara med där det händer.

Som belysningsingenjör blir du en av två belysningsingenjörer där ditt ansvarsområde är drift och underhåll. Du ingår i Entreprenadsektionen som är en del av Gatuavdelningen. Du arbetar med drift och underhåll av ca 23 000 ljuspunkter längs vägar, gator, parker, torg etc. samt kommunens trafiksignalsanläggningar. Du kommer att vara delaktig i upphandlingar och ansvara för ledning av entreprenörer samt ha kontakt med grossister och leverantörer för materialinköp. Du är även delaktig vid investeringar i våra belysningsanläggningar samt stödjer investeringsprojekten i kommunen.

I rollen ingår också att ha ett nära samarbete med ledningsägare och andra avdelningar inom kommunen och att ha kontakt med allmänhet, näringsliv, entreprenörer dagligen, samt mediakontakter vid behov. Utöver det håller du dig uppdaterad inom teknikområdet genom utbildning och erfarenhetsutbyte med andra kommuner.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har el-teknisk utbildning på lägst gymnasienivå och bakgrund inom el och/eller belysning samt flerårig erfarenhet som exempelvis el-entreprenör, förvaltare, konsult, el-grossist, projektledare eller motsvarande. Vi är också intresserad av dig som nyss har tagit högskoleexamen som el-ingenjör. Du har god digital mognad samt erfarenhet att arbeta i olika datasystem. Du kan uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska. B- körkort behövs i tjänsten.

Meriterande är högskoleutbildning inom elteknik och kunskap om elsäkerhetslagen och elsäkerhetsföreskrifter samt allmän behörighet för lågspänning.

Som person är du systematisk och ansvarstagande samt har en god administrativ förmåga. Vidare är du självgående, kommunikativ och har god samarbetsförmåga då arbetet innebär många olika kontakter. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.

ÖVRIGT
Vi verkar för en drogfri arbetsmiljö och drogtest kan förekomma vid nyanställning av personal. Vi tillämpar rökfri arbetstid.

Vi arbetar aktivt för att öka mångfalden i våra arbetsgrupper. Vi ser gärna sökande med olika bakgrunder och erfarenheter.

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig söka tjänsten genom länken i denna annons.

Är du även intresserad av att arbeta som räddningstjänstpersonal i beredskap/deltidsbrandman, klicka på länken: https://www.raddning.info/om-oss/jobba-hos-oss/raddningstjanst-i-beredskap

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonsering- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Ansök nu

Start-up manager, Baling

Läs mer Okt 18
We are looking for a candidate to join our startup-team for baling technology at Valmet Pulp Service Technology. We are looking for an engaged team player who is ready to be a part of a global company that believes technology to be the future.
In the role as a start-up engineer for the baling plant you will be working with the commissioning and startup of our delivered process equipment at our global costumers. You will be testing the equipment and bring the plant into operation and deliver state of the art pulp at our customers sites.
Your responsibilities during the checkout and startup will be to ensure that the equipment has been installed in accordance with Valmet specification and standards and includes the following actions: Installation checking, cold testing of instruments, final checking of installation works, functional tests, and process simulations together with the startup of the equipment with media.
The responsibilities during the startup phase includes troubleshooting and finding the solution in collaboration with your team of experts at site to deliver the final product to the customer in a professional way.
As the lead of the startup, you would need to have a cross-functional cooperation and the role as a leading start-up engineer also includes to manage the employees at Valmet, to be a consultant as well as to guide and educate our customers for different start-up activities.
Additionally, this job includes the opportunity to travel a lot with approximately 150–200 days per year. The time between traveling is devoted to preparation of projects and writing of reports, which means that we are flexible and open for your choice to live close to a Valmet office or do the work at your home-office.
To succeed in this role:
We believe that you must have a few years of experience of operational work in the production of a pulp mill or previous experience in startup of new baling lines.
You should be open to new opportunities, be a reliable person, as well as love to experience new places and get to know new people from all around the world.
You can connect with different kinds of people, including both colleges and customers.
You are structured, result-oriented and like to organize your work.
You are flexible and able to change direction depending on the situation.
You will need to have a good level of written and spoken English as you will have to be able to operate successfully in our global environment.

Additional Information
Delivering competitive technologies and services is what we do best. At Valmet, we continue to push forward and develop ourselves. We concentrate on technology, service and sustainability. Local presence and our staff are also matters that lie close to our hearts. To be included in the recruiting process, please apply directly with us online.
Are you interested? Do not wait to apply! We will fill these positions as soon as we find the right candidates, so please do not wait with your application.
For further information about the job, please contact: Robin Ivarsson, Manager Process Support Services, +46 703 174 647.
Last day to apply is November 13. We look forward to hearing from you!
When everything works together
Valmet is where the best talent from a wide variety of backgrounds comes together. With 17,000 professionals around the world, we are the leading global developer and supplier of technologies, automation and services for the pulp, paper and energy industries. Our commitment to moving our customers’ performance forward requires creativity, technological innovations, service know-how – and above all, teamwork.
Join the team! www.valmet.com/careers

Ansök nu

MittSverige Vatten & Avfall söker Utredningsingenjör

Läs mer Jun 1
På MittSverige Vatten & Avfall arbetar vi för ett hållbart samhälle. Vår ständiga närvaro hos natur och människor gör att vi har ett stort ansvar och en viktig roll för ett fungerande kretslopp. I våra tre ägarkommuner Sundsvall, Timrå och Nordanstig bor över 120 000 invånare. Det är för dem, men kanske ännu mer tillsammans med dem, vi arbetar för att driva, utveckla, och bidra med kunskap inom vatten- och avfallsfrågor. Alltid med hållbarhet och miljö i fokus. Våra värdeord Mod, Öppenhet och Helhetssyn ska alltid genomsyra verksamheten.

Affärsområde vatten och avlopp ansvarar för att majoriteten av invånarna i Sundsvall, Timrå och Nordanstigs kommuner alltid har tillgång till rent vatten, och att våra älvar, sjöar och hav är skyddade mot föroreningar. Vi löser samhällets behov av vattentjänster med inriktning på hög leveranssäkerhet och samhällsnytta i dialog med vår omgivning.

ARBETSUPPGIFTER
Projektenheten består av projektledare, utredningsingenjörer/projektörer samt en projektsamordnare och ansvarar för cirka 200 projekt per år, stora som små inom olika områden som, vattenverk, reningsverk, ledningsnät och omvandlingsområden.

I rollen som utredningsingenjör genomför du kvalificerade utredningar på våra anläggningar kopplat till våra långsiktiga strategier, specifika projekt eller allmänna VA-frågeställningar. Arbetsuppgifterna ska utföras på ett effektivt sätt, med fokus på kvalitet, utifrån gällande målsättning och styrande dokument.
Som utredningsingenjör är du med från problemformulering via fördjupade utredningar och projektering till installation och driftsättning.
I projektskedet ingår att analysera processer, ta fram förslag på maskinell utrustning, anläggningsdesign så som rördimensionering, layoutuppställning m.m.

Huvudsakliga arbetsuppgifter
• Ansvar för att driva fasen utredning/projektering enligt bolagets projektrutin
• För tilldelat uppdrag säkerställa att krav och parametrar finns för uppdragen och aktivt söka den information som behövs.
• Projektering och ritningsframställningar.
• Framtagande av upphandlingsunderlag och uppföljning.
• Rapportera läget i projekteringen vid projekteringsmöten inom tilldelade projekt.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har en ingenjörsutbildning eller annan erfarenhet som vi bedömer likvärdig samt gärna några års erfarenhet som utredningsingenjör, projektingenjör, utvecklingsingenjör eller konstruktör. Du har goda kunskaper inom CAD. B-körkort är ett krav.

Meriterande:
- Auto-CAD PLANT
- Anläggningsdesign
- VA-projektering
- Arbete inom VA-anläggningar eller inom annan processindustri

Personliga egenskaper
Som person känner du ansvar för att leverera dina utredningar efter utsatt planering. Du är analytisk och strukturerad och kan planera och organisera ditt arbete i projektens team med god samarbetsförmåga. Du är van att uttrycka dig i tal och skrift och trivs i en roll med mycket interna och externa kontakter.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

ÖVRIGT
Vi verkar för en drogfri arbetsmiljö och drogtest kan förekomma vid nyanställning av personal. Vi tillämpar rökfri arbetstid.

Vi arbetar aktivt för att öka mångfalden i våra arbetsgrupper. Vi ser gärna sökande med olika bakgrunder och erfarenheter.

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig söka tjänsten genom länken i denna annons.

Är du även intresserad av att arbeta som räddningstjänstpersonal i beredskap/deltidsbrandman, klicka på länken: https://www.raddning.info/om-oss/jobba-hos-oss/raddningstjanst-i-beredskap

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonsering- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Ansök nu

Andra jobb i Sundsvall från Svenska Kraftnät

Nedan visas andra jobb i Sundsvall från Svenska Kraftnät .

Underhållsingenjör

Serviceingenjör, maskin
Läs mer Mar 15
Svenska kraftnät är en av de viktigaste aktörerna för en hållbar energiomställning. Som underhållsingenjör erbjuds du ett av Sveriges viktigaste anläggningsjobb, i vilket du varje dag kommer att bidra till Sveriges elförsörjning. Vi behöver dig för att lyckas med vårt samhällsviktiga uppdrag att elektrifiera Sverige.

Hos oss på division Nät får du vara med att bygga ut och underhålla transmissionsnätet. För att möta samhällets behov behöver vi bygga 30 mil ledningar och driftsätta 20 stationer per år. Ansök idag och få chansen att vara med och lysa upp Sverige!

 

Om tjänsten
I rollen som underhållsingenjör kommer du främst att ansvara för:


• Planerar, budgeterar och följer upp förebyggande och avhjälpande underhåll och mindre utbyten av anläggningsdelar i ditt ansvarområde.
• Följer upp och styr underhållsentreprenörens arbete.
• Deltar med kunskap och kännedom till stations- och förvaltningsprojekt för att efter överlämning hantera dess förvaltning
• Du besöker dina anläggningar regelbundet och har god kännedom om projekt och arbeten som pågår i dem.
• Följer upp kvaliteten på entreprenörernas arbete där HMSK (Hälsa, Miljö, Säkerhet, Kvalitet och personsäkerhet) - arbetet är en viktig del.

Tjänsten kan även komma att innefatta bemanning av funktionen Vakthavande ReparationsBeredskap (VHR). Det innebär bland annat att du stöttar Svenska kraftnäts driftcentral genom att agera som en länk mellan driftavdelningen och våra underhållsentreprenörer.

Du kommer att få möjligheten att utvecklas inom underhållsarbete och utbyta erfarenheter med kollegor som verkat länge inom branschen. Du blir en viktig länk i en samhällsviktig verksamhet och ha ansvar för tekniskt underhåll av elkraftsanläggningar inom främst AC. Vi är måna om din personliga utveckling och erbjuder utbildningar enligt överenskommelser för att stärka din kompetens.

Som underhållsingenjör tillhör du enheten Stationsunderhåll som ansvarar för operativt underhåll för stationer (AC samt DC), och att anläggningarna är drift- och personsäkra. Anläggningarna och dess ingående utrustningar ska uppfylla uppsatta krav inom hälsa, miljö, säkerhet, kvalitet och personsäkerhet.

Enhetens verksamhet är indelad i 9 underhållsområden för AC-stationer och 6 områden för HVDC-stationer. På enheten finns nio underhållsingenjörer och två verksamhetssamordnare. Vi sitter utspridda på flera orter i landet.

 

Om dig
För att trivas i rollen ser vi att du gillar att ta ansvar och leda dina arbetsuppgifter på ett strukturerat sätt. Vi ser också att du kan samarbeta, samverka och kommunicera med andra människor, då denna roll innebär att skapa nya relationer och att du har många kontaktytor i organisationen och externt. Vi söker dig som uppskattar att arbeta mot mål och att skapa resultat, där du även anpassar dina prioriteringar och din planering efter dessa och kan ändra inriktning när målen förändras. Du tar initiativ och sätter igång aktiviteter för att uppnå resultat och hittar nya vägar framåt om hinder uppstår.

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.


Vidare ser vi att du har minst 2 års utbildning från yrkeshögskolenivå eller motsvarande kompetens förvärvad på annat sätt.

 

Du har du även erfarenhet av:


• Underhåll av högspänningsstationer och allmänt god teknisk förståelse för en högspänningsstations olika teknikområden.
• Du har en god datorvana.
• B-körkort är ett krav.
• Du talar samt förstår svenska och engelska i tal och skrift

 
Vi ser det som meriterande om du har specialistkompetens inom något teknikområde inom stationsunderhåll eller erfarenhet inom 220-400 kV AC stationer.

 
Bra att veta

• Tjänsten är placerad i Sundsvall
• Möjlighet till distansarbete upp till 50 % #LI-hybrid
• I tjänsten ingår resor främst inom sitt arbetsområde, huvudsakligen inom Jämtlands och Västernorrlands län, men kan även vara aktuellt inom övriga Sverige och i Europa.
• Sista ansökningsdag 7 april 2024
• Tjänsten är en tillsvidareanställning

Kontakta gärna rekryterande chef Camilla Rydja, tel. nr. 010-475 8853 alternativt ansvarig rekryterare Ethel Marx tel. nr. 010-489 2055. Fackliga representanter är Emma Thornberg, SACO, tel. 010-475 84 77 och Mikael Hedenheim, ST, tel. 010-475 84 68. Du når oss också via e-post: fornamn.efternamn@svk.se.

 

 

 

Övrig information
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Innan ett beslut om anställning fattas kommer en säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) att genomföras i de fall befattningen innebär hantering av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter eller deltagande i säkerhetskänslig verksamhet. Om anställningen avser befattning i säkerhetsklass kommer säkerhetsprövningen även att innefatta en registerkontroll och, i vissa fall, en särskild personutredning.
För anställning på Svenska kraftnät krävs svenskt medborgarskap. Med anställningen följer en skyldighet att krigsplaceras.

För mer information om säkerhetsprövning
Svenska kraftnät arbetar för att främja mångfald och motverka diskriminering och ser gärna sökanden med olika bakgrund och erfarenheter till våra rekryteringar.
Lär känna Svenska kraftnät och hur det är att arbeta hos oss:

Lär känna oss på Svenska kraftnät

Ansök nu

Dammsäkerhetsspecialist

Civilingenjör, anläggning
Läs mer Nov 2
Som nationell dammsäkerhetsmyndighet har Svenska kraftnät uppdraget att främja dammsäkerheten i Sverige. Vi söker nu en dammsäkerhetsspecialist som vill jobba med dammsäkerhet utifrån ett helhetsperspektiv och driva utvecklingen i landet.

Svenska kraftnät verkar för en framtid med god dammsäkerhet och samordnad beredskap för dammhaveri. Vi bidrar till nationell samordning genom tydliga krav, vägledning och information och verkar för ökad kunskap och kompetens inom området genom att bidra till utbildning, samverkan och FoU. Vi behöver dig för att lyckas med vårt samhällsviktiga uppdrag

Om tjänsten
Som dammsäkerhetspecialist kommer du jobba med dammsäkerhet utifrån ett helhetsperspektiv på nationell nivå. Du kommer ha en strategisk roll med många kontaktytor där du bidar med din kunskap och möjliggör goda relationer mellan olika aktörer inom området.

I arbetsuppgifterna ingår att


• Upprätta vägledningar och stöd.
• Utveckla och genomföra utbildningar och informationsinsatser.
• Ge löpande stöd och tillsynsvägledning till länsstyrelser, dammägare och andra myndigheter och organisationer.
• Driva och medverka i samverkanforum, referensgrupper och utvecklingsprojekt.
• Utarbeta handlingsplaner och genomföra förbättringsåtgärder.
• Sammanställa dataunderlag, genomföra utredningar och uppföljningar och rapportera om utvecklingen i landet.

Du kommer att få möjlighet att stärka din helhetssyn när det gäller dammsäkerhetens kopplingar till utmaningar inom områden som beredskap, klimatförändringar, elförsörjning och samverkan.

Som dammsäkerhetsspecialist kommer du att tillhöra en grupp om fyra personer som fokuserar på dammsäkerhetsuppdraget. Du tillhör enheten Elberedskap och dammsäkerhet som består av ca 15 personer.

Om dig
För att bli framgångsrik i den här rollen ser vi att du trivs med att jobba i ett team tillsammans med dina kollegor men att du också är självgående så att du kan ta ansvar för att driva och strukturera upp ditt arbete. Du har förmåga och trivs med att skapa nya långsiktiga relationer då denna roll innebär kontaktytor med många olika typer av aktörer. Du har förmåga att se helheter och ta hänsyn till det större perspektivet där du kan göra väl avvägda vägval och prioriteringar. Du behöver kunna förstå din roll, men ser till helhetens bästa. Du kan väga samman komplex information och olika typer av hänsynstaganden och visa omdöme vid uttalanden, agerande och beslut.

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Krav:
Vidare ser vi att du har civilingenjörsexamen med inriktning mot vattenbyggnad, samhällsbyggnad eller har motsvarande kunskap förvärvad på annat sätt som vi bedömer likvärdigt. Du har även:


• Några års relevant yrkeserfarenhet inom dammsäkerhetsområdet och har därigenom grundläggande kunskap om vattenkraftens, gruvindustrins och/eller andra verksamheters arbete med dammsäkerhet och beredskap för dammhaveri.
• Grundläggande kännedom om den svenska regleringen av dammsäkerhet, länsstyrelsens uppdrag som tillsynsmyndighet och dammägares ansvar.
• Upprättat rapporter, styrdokument eller motsvarande handlingar
• Förmåga att kommunicera väl i tal och skrift på svenska och engelska.
• Goda kunskaper och erfarenhet av arbete i Word och Excel.

Meriterande:


• Ägares egenkontroll, dammsäkerhetsutvärderingar, projekt för dammsäkerhetshöjande åtgärder, underlag för beredskapsplanering för dammhaveri och/eller konsekvensutredningar.
• Myndighetskontakter med eller arbete inom länsstyrelsen.
• Utforma och hålla föredrag, seminarier och utbildningar.

Bra att veta

• Tjänsten är placerad i Sundbyberg, Göteborg, Sundsvall, Luleå, Sollefteå, om du inte är bosatt i Stockholm kräver det en till två resor per månad till huvudkontoret i Sundbyberg.
• Möjlighet till distansarbete upp till 50 % #LI-hybrid
• Resor förekommer i denna tjänst 
• Sista ansökningsdag: 2023-11-20
• Tjänsten är en tillsvidareanställning

Kontakta gärna rekryterande chef Ann-Sofie Fahlgren, tel. nr. 010-475 99 47 eller dina blivande kollegor Rikard Hellgren, tel.nr 010-475 89 53 eller Anna Engström Meyer, tel.nr 010-475 83 42. Du kan även kontakta ansvarig rekryterare AnnSophie Brezén , tel. nr. 010-475 80 07.
Fackliga representanter är Emma Thornberg, SACO, tel. 010-475 84 77 och Mikael Hedenheim, ST, tel. 010-475 84 68. Du når oss också via e-post: fornamn.efternamn@svk.se

Övrig information
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Innan ett beslut om anställning fattas kommer en säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) att genomföras i de fall befattningen innebär hantering av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter eller deltagande i säkerhetskänslig verksamhet. Om anställningen avser befattning i säkerhetsklass kommer säkerhetsprövningen även att innefatta en registerkontroll och, i vissa fall, en särskild personutredning.
För anställning på Svenska kraftnät krävs svenskt medborgarskap. Med anställningen följer en skyldighet att krigsplaceras.

För mer information om säkerhetsprövning
Svenska kraftnät arbetar för att främja mångfald och motverka diskriminering och ser gärna sökanden med olika bakgrund och erfarenheter till våra rekryteringar.
Lär känna Svenska kraftnät och hur det är att arbeta hos oss:

Lär känna oss på Svenska kraftnät

Ansök nu

Kommunikatör till nätutbyggnadsprojekt

Informatör/Kommunikatör
Läs mer Maj 17
Vill du arbeta i en utvecklande miljö där du blir en viktig länk i en samhällsviktig verksamhet? Svenska kraftnät befinner sig i en spännande tillväxtfas och spelar en viktig roll när samhället ställer om från fossila bränslen till elektrifiering. Vi söker nu en kommunikatör med fokus på kommunikation i projekten som bygger ut och förstärker elnätet i Sverige.

Om tjänsten 
Att stärka och bygga ut Sveriges transmissionsnät för el (ofta kallat stamnätet) är en viktig del av Svenska kraftnäts uppdrag. Kommunikationen med kommuner, markägare och berörd allmänhet är en av nycklarna för att detta ska lyckas. Därför stärker vi nu vår kommunikationsavdelning med ytterligare en kommunikatör som ska ha fokus på våra nätutbyggnadsprojekt.

Rollen ingår i kommunikationsavdelningen och rapporterar till chefen för enheten Verksamhetskommunikation. Kommunikationsavdelningen är under uppbyggnad och består idag av ett 30-tal medarbetare och konsulter fördelat på två enheter. (Verksamhetskommunikation och Innehåll & Kanaler).

Enheten Verksamhetskommunikation består idag av 12 kommunikatörer som ger kommunikationsstöd till verksamheten i olika initiativ och projekt.

Som kommunikatör i nätutbyggnadsprojekten arbetar du både strategiskt och operativt med ansvar för planering och genomförande av kommunikationsinsatser i de projekt du ingår i. Det är en roll för dig som är en god skribent, gillar att ha många kontaktytor och jobba i nära samarbete med verksamheten.  

Du kommer vara en aktiv projektmedlem och kommunikationsresurs för ett flertal nätutbyggnadsprojekt.

Om dig 
I den här rekryteringen lägger vi stor vikt vid personliga egenskaper.

Vi söker dig som är utåtriktad och aktiv i yrkesmässiga sammanhang. Du är bra på att skapa kontakter och relationer.

Vi värdesätter god samarbetsförmåga och förmåga att se helheten och ta hänsyn till det större perspektivet. Du behöver förstå din roll, ditt uppdrag och kunna se till hela verksamhetens bästa.

Du är initiativrik och resultatinriktad. Du tar eget ansvar för dina arbetsuppgifter, och planerar, strukturerar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt. Du håller deadline och ser till att de mål som satts upp blir uppfyllda.

Krav:

Vi söker dig som har minst tre års erfarenhet av kvalificerat kommunikationsarbete och en eftergymnasial utbildning inom kommunikation, eller motsvarande kunskap förvärvad på annat sätt som Svenska kraftnät bedömer är likvärdig.

Du behöver vara en god skribent som kan kommunicera flytande på svenska i både tal och skrift.

Vi ser gärna att du har erfarenhet av kommunikationsarbete på myndighet och/eller inom organisationer som verkar inom energi, infrastruktur, IT, projekt eller teknik.

Meriterande:

Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete som kommunikatör i stora infrastrukturprojekt

Vidare ser vi positivt på om du har erfarenhet av Adobe CS-paketet och webbpubliceringsverktyget EpiServer.

Bra att veta 

• Tjänsten är placerad i Sundbyberg, Sundsvall eller Luleå
• Möjlighet till distansarbete upp till 50 % #LI-hybrid
• Resor förekommer i denna tjänst
• Sista ansökningsdag 5 juni 2023
• Tjänsten är en tillsvidareanställning

Kontakta gärna rekryterande chef Emma Agneborg, tel. nr. 010-350 90 18, alternativt ansvarig rekryterare AnnSophie Brezén, tel. nr. 070-539 79 23. Fackliga representanter är Emma Thornberg, SACO, tel. 010-475 84 77 och Mikael Hedenheim, ST, tel. 010-475 84 68. Du når oss också via e-post: fornamn.efternamn@svk.se.

 Varmt välkommen med din ansökan!

Övrig information
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Innan ett beslut om anställning fattas kommer en säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) att genomföras i de fall befattningen innebär hantering av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter eller deltagande i säkerhetskänslig verksamhet. Om anställningen avser befattning i säkerhetsklass kommer säkerhetsprövningen även att innefatta en registerkontroll och, i vissa fall, en särskild personutredning.
För anställning på Svenska kraftnät krävs svenskt medborgarskap. Med anställningen följer en skyldighet att krigsplaceras.

För mer information om säkerhetsprövning

Svenska kraftnät arbetar för att främja mångfald och motverka diskriminering och ser gärna sökanden med olika bakgrund och erfarenheter till våra rekryteringar.

Lär känna Svenska kraftnät och hur det är att arbeta hos oss:

Lär känna oss på Svenska kraftnät

Ansök nu

Svenska kraftnät söker projektledare för tillstånd inom avveckling/rivning

Civilingenjör, anläggning
Läs mer Jul 12
Vill du arbeta i en utvecklande miljö där du blir en viktig länk i en samhällsviktig verksamhet? Vi söker nu dig som vill bidra till att förnya och förstärka Sveriges elförsörjning.

Om tjänsten
Svenska kraftnät är ett statligt affärsverk med ansvar för att underhålla, utveckla och skydda det svenska transmissionsnätet för el. Som projektledare för delprojektet tillstånd, med inriktning avveckling/rivning, blir du en viktig del av moderniseringen av Svenska kraftnäts transmissionsnät. Du kommer att tillhöra enheten Tillstånd och tjänsten är placerad på vårt kontor i Sundsvall eller vårt huvudkontor i Sundbyberg. Resor i tjänsten förekommer.

Dina arbetsuppgifter
I din roll som projektledare för delprojektet tillstånd har du det övergripande ansvaret för tillståndsfrågor i reinvesterings- och rivningsprojekten. Du samordnar alla frågor inom ditt område och ser till att nödvändiga tillstånd och anmälningar finns vid avveckling av våra transmissionsnätsanläggningar. Du kommer i huvudsak arbeta med tillståndsarbete avseende förorenad mark och miljökontroll under efterbehandling och det kan förekomma tillståndarbete för vattenverksamhet.

Som projektledare för delprojektet tillstånd medverkar du vid planering och genomförande av projektet i stort tillsammans med projektledaren och projektgruppen. Du ansvarar för planering och genomförande av delprojekt tillstånd.

Du upphandlar, leder och följer upp konsulter inom delprojektet på ett effektivt sätt, samt kvalitetssäkrar leveranserna utifrån tid, kostnad och kvalitet. Du ansvarar för dialogen med myndigheter som länsstyrelser, kommuner, Energimarknadsinspektionen med flera. I arbetet ingår även att kontinuerligt delta och bidra i verksamhetsutveckling inom enhetens ansvarsområden.

Din bakgrund
 

Vi söker dig som har akademisk examen inom relevant område, vilket vanligtvis innebär miljö- och naturvetenskap, miljörätt, civilingenjör, samhällsplanering, biologi eller liknande.

Du uttrycker dig väl på svenska och engelska i tal och skrift.

Du har flerårig erfarenhet av att arbeta med miljöbedömning och tillståndsprövningar i infrastrukturprojekt eller motsvarande, samt erfarenhet av kontakter med såväl myndigheter som sakägare. Vidare har du flera års erfarenhet av att leda projekt och/eller team på ett självständigt sätt. Du har goda och väldokumenterade kunskaper och erfarenheter inom förorenade områden och miljökontroll under efterbehandling. B-körkort är ett krav.

Vi ser det som meriterande att du har erfarenhet av/kunskap inom:


• tillståndsarbete för vattenverksamhet
• att upphandla, leda och styra konsulter
• att driva uppdrag med flera intressenter, både externt och internt
• entreprenad och infrastruktur, t.ex. vägar och järnvägar, elnät och andra energisystem, samt vatten- och avloppsnät
• rivning eller avveckling av infrastruktur

Dina personliga egenskaper
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Då du driver och samordnar flera projekt parallellt som är i olika faser, krävs det att du är mål- och resultatinriktad med god initiativförmåga. Du behöver vara kvalitetsmedveten då det är av stor vikt att Svenska kraftnät lever upp till sina miljöåtaganden. I din specialistroll är du en kunskapsresurs för andra. Du har en god samarbetsförmåga och du är tydlig i din kommunikation. Att kunna bygga nya och goda relationer är viktigt, då rollen innebär kontakter med såväl interna som externa intressenter.

Vill du veta mer?
I den här rekryteringen samarbetar vi med Avancos. Vill du veta mer, kontakta gärna rekryteringskonsult Christopher Hager, tel. nr. 0700 94 74 94 eller via e-post christopher.hager@avancos.se, alternativt rekryterande chef Katarina Larsson via e-post: katarina.larsson@svk.se. Fackliga representanter är Emma Thornberg, SACO, tel. 010 475 84 77 och Mikael Wallin, ST, tel. 010-475 84 97. Du når oss också via e-post: fornamn.efternamn@svk.se.

Under semestertider nås vi enklast via mail och svarstiden kan vara något längre än vanligt.

Sista ansökningsdag
Välkommen med din ansökan senast 6 september 2021. Vi behandlar ansökningar löpande så vi välkomnar din ansökan så snart som möjligt. 


Vårt erbjudande till dig

På Svenska kraftnät händer det mycket - vi är en organisation i förändring. Enligt Nyckeltalsinstitutets mätning Arbetsgivarindex är Svenska kraftnät en av elbranschens bästa arbetsgivare och arbetar utifrån ett personligt ledarskap. Du erbjuds god möjlighet till balans mellan arbete och privatliv, goda förmåner och mycket mer.


Som medarbetare hos oss blir du en del i en samhällsviktig organisation där vi värdesätter och strävar efter hög kollektiv intelligens. Det är med samarbete och effektivitet som vi ska uppnå vår vision "Säker elförsörjning för en hållbar samhällsutveckling". Svenska kraftnät arbetar för att främja mångfald och motverka diskriminering och ser gärna sökanden med olika bakgrund och erfarenheter till våra rekryteringar.


Då vi arbetar med samhällsviktig verksamhet är anställningen säkerhetsklassad och svenskt medborgarskap krävs. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras.

Ansök nu

Svenska kraftnät söker projektledare delprojekt koncession och tillstånd

Civilingenjör, anläggning
Läs mer Jul 12
Vill du också arbeta i en utvecklande miljö där du blir en viktig länk i en samhällsviktig verksamhet? Vill du vara med och definiera framtidens kraftsystem i Sverige? Svenska kraftnät är inne i en expansiv fas präglad av stora investeringar med syfte att bygga ut och förnya Sveriges stamnät för el.

Svenska kraftnät söker nu dig som vill arbeta som projektledare för delprojekt koncession och tillstånd. Du kommer att vara en viktig del i varje steg; från projektstart till driftsättning av nya ledningar och stationer och du har det övergripande ansvaret för koncessionsansökan och tillståndsfrågor.

Om tjänsten
Den här rollen passar dig som trivs med att självständigt driva dina ansvarsområden i stora komplexa infrastrukturprojekt. Du trivs i en roll där du förväntas ta beslut, samt driva arbetet framåt tillsammans med övriga projektmedlemmar och konsulter. Inom Svenska kraftnät ska vi ha gemensamma arbetssätt där alla är delaktiga i utvecklingen av verksamheten. Vi arbetar genom ett integrerat och tvärfunktionellt samarbete som kännetecknas av hög kollektiv förmåga och tillit till varandra.

Du kommer att tillhöra enheten Tillstånd som består av 23 personer som samarbetar nära varandra i en kultur som präglas av ett öppet förhållningssätt inför både uppgift och kollegor. Enheten Tillstånd är en del av avdelningen Samhällsbyggnad som idag har cirka 50 medarbetare och arbetar med mark- och tillståndsrelaterade frågor. Avdelningen ansvarar för Svenska kraftnäts utbyggnads- och reinvesteringsprojekt och arbetar med framkomlighet i tidig fas och tillstånd och markåtkomst i projektfas.

Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid och är placerad på vårt huvudkontor i Sundbyberg eller Sundsvall. Tjänsteresor inrikes förekommer.

Dina arbetsuppgifter
Som projektledare för delprojekt koncession och tillstånd har du det övergripande ansvaret för tillståndsfrågor i projekten. Du leder, styr och ansvarar självständigt för tillståndsarbetet inom de projekt du tilldelas. Du rapporterar till projektledare och enhetschef och kommer att vara en del av Svenska kraftnäts projektgrupp.

Du ansvarar för samrådsprocessen, miljökonsekvensbeskrivningar och miljökoordinering i byggprocessen, så även att identifiera och värdera tillståndsrisker som äventyrar tid, kostnader och kvalité i samråd med projektledare. Vidare ser du till att arbetet med tillstånd, anmälningar och dispenser med fler genomförs enligt projektplan avseende tid, kostnad och resultat samt i enlighet med Svenska kraftnäts projektmodell.

Du driver processen med framtagande av alternativ och sträckning till samrådsunderlaget, tillståndshandlingar, löpande tillståndsarbete inom pågående tillståndsprövningar och sammanställer ansökningar för tillstånden samt att genomföra och leda möten med tillsynsmyndigheter. Du ansvarar för dialogen med myndigheter som länsstyrelser, kommuner, Energimarknadsinspektionen med flera.

I arbetsuppgifterna ingår även att:


• upphandla, leda och följa upp konsulter inom delprojektet på ett effektivt sätt, samt kvalitetssäkra leveranserna utifrån tid, kostnad och kvalitet
• kontinuerligt delta och bidra i verksamhetsutveckling inom enhetens ansvarsområden  

Din bakgrund
Du har en akademisk examen inom juridik, miljö, naturvetenskap, lantmäteri, samhällsbyggnad eller motsvarande relevant utbildning.

Vidare har du:


• flerårig erfarenhet av koncessionsprövnings- och/eller tillståndsarbete inom planering eller byggande
• erfarenhet av miljöbalken samt plan- och bygglagen
• B-körkort
• god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska

Vi ser det som meriterande om du har:


• erfarenhet av infrastrukturprojekt samt erfarenhet från energibranschen
• erfarenhet av att leda och styra konsulter i komplexa projektmiljöer
• erfarenhet av att ha arbetat på eller i nära samverkan med relevanta myndigheter, såsom Länsstyrelsen, Energimarkandsinspektionen eller andra sektorsmyndigheter

Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som har god samarbetsförmåga, då det i rollen är centralt att samverka med olika kontaktytor. Som delprojektledare arbetar du i flera projekt parallellt, därav krävs det att du har en god förmåga att skapa struktur för att vidare skapa resultat. Du är van att löpande prioritera bland dina arbetsuppgifter, arbetar självständigt och effektivt mot uppsatta mål.

Då rollen innebär att ha kontakt med såväl interna som externa intressenter, behöver du ha en god samarbetsförmåga samt förmåga att bygga förtroendefulla relationer.

Vill du veta mer?
I den här rekryteringen samarbetar vi med Avancos. Vill du veta mer, kontakta gärna rekryteringskonsult Christopher Hager, tel. nr. 0700 94 74 94 eller via e-post christopher.hager@avancos.se, alternativt rekryterande chef Katarina Larsson via e-post: katarina.larsson@svk.se. Fackliga representanter är Emma Thornberg, SACO, tel. 010 475 84 77 och Mikael Wallin, ST, tel. 010-475 84 97. Du når oss också via e-post: fornamn.efternamn@svk.se.

Under semestertider nås vi enklast via mail och svarstiden kan vara något längre än vanligt.

Sista ansökningsdag
Välkommen med din ansökan senast 23 augusti 2021. Vi behandlar ansökningar löpande så vi välkomnar din ansökan så snart som möjligt. 


Vårt erbjudande till dig

På Svenska kraftnät händer det mycket - vi är en organisation i förändring. Enligt Nyckeltalsinstitutets mätning Arbetsgivarindex är Svenska kraftnät en av elbranschens bästa arbetsgivare och arbetar utifrån ett personligt ledarskap. Du erbjuds god möjlighet till balans mellan arbete och privatliv, goda förmåner och mycket mer.


Som medarbetare hos oss blir du en del i en samhällsviktig organisation där vi värdesätter och strävar efter hög kollektiv intelligens. Det är med samarbete och effektivitet som vi ska uppnå vår vision "Säker elförsörjning för en hållbar samhällsutveckling". Svenska kraftnät arbetar för att främja mångfald och motverka diskriminering och ser gärna sökanden med olika bakgrund och erfarenheter till våra rekryteringar.


Då vi arbetar med samhällsviktig verksamhet är anställningen säkerhetsklassad och svenskt medborgarskap krävs. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras.

Ansök nu